JesusBloggen

”Den som vill vara ledare ska vara de andras tjänare” – JesusBloggen #49

Så här står det i Bibeln om när Jesus talar om att ledare ska vara de andras tjänare:

Jesu lärjungar började diskutera med varandra vem av dem som kunde anses vara den störste. Då sa Jesus till dem:

”I den här världen uppträder kungarna som herrar över sina folk, och makthavare kallar sig folkets välgörare. Men så får det inte vara bland er. Den störste av er ska vara som den yngste, och den som vill vara ledare ska vara de andras tjänare.

Vem är störst, den som äter vid bordet eller den som tjänar vid bordet? Är det inte den som äter vid bordet? Men jag är här hos er som en tjänare. Ni är de som har stannat kvar hos mig under mina prövningar. Samma kungliga makt som jag har fått av min Fader i himlen överlämnar jag åt er. Och då ska ni få äta och dricka vid mitt bord i mitt rike, och ni ska få sitta på troner och döma Israels tolv stammar.”

Dagens bibeltext beskriver det tvärt-om-rike som Jesus kallar dig och mig in i. I världen omkring oss förknippas framgångsrikt ledarskap ofta med berömmelse och en upphöjd position, men Jesus vill att vi använder den makt han ger oss – för att tjäna andra.

Vill du bli stor i Guds rike måste du vilja tjäna…

I Matteus evangelium säger Jesus något, som bekräftar bibelstycket från Lukas som vi just läst: ”Ni vet att furstarna regerar över folken och stormännen utövar makt över dem. Men så får det inte gå till bland er. Den av er som vill bli stor bland er måste vara de andras tjänare.” 

Att tjäna för att leda kan kännas som en märklig väg att gå, men detta är vad Jesus kallar oss till…

Det är inte alltid behagligt att gå mot strömmen, liksom det inte alltid är enkelt att veta hur ledare ska vara de andras tjänare. Men om du studerar hur Jesus bemöter människor, så hittar du ett tydligt exempel att följa.

Tänker att jag idag vill lära mig att leda genom att tjäna andra.

Vill även du välja detsamma?

Undrar vänligen
/Grubbelmia – Inspirerad av Lukasvangeliet 22:24-30 >>

Grubbelmia på JesusBloggen.se
Grubbelmia på JesusBloggen.se

 


 

Varför är Jesus intressant?

   • Jesu födelse är utgångspunkten för den tideräkning som har störst spridning i världen idag. Endast detta faktum i sig borde vara skäl nog att vilja veta mer om Jesus.
   • Jesu anspråk på att vara Gud i mänsklig form kan vara bra att förhålla sig till, om man ärligt söker efter vad som är sant. Är Jesus en guru, galning, eller Gud?
   • Jesu väl dokumenterade förmåga att förvandla människors liv. Och det är inte bara kriminella och missbrukare som blir räddade. Även välvårdade karriärsmänniskor finner frid – plus alla däremellan 🙂
   • Jesu eventuella inverkan på ditt liv efter döden. Citatet nedan kallar vi Lilla Bibeln. Det är taget från Johannesevangeliet 3:16-17. Här kan du läsa om Jesus i Johannesevangeliet >>

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin Son, utan för att världen ska bli räddad genom honom.” Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Jesus visar vem Gud är

I Jesus – hans liv, död och uppståndelse och i Bibelns berättelser om honom – finns i kristen tro den tydligaste bilden av vem och hur Gud är. Av kärlek till världen, skapelsen och människan blev Gud människa i Jesus Kristus. I djupaste närhet med människan och i fullständig solidaritet med människans villkor är Gud nära människan i brister, lidande och död. Men Gud visar också en vändpunkt – nämligen uppståndelsen – som även du kan bli en del av genom att födas på nytt in i Guds rike. Läs mer om detta i Johannesevangeliets kapitel tre.

”Hur ser Gud ut?” av Tomas Sjödin – författare och populär sommarpratare >>

En vanlig missuppfattning är att kristna tror att goda människor kommer till himlen och onda hamnar i helvetet. I själva verket är det nästan tvärtom. Bara när du inser att dina egna försök att vara god inte räcker, kan du bli frälst. Inte av egna meriter utan genom att ta emot Guds utsträckta hand – Jesus.

Att leva som kristen - ABC
Att leva som kristen – ABC

Acceptera att du är en syndare i behov av att bli benådad. ”Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud.” /Romarbrevet 3:23

Bekänn din tro på Jesus – ”Du blir räddad (frälst) om du med din mun bekänner Jesus som Herre över ditt liv och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda.” /Romarbrevet 10:9 – ”Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd”. /Markusevangeliet 16:16

Cellsyn – börja se dig själv som en cell i Guds kropp på jorden. ”Ni utgör alltså Kristi kropp, och var för sig är ni delar av den”. /Första Korintierbrevet 12:27 – ”Om ni väljer att leva i mig (Jesus), och mina ord (Bibeln) förblir i er, då kan ni be om vad ni vill, och det ska ske. Min Fader blir ärad när ni bär rikligt med frukt och på det sättet visar att ni är mina lärlingar.” /Johannesevangeliet 15:7


 

Kanske även detta intresserar dig?

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + 3 =