JesusBloggen

”Döm inte och förklara ingen skyldig” – Jesusbloggen #79

När Jesus utbrister ”döm inte och förklara ingen skyldig”, handlar det om två olika saker. Ordet döma är här översatt från grekiskans krino, och betyder att man inte ska vara snabb med att framföra kritik mot sina medmänniskor. Jesus ord om att vi inte ska förklara någon skyldig, tar allting ytterligare ett steg vidare. Gud har inte satt oss till domare över varandra, utan vi ska alla ansvara för våra egna gärningar på domens dag. När vi där står inför tronen får vi dessutom en strängare dom, om vi under jordelivet varit snabba med att kritisera och döma andra. Allvarliga ord, kan man tycka. Vi läser från Lukasevangeliet 6:37-38, där Jesus säger: 

 

Döm inte, så ska ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så ska ni inte dömas skyldiga. Frikänn, så ska ni bli frikända. Ge, så ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat ska ni få i er mantel. Med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er.

 

När vi läser dagens bibeltext är det egentligen fyra uppmaningar, som Jesus ger oss. Två saker som vi inte ska göra, kritisera och döma varandra – och två som vi ska göra, frikänna samt göra det till en vana att vara generösa. När det gäller att frikänna handlar det om att i alla situationer leva efter devisen att ”hellre fria än fälla”. På modern svenska att ”snälltolka” allt som du ser någon göra och säga. Försök att hitta förmildrande omständigheter. Var kärleksfull och nådig, på samma sätt som du själv är i behov av nåd och kärlek.

Idag funderar jag på hur svårt jag själv kan ha för att låta bli att vara kritisk. Det är så enkelt att ha åsikter om andra, allt ifrån vänner till politiker. Att döma utan att veta omständigheterna. Att ha en strängare måttstock mot andra, än när jag värderar mina egna fel och brister. Gud, hjälp mig att bli fri från alla dömande attityder – som hindrar mig från att agera som du vill. Jag vill lära mig att frikänna och vara generös, i alla lägen.

Vad vill du?

 

/Mia

Mia

 


 

Varför är Jesus intressant?

   • Jesu födelse är utgångspunkten för den tideräkning som har störst spridning i världen idag. Endast detta faktum i sig borde vara skäl nog att vilja veta mer om Jesus.
   • Jesu anspråk på att vara Gud i mänsklig form kan vara bra att förhålla sig till, om man ärligt söker efter vad som är sant. Är Jesus en guru, galning, eller Gud?
   • Jesu väl dokumenterade förmåga att förvandla människors liv. Och det är inte bara kriminella och missbrukare som blir räddade. Även välvårdade karriärsmänniskor finner frid – plus alla däremellan 🙂
   • Jesu eventuella inverkan på ditt liv efter döden. Citatet nedan kallar vi Lilla Bibeln. Det är taget från Johannesevangeliet 3:16-17. Här kan du läsa om Jesus i Johannesevangeliet >>

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin Son, utan för att världen ska bli räddad genom honom.” Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Jesus visar vem Gud är

I Jesus – hans liv, död och uppståndelse och i Bibelns berättelser om honom – finns i kristen tro den tydligaste bilden av vem och hur Gud är. Av kärlek till världen, skapelsen och människan blev Gud människa i Jesus Kristus. I djupaste närhet med människan och i fullständig solidaritet med människans villkor är Gud nära människan i brister, lidande och död. Men Gud visar också en vändpunkt – nämligen uppståndelsen – som även du kan bli en del av genom att födas på nytt in i Guds rike. Läs mer om detta i Johannesevangeliets kapitel tre.

”Hur ser Gud ut?” av Tomas Sjödin – författare och populär sommarpratare >>

En vanlig missuppfattning är att kristna tror att goda människor kommer till himlen och onda hamnar i helvetet. I själva verket är det nästan tvärtom. Bara när du inser att dina egna försök att vara god inte räcker, kan du bli frälst. Inte av egna meriter utan genom att ta emot Guds utsträckta hand – Jesus.

Att leva som kristen - ABC
Att leva som kristen – ABC

Acceptera att du är en syndare i behov av att bli benådad. ”Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud.” /Romarbrevet 3:23

Bekänn din tro på Jesus – ”Du blir räddad (frälst) om du med din mun bekänner Jesus som Herre över ditt liv och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda.” /Romarbrevet 10:9 – ”Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd”. /Markusevangeliet 16:16

Cellsyn – börja se dig själv som en cell i Guds kropp på jorden. ”Ni utgör alltså Kristi kropp, och var för sig är ni delar av den”. /Första Korintierbrevet 12:27 – ”Om ni väljer att leva i mig (Jesus), och mina ord (Bibeln) förblir i er, då kan ni be om vad ni vill, och det ska ske. Min Fader blir ärad när ni bär rikligt med frukt och på det sättet visar att ni är mina lärlingar.” /Johannesevangeliet 15:7


 

 

Kanske även detta intresserar dig?

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × ett =