Satan (djävulen, den onde, draken)

Kalle frågar: Vem är Satan?

Välkommen till vår frågelåda! Idag är det Kalle som frågar ”Vem är Satan”?

Tack för din fråga Kalle, roligt att du hörde av dig 🙂 Vi ska försöka svara så gott vi kan, men tycker du att något fortfarande är oklart får du gärna höra av dig igen. Messa då 072-430 99 11 (vi svarar oftast samma dag). Vill du hellre mejla är adressen: JesusPeople.se@gmail.com >>

 

Vi kan läsa om Satan (djävulen, den onde, lucifer, draken) både i Gamla och Nya Testamentet. Vi tror att Satan är en fallen ängel, som gjort uppror mot Gud. De flesta av oss kristna tror också att Satan och syndafallet är orsaken till all ondska i världen, och att Satan är den som alltid försöker förleda människor att inte ta emot Guds kärlek. Satan inspirerar också människor att göra det som är ont.

Var kan man läsa om Satan?

Namnet Satan läser vi om på 27 ställen i Nya Testamentet (och om djävulen 21 gånger och sedan med synonyma benämningar på många fler ställen). Först i Markusevangeliet (1:12-13) där man kallar frestaren för Satan. I Matteusevangeliet (4:1-11) har vi berättelsen om när Satan försöker locka Jesus på avvägar. Men Jesus övervinner frestelserna med Guds ord – och börjar sedan sin tjänst här på jorden.

På två platser i Gamla Testamentet är Satan namngiven, som just Satan. Först i berättelsen om Bileam och hans åsna i Fjärde Moseboken (22–24). I Första Krönikeboken (21:1) står det sedan att Satan är den som provocerar kung David att förstöra Israel.

Varifrån kommer Satan?

Vi tror att det var Satan som talade genom ormen, och förledde Adam och Eva till olydnad mot Guds befallning – i Edens Lustgård. Denna händelse brukar vi kristna kalla för syndafallet.

Vi tror att Satan en gång var en stolt ängel som gjorde uppror mot Gud. Argumenten för detta påstående finns dock inte på särskilt många ställen i Bibeln. Men Hesekiel 28 (i Gamla Testamentet) beskriver en änglaliknande varelse – kerub – som genom ett uppror mot Gud faller i synd. Många bibeltolkare anser att detta är Satan. Även den apokryfiska (utombibliska) Enoks bok, beskriver en liknande händelse.

Vad vill Satan?

Satans slutgiltiga mål är att leda oss människor bort från Guds kärlek – till att göra sådant som inte behagar Gud. Satan vill att vi ska välja lögnen och döden, framför sanningen och livet som vi finner i Jesus. Satan är också identifierad med den som anklagar Job, den som frestar Jesus i evangelierna, laglöshetens kraft i Andra Thessalonikerbrevet (2:7) och draken i Uppenbarelseboken. Alla Satans epitet är onda.

När slutar Satans inflytande?

Gud själv kommer att kasta Satan i sjön som brinner av eld och svavel, det som brukar kallas helvetet. Där  hamnar han inte som härskare – utan som en bland många för att aldrig mer kunna påverka någon igen. Ondskan är nu för alltid utplånad. I Uppenbarelseboken (Bibelns sista bok, om den yttersta  tiden) står det:

”Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas Djävul och Satan, han som förför hela världen – han störtades ner och hans änglar störtades ner med honom. En eld från himlen föll ner och förtärde dem. Djävulen som bedrog dem kastades ner i samma sjö av eld och svavel som odjuret och den falska profeten, och där ska de plågas dag och natt i all evighet.”

Hur påverkar Satan dig?

Nya Testamentet lär att Satan frestar och förleder dig och mig in i synd. Detta gör Satan för att hindra oss från att följa Guds väg och Guds ord. Jesus kallar Satan för lögnens fader – vilket är motsatsen till sanningens gestalt som är Jesus (Gud i mänsklig form). ”Den som syndar medvetet är djävulens barn, ty djävulen har syndat ända från början. Men Guds son Jesus har uppenbarats för att utplåna djävulens verk”. /Första Johannesbrevet 3:8

Kampen mellan det onda och det goda, är något som du kan känna av inom dig. Men striden pågår inte mellan jämbördiga parter, Jesus har på korset besegrat Satans makt. Men Gud har skapat dig med en fri vilja. Du kan välja mellan ont och gott, mellan Satans väg och det eviga liv som Jesus erbjuder dig. Men valet är ditt. Vi hoppas du väljer Jesus!

/Tomas och Mia >>

Tomas och Mia - JesusPeople.se

Ps) Vill du prata om tro, tvivel, dop och frälsning eller frågor du bär på  – vi finns här för dig ♡
Kommentera, mejla JesusPeople.se@gmail.com eller sms:a nummer 072-430 99 11

 


 

Varför är Jesus intressant?

  • Jesus födelse är utgångspunkten för den tideräkning som har störst spridning i världen idag. Endast detta faktum i sig borde vara skäl nog att vilja veta mer om Jesus.
  • Jesus anspråk på att vara Gud i mänsklig form kan vara bra att förhålla sig till, om man ärligt söker efter vad som är sant. Är Jesus en guru, galning, eller Gud?
  • Jesus väl dokumenterade förmåga att förvandla människors liv. Och det är inte bara kriminella och missbrukare som blir räddade. Även välvårdade karriärsmänniskor finner frid – plus alla däremellan 🙂
  • Jesus eventuella inverkan på ditt liv efter döden. Citatet nedan kallar vi Lilla Bibeln. Det är taget från Johannesevangeliet 3:16-17. Här kan du läsa om Jesus i Johannesevangeliet >>

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin Son, utan för att världen ska bli räddad genom honom.” Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Jesus visar vem Gud är

I Jesus – hans liv, död och uppståndelse och i Bibelns berättelser om honom – finns i kristen tro den tydligaste bilden av vem och hur Gud är. Av kärlek till världen, skapelsen och människan blev Gud människa i Jesus Kristus. I djupaste närhet med människan och i fullständig solidaritet med människans villkor är Gud nära människan i brister, lidande och död. Men Gud visar också en vändpunkt – nämligen uppståndelsen – som även du kan bli en del av genom att födas på nytt in i Guds rike. Läs mer om detta i Johannesevangeliets kapitel tre.

”Hur ser Gud ut?” av Tomas Sjödin – författare och populär sommarpratare >>

En vanlig missuppfattning är att kristna tror att goda människor kommer till himlen och onda hamnar i helvetet. I själva verket är det nästan tvärtom. Bara när du inser att dina egna försök att vara god inte räcker, kan du bli frälst. Inte av egna meriter utan genom att ta emot Guds utsträckta hand – Jesus.

Att leva som kristen - ABC
Att leva som kristen – ABC

Acceptera att du är en syndare i behov av att bli benådad. ”Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud.” /Romarbrevet 3:23

Bekänn din tro på Jesus – ”Du blir räddad (frälst) om du med din mun bekänner Jesus som Herre över ditt liv och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda.” /Romarbrevet 10:9 – ”Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd”. /Markusevangeliet 16:16

Cellsyn – börja se dig själv som en cell i Guds kropp på jorden. ”Ni utgör alltså Kristi kropp, och var för sig är ni delar av den”. /Första Korintierbrevet 12:27 – ”Om ni väljer att leva i mig (Jesus), och mina ord (Bibeln) förblir i er, då kan ni be om vad ni vill, och det ska ske. Min Fader blir ärad när ni bär rikligt med frukt och på det sättet visar att ni är mina lärlingar.” /Johannesevangeliet 15:7


 

Kanske även detta intresserar dig?

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − tre =