JesusBloggen

”Är det bara några få som blir räddade?” – JesusBloggen #39

Så här står det i Bibeln om när Jesus varnar för att få blir räddade (frälsta):

På sin väg mot Jerusalem gick Jesus genom olika städer och byar och undervisade. Och någon frågade honom: ”Herre, är det bara några få som blir räddade?”

Jesus sa då till dem: ”Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Jag säger er, att många ska försöka komma in men inte lyckas. Och när husets herre väl har stigit upp och låst porten och ni då står utanför och bankar och ropar: ’Herre, öppna för oss!’, så ska han svara: ’Jag vet inte vilka eller varifrån ni är!’

Då säger ni: ’Men vi har ju ätit och druckit tillsammans med dig. Och du undervisade på våra gator!’
Men han ska svara: ’Jag känner er inte och vet inte varifrån ni är! Försvinn härifrån, alla ni orättens hantlangare!’

Där ska ni gråta och skära tänder när ni blir utestängda från Guds rike och ser Abraham, Isak och Jakob därinne tillsammans med alla profeterna. Och människor ska komma från öster och väster, norr och söder och ta plats vid måltiden i Guds rike. Då ska de som är sist bli först, och de som är först bli sist.” 

I dagens bibelberättelse läser vi om hur Guds rike på många sätt fungerar tvärtom från det vi är vana vid, om man jämför med jordens riken. De som blir räddade (frälsta) är inte de rika och mäktiga, utan de som valt att lämna allt för att följa Jesus – som är Gud i mänsklig gestalt – in i hans rike.

Dagens verser innehåller allvarliga ord. Vi tycker ju inte om att tala om himmel och helvete – eller räddade (frälsta) och förlorade. Men Jesus säger här ”Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Jag säger er, att många ska försöka komma in men inte lyckas.”

De som vill bli räddade för evigheten måste leva överlåtna liv…

Tror att alla vi som lever med Jesus, vet att det inte räcker med att TALA om sin tro – man måste även LEVA ut den. Detta gör vi bäst genom att först höra Guds ord (Bibeln) och sedan sträva efter att göra det som står.

Tänker att jag på nytt idag vill bestämma mig för att leva ett överlåtet liv tillsammans med Jesus. Vill även du välja detsamma?

Undrar vänligen
/Grubbelmia – Inspirerad av Lukasvangeliet 13:22-30 >>

Grubbelmia på JesusBloggen.se
Grubbelmia på JesusBloggen.se

 


 

Varför är Jesus intressant?

   • Jesu födelse är utgångspunkten för den tideräkning som har störst spridning i världen idag. Endast detta faktum i sig borde vara skäl nog att vilja veta mer om Jesus.
   • Jesu anspråk på att vara Gud i mänsklig form kan vara bra att förhålla sig till, om man ärligt söker efter vad som är sant. Är Jesus en guru, galning, eller Gud?
   • Jesu väl dokumenterade förmåga att förvandla människors liv. Och det är inte bara kriminella och missbrukare som blir räddade. Även välvårdade karriärsmänniskor finner frid – plus alla däremellan 🙂
   • Jesu eventuella inverkan på ditt liv efter döden. Citatet nedan kallar vi Lilla Bibeln. Det är taget från Johannesevangeliet 3:16-17. Här kan du läsa om Jesus i Johannesevangeliet >>

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin Son, utan för att världen ska bli räddad genom honom.” Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Jesus visar vem Gud är

I Jesus – hans liv, död och uppståndelse och i Bibelns berättelser om honom – finns i kristen tro den tydligaste bilden av vem och hur Gud är. Av kärlek till världen, skapelsen och människan blev Gud människa i Jesus Kristus. I djupaste närhet med människan och i fullständig solidaritet med människans villkor är Gud nära människan i brister, lidande och död. Men Gud visar också en vändpunkt – nämligen uppståndelsen – som även du kan bli en del av genom att födas på nytt in i Guds rike. Läs mer om detta i Johannesevangeliets kapitel tre.

”Hur ser Gud ut?” av Tomas Sjödin – författare och populär sommarpratare >>

En vanlig missuppfattning är att kristna tror att goda människor kommer till himlen och onda hamnar i helvetet. I själva verket är det nästan tvärtom. Bara när du inser att dina egna försök att vara god inte räcker, kan du bli frälst. Inte av egna meriter utan genom att ta emot Guds utsträckta hand – Jesus.

Att leva som kristen - ABC
Att leva som kristen – ABC

Acceptera att du är en syndare i behov av att bli benådad. ”Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud.” /Romarbrevet 3:23

Bekänn din tro på Jesus – ”Du blir räddad (frälst) om du med din mun bekänner Jesus som Herre över ditt liv och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda.” /Romarbrevet 10:9 – ”Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd”. /Markusevangeliet 16:16

Cellsyn – börja se dig själv som en cell i Guds kropp på jorden. ”Ni utgör alltså Kristi kropp, och var för sig är ni delar av den”. /Första Korintierbrevet 12:27 – ”Om ni väljer att leva i mig (Jesus), och mina ord (Bibeln) förblir i er, då kan ni be om vad ni vill, och det ska ske. Min Fader blir ärad när ni bär rikligt med frukt och på det sättet visar att ni är mina lärlingar.” /Johannesevangeliet 15:7


 

Kanske även detta intresserar dig?

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × tre =