Jesus i den brinnande busken

Mötte Mose Jesus i den brinnande busken?

Den egyptiske prinsen Mose, är nu på flykt och arbetar som en enkel fåraherde. En dag får han syn på en brinnande buske, och någon som talar till honom ur elden. Rösten presenterar sig som Mose faders Gud, och kallar honom att befria Herrens folk från Egyptens slaveri.

Vi fortsätter att prata om hur Jesus visar sig i Gamla Testamentet i preinkarnerad form, och om hur Jesus är ”den osynlige Gudens avbild – och Gud i kroppslig gestalt” (Kolosserbrevet 1:15, 2:9).

I Johannesevangeliet 1:1-14 läser vi om Jesus att ”genom honom blev allting till, och utan honom blev ingenting till av det som finns till”. Jesus har alltså alltid existerat, långt innan han tog mänsklig form i Betlehems stall. Detta stödjer tanken att Jesus i sin preinkarnerade form, kan ha manifesterat sig på olika sätt i Gamla Testamentet, inklusive i den brinnande busken. Vi läser i Andra Moseboken 3:1-6

 

En dag när Mose vaktade fåren åt sin svärfar Jetro (prästen i Midjan) drev han dem bortom öknen i närheten av Horeb, Guds berg. Då visade sig Herrens ängel för honom i en brinnande törnbuske.

När Mose såg att busken brann utan att brinna upp, tänkte han gå närmare för att undersöka detta märkliga att busken inte brann upp. Då Herren såg att han gick närmare för att titta, ropade han på honom från törnbusken: ”Mose! Mose!” ”Ja, här är jag”, svarade han. ”Kom inte närmare”, sa Gud. ”Ta av dig skorna, för du står på helig mark. Jag är din faders Gud – Abrahams, Isaks och Jakobs Gud.” Då slog Mose händerna för ansiktet, för han var rädd för att se på Gud.

Herren talade till Mose igen: ”Jag har sett mitt folks förtryck i Egypten, och jag har hört hur de ropar under slavdrivarnas förtryck. Jag vet hur de lider. Nu har jag kommit ner för att befria mitt folk från egypterna och föra det ut ur Egypten till ett mycket gott land, ett stort land som flyter av mjölk och honung…

Gå! Jag sänder dig till farao för att du ska leda mitt folk, israeliterna, ut ur Egypten.”

Att det först står att Mose mötte ”Herrens ängel” i den brinnande busken följs sedan upp med gudomliga attribut, och ett möte med någon som accepterar tillbedjan, vilket skulle vara otänkbart för vanliga änglar. Därför anses detta inte vara en ängel som Mose talar med, utan Gud själv i mänsklig form – nämligen Jesus Kristus.

Vill du också möta Gud i mänsklig form?

Jag lyssnade nyligen på en ljudbok, om nutida övernaturliga möten med Jesus. Det var verkligen inspirerande att höra att ”Jesus Kristus är densamme igår, idag och i all evighet” (Hebreerbrevet 13:8).

Vill idag uppmuntra dig som läser detta, att söka ett eget personligt möte med Jesus. Ibland sker det genom att du får möta Jesus rent fysiskt, andra gånger sker det genom att Jesus möter dig i ditt inre. Vissa möter även Jesus i drömmar.

Oavsett på vilket sätt, vill inte också du få ett personligt möte med Jesus?

Allt gott!
/Mia

Mia

1. ”Finns Jesus i Gamla Testamentet (GT)?” >>
2. Jesus i GT: ”Herrens ängel möter Hagar” >>
3. Jesus i GT: ”Abraham får besök av Jesus >>
4. Jesus i GT: Abraham ingår blodsförbund med Gud >>
5. Jesus i GT: Jakob brottas med Gud >>

 

 


 

Varför är Jesus intressant?

   • Jesu födelse är utgångspunkten för den tideräkning som har störst spridning i världen idag. Endast detta faktum i sig borde vara skäl nog att vilja veta mer om Jesus.
   • Jesu anspråk på att vara Gud i mänsklig form kan vara bra att förhålla sig till, om man ärligt söker efter vad som är sant. Är Jesus en guru, galning, eller Gud?
   • Jesu väl dokumenterade förmåga att förvandla människors liv. Och det är inte bara kriminella och missbrukare som blir räddade. Även välvårdade karriärsmänniskor finner frid – plus alla däremellan 🙂
   • Jesu eventuella inverkan på ditt liv efter döden. Citatet nedan kallar vi Lilla Bibeln. Det är taget från Johannesevangeliet 3:16-17. Här kan du läsa om Jesus i Johannesevangeliet >>

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin Son, utan för att världen ska bli räddad genom honom.” Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Jesus visar vem Gud är

I Jesus – hans liv, död och uppståndelse och i Bibelns berättelser om honom – finns i kristen tro den tydligaste bilden av vem och hur Gud är. Av kärlek till världen, skapelsen och människan blev Gud människa i Jesus Kristus. I djupaste närhet med människan och i fullständig solidaritet med människans villkor är Gud nära människan i brister, lidande och död. Men Gud visar också en vändpunkt – nämligen uppståndelsen – som även du kan bli en del av genom att födas på nytt in i Guds rike. Läs mer om detta i Johannesevangeliets kapitel tre.

”Hur ser Gud ut?” av Tomas Sjödin – författare och populär sommarpratare >>

En vanlig missuppfattning är att kristna tror att goda människor kommer till himlen och onda hamnar i helvetet. I själva verket är det nästan tvärtom. Bara när du inser att dina egna försök att vara god inte räcker, kan du bli frälst. Inte av egna meriter utan genom att ta emot Guds utsträckta hand – Jesus.

Att leva som kristen - ABC
Att leva som kristen – ABC

Acceptera att du är en syndare i behov av att bli benådad. ”Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud.” /Romarbrevet 3:23

Bekänn din tro på Jesus – ”Du blir räddad (frälst) om du med din mun bekänner Jesus som Herre över ditt liv och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda.” /Romarbrevet 10:9 – ”Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd”. /Markusevangeliet 16:16

Cellsyn – börja se dig själv som en cell i Guds kropp på jorden. ”Ni utgör alltså Kristi kropp, och var för sig är ni delar av den”. /Första Korintierbrevet 12:27 – ”Om ni väljer att leva i mig (Jesus), och mina ord (Bibeln) förblir i er, då kan ni be om vad ni vill, och det ska ske. Min Fader blir ärad när ni bär rikligt med frukt och på det sättet visar att ni är mina lärlingar.” /Johannesevangeliet 15:7


 

 

Kanske även detta intresserar dig?

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 + åtta =