Jesus enligt hinduer

Jesus enligt hinduer

Hinduer om Jesus

Vishnu är en populär och ofta tillbedd gud som upprätthåller balansen i tillvaron och håller ordning i världen. Han avbildas ofta med en plym av sju heliga kobror ovanför huvudet. Vishnu kan uppenbara sig som avatar – alltså födas på jorden som människa – och detta har han gjort flera gånger, bland annat som Krishna, Rama och Buddha. En del hinduer tolkar det så att Jesus var en av Vishnus avatarer, och man tror att Vishnu i framtiden kommer att uppenbara sig som avataren Kalki (som vissa menar är Kristus) och avsluta nuvarande tidsålder, för att inleda en ny cykel av tidsåldrar.

Hinduer och andra religioner

En modell som mycket ofta används i Indien av hinduer går ut på att de olika religionerna liknar olika floder som rinner ut i samma ocean. Målet är det samma, vägarna är olika. Religionerna uppfattas som parallella linjer som aldrig möts. Det finns ingen ömsesidig påverkan, ingen konvergens. Det är meningslöst att gå över från en religion till en annan.

Hinduer, heliga skrifter och livsstil

Inom hinduismen finns ett stort antal heliga skrifter av varierande ålder varav de äldsta härstammar från omkring 1500 f.Kr. Av dessa anses Upanishaderna och Mahabharata vara de viktigaste. Av stor betydelse är också Bhagavad-Gita.

Som hindu tror man på själavandring (reinkarnation). Hur man återföds och till vilket liv, avgörs genom karma. Karma är summan av alla gärningar man gjort. Genom att utföra mycket gott och samla god karma önskar man till nästa liv klättra i den sociala hierarkin, som styrs av olika kast. För att slippa återfödas måste själen (som kallas för Atman) bli en del av världssjälen (Brahman). För att komma närmre detta mål kan man som hindu ägna tid till Kärlekens väg (Bhakti), Kunskapens väg (Jnana), Gärningarnas väg (Karma) eller De andliga övningarna väg (Raja).

Våra hinduiska vänners inställning till kristen tro

I samtal med våra nära vänner i Indien (som är hinduer) har vi förstått att det mest anstötliga för dem med kristen tro är att man måste bekänna sig som syndare (vilket ger dålig karma, enligt dem) och erkänna Jesu offerdöd på Golgata som enda vägen till frälsning – när hinduer tror att det finnas fyra vägar till frälsning (som du dessutom själv ska kämpa för, inte bara ta emot som gåva). Det som våra vänner i Indien upplever som positivt med den kristna tron är den frid de upplever att deras kristna bekanta har, samt de kristnas innerliga förböner för deras familjer…

Rörelser som har sitt ursprung i hinduismen

Ibland kan Gud inom hinduismen få påfallande personliga drag som i den monoteistiska Krishnarörelsen (från Krishna Chaitanya på 1500-talet). Krishna är här inte bara en ”inkarnerad” form av guden Vishnu, utan är gudomens högsta personlighet som man kan vända sig till med hopp, tacksamhet och hängivenhet (bhakti).

I fråga om buddhismen ligger saken annorlunda till, eftersom den i princip saknar tron på en personlig Gud. Den yttersta verkligheten ligger bortom existens och icke-existens och kan i vissa traditioner inom mahayana betecknas som shunya, ”tomhet”. Detta är inte förenligt med kristen eller annan monoteistisk gudstro som judendom och islam. Inom vissa buddhistiska riktningar finner vi dock en dragning till det personligt gudomliga (liknande Jesus), särskilt i den mahayanariktning som dyrkar Amitabha/Amida. Han är härskaren i ”det Rena Landet”, dit de goda människornas själar förs och där de lever i en paradisisk fullkomning. Problemet är här att Amitabha/Amida inte är den yttersta verkligheten – bakom honom gapar trots allt tomheten.

Buddhister i Sverige

Buddhismen är en relativt liten religion i Sverige, men har under senare år sett en ökning. De flesta utövarna har asiatisk bakgrund och kommer från Thailand, Kina eller Vietnam, men det finns även svenskar som väljer denna livsåskådning. Våra buddhistiska vänner säger att de utövar sin tro genom att försöka leva med så stor sinnesnärvaro som möjligt (ofta med hjälp av meditation och yoga) samt genom att försöka följa de fem levnadsdisciplinerna:

  1. jag tar avstånd från att döda
  2. jag tar jag tar avstånd från att ta det som inte givits mig
  3. jag tar avstånd från att missbruka sexualiteten
  4. jag tar avstånd från att ljuga
  5. jag tar avstånd från att använda droger och alkohol

Den nuvarande Dalai Lama beskriver ofta Jesus som en helig man, och många buddhister i Sverige ser Jesus som ”upplyst” och en god lärare – dock inte som världens frälsare.

Vi bygger ständigt vidare på JesusPeople, Jesusbloggen, Jesuspodden och Webbkyrkan. Vi välkomnar dig att komma tillbaka då och då för att se hur innehållet på denna sajt utvecklas. Om du inte vill missa publiceringar, kan du prenumerera på nya inlägg längst ner på sidan. Hör gärna av dig med frågor och tips!

Kontakta oss genom att kommentera, mejla JesusPeople.se@gmail.com eller sms:a nummer 072-430 99 11.

Med kärlek från redaktionen genom
/Tomas och Mia >>

 


 

Varför är Jesus intressant?
  • Jesu födelse är utgångspunkten för den tideräkning som har störst spridning i världen idag. Endast detta faktum i sig borde vara skäl nog att vilja veta mer.
  • Jesu anspråk på att vara Gud i mänsklig form kan vara bra att förhålla sig till, om man ärligt söker efter vad som är sant. Är Jesus en galning, guru eller Gud?
  • Jesu väl dokumenterade förmåga att förvandla människors liv. Inte bara kriminella och missbrukare, utan även välvårdade slipsnissar och nissor finner frid.
  • Jesu eventuella inverkan på ditt liv efter döden. Citatet nedan brukar kallas Lilla Bibeln, och är taget från Johannesevangeliet 3:16-17. Läs själv hela Bibeln här >>

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin Son, utan för att världen skulle räddas genom honom. Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Jesus visar vem Gud är

I Jesus – hans liv, död och uppståndelse och i Bibelns berättelser om honom – finns i kristen tro den tydligaste bilden av vem och hur Gud är. Av kärlek till världen, skapelsen och människan blev Gud människa i Jesus Kristus. I djupaste närhet med människan och i fullständig solidaritet med människans villkor är Gud nära människan i brister, lidande och död. Men Gud visar också en vändpunkt – nämligen uppståndelsen.

”Hur ser Gud ut?” av Tomas Sjödin – författare och populär sommarpratare >>

En vanlig missuppfattning är att kristna tror att goda människor kommer till himlen och onda hamnar i helvetet. I själva verket är det nästan tvärtom. Bara när du inser att dina egna försök att vara god inte räcker, kan du bli frälst. Inte av egna meriter utan genom att ta emot Guds utsträckta hand – Jesus.

Att leva som kristen - ABC
Att leva som kristen – ABC

Acceptera att du är en syndare i behov av att bli benådad – ”Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud.” /Rom 3:23

Bekänn din tro på Jesus – ”Du blir räddad (frälst, upprättad, får tillbringa evigheten med Gud) om du med din mun bekänner Jesus som Herre över ditt liv och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda.” /Rom 10:9

Cellsyn – börja se dig själv som en cell i Guds kropp på jorden. ”Om ni väljer att leva i mig (Jesus), och mina ord (Bibeln) förblir i er, då kan ni be om vad ni vill, och det ska ske. Min Fader äras när ni bär rikligt med frukt och på det sättet visar att ni är mina lärlingar.” /Joh 15:7

Kanske även detta intresserar dig?

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 4 =