Be för dem som förolämpar er

”Be för dem som förolämpar er” – Jesusbloggen #78

När Jesus säger ”be för dem som förolämpar er” är det en uppmaning till handling, snarare än en förmaning om att inte ge igen. Den gyllene regeln som vi kan läsa i sin helhet i Matteusevangeliet 7:12 säger ”allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem”. Många brukar hävda att denna regel finns i alla religioner, men orden från Jesus skiljer sig från andras. Det vanligaste sättet är att uttrycka dessa tankar om medmänsklighet är i negativ form, att  förbjuda att göra ont mot andra. Jesus vill att vi går längre än så, han vill att vi aktivt gör dem gott! Vi läser från Lukasevangeliet 6:27-31 

 

Men till er som lyssnar säger Jesus: Älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förolämpar er. Om någon slår dig på ena kinden, vänd då också andra kinden till. Och om någon tar ifrån dig manteln, så låt honom ta tunikan också. Ge åt alla som ber dig, och om någon tar det som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Så som ni vill att människorna ska göra mot er, så ska ni göra mot dem.

 

När vi läser dagens bibeltext är rubriken på stycket ”Älska dina fiender”. Men dels blir ordet älska ibland lite abstrakt, dels kan det vara svårt för dig och mig att relatera till fiender. Många av oss har människor som vi inte kommer överens med, men skulle kanske sällan gå så långt att vi kallar dem fiender. Då blir uppmaningen ”be för dem som förolämpar er”, enklare att förstå. Men det betyder inte att den är lättare att praktisera.

Idag funderar jag på hur svårt jag själv kan ha att be för dem som förolämpat mig. Dessutom är det svårt att fortsätta vara arg på någon som jag ber för. Men när jag kommer över tröskeln och verkligen börjar be för mina ovänner, då händer något med mitt eget hjärta. Jag blir fri från mina negativa bindningar till dessa personer. Kanske vill du också testa på att be för den eller dem som förolämpat dig? Kanske vill även du bli fri?

 

/Mia

Mia

 


 

Varför är Jesus intressant?

   • Jesu födelse är utgångspunkten för den tideräkning som har störst spridning i världen idag. Endast detta faktum i sig borde vara skäl nog att vilja veta mer om Jesus.
   • Jesu anspråk på att vara Gud i mänsklig form kan vara bra att förhålla sig till, om man ärligt söker efter vad som är sant. Är Jesus en guru, galning, eller Gud?
   • Jesu väl dokumenterade förmåga att förvandla människors liv. Och det är inte bara kriminella och missbrukare som blir räddade. Även välvårdade karriärsmänniskor finner frid – plus alla däremellan 🙂
   • Jesu eventuella inverkan på ditt liv efter döden. Citatet nedan kallar vi Lilla Bibeln. Det är taget från Johannesevangeliet 3:16-17. Här kan du läsa om Jesus i Johannesevangeliet >>

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin Son, utan för att världen ska bli räddad genom honom.” Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Jesus visar vem Gud är

I Jesus – hans liv, död och uppståndelse och i Bibelns berättelser om honom – finns i kristen tro den tydligaste bilden av vem och hur Gud är. Av kärlek till världen, skapelsen och människan blev Gud människa i Jesus Kristus. I djupaste närhet med människan och i fullständig solidaritet med människans villkor är Gud nära människan i brister, lidande och död. Men Gud visar också en vändpunkt – nämligen uppståndelsen – som även du kan bli en del av genom att födas på nytt in i Guds rike. Läs mer om detta i Johannesevangeliets kapitel tre.

”Hur ser Gud ut?” av Tomas Sjödin – författare och populär sommarpratare >>

En vanlig missuppfattning är att kristna tror att goda människor kommer till himlen och onda hamnar i helvetet. I själva verket är det nästan tvärtom. Bara när du inser att dina egna försök att vara god inte räcker, kan du bli frälst. Inte av egna meriter utan genom att ta emot Guds utsträckta hand – Jesus.

Att leva som kristen - ABC
Att leva som kristen – ABC

Acceptera att du är en syndare i behov av att bli benådad. ”Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud.” /Romarbrevet 3:23

Bekänn din tro på Jesus – ”Du blir räddad (frälst) om du med din mun bekänner Jesus som Herre över ditt liv och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda.” /Romarbrevet 10:9 – ”Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd”. /Markusevangeliet 16:16

Cellsyn – börja se dig själv som en cell i Guds kropp på jorden. ”Ni utgör alltså Kristi kropp, och var för sig är ni delar av den”. /Första Korintierbrevet 12:27 – ”Om ni väljer att leva i mig (Jesus), och mina ord (Bibeln) förblir i er, då kan ni be om vad ni vill, och det ska ske. Min Fader blir ärad när ni bär rikligt med frukt och på det sättet visar att ni är mina lärlingar.” /Johannesevangeliet 15:7


 

 

Kanske även detta intresserar dig?

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

två × ett =