JesusBloggen

”Glädje över en enda syndare som omvänder sig” – JesusBloggen #41

Så här står det i Bibeln om den glädje Jesus känner över en enda syndare som omvänder sig:

”Vilken man bland er som har hundra får och förlorar ett, skulle inte lämna de nittionio i vildmarken och gå och leta efter det förlorade tills han finner det? När han hittar det blir han glad och lägger det över axlarna, och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: ’Gläd er med mig, för jag har hittat mitt får som var förlorat.’ Jag säger er, det blir mer glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig, än över nittionio rättfärdiga som inte behöver omvändelse.”

Liknelsen om det återfunna myntet

”Eller om en kvinna har tio silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte en lykta och sopar huset och letar noga tills hon hittar det? När hon funnit det samlar hon sina väninnor och grannkvinnor och säger: ’Gläd er med mig, för jag har hittat det värdefulla myntet som jag hade förlorat.’ Jag säger er att på samma sätt blir det glädje inför Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig.”

Jesus använder exempel från både kvinnors och mäns vardag, för att förklara andliga sanningar. Direkt efter liknelsen om mannen med det förlorade fåret, kommer en liknelse om en kvinna som söker och finner ett mynt hon förlorat. På samma sätt som de lämnar allt annat för att söka det de förlorat, söker Jesus alltid efter förlorade människor, och blir jublande glad när han finner dem.

Jesus vill inte att någon enda människa ska gå förlorad…

Dagens bibelberättelser påminner oss om vilket stort hjärta Jesus har för människor som är förlorade. Han säger att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad, utan ha evigt liv (Johannesevangeliet 3:16).

Tror att alla vi som lever med Jesus, är tacksamma över att ha blivit funna (räddade) av Jesus.

Tänker att jag på nytt idag vill bestämma mig för att tacka Gud för att jag inte längre är förlorad, utan frälst. Vill även du välja detsamma?

Undrar vänligen
/Grubbelmia – Inspirerad av Lukasvangeliet 15:3-10 >>

Grubbelmia på JesusBloggen.se
Grubbelmia på JesusBloggen.se

 


 

Varför är Jesus intressant?

   • Jesu födelse är utgångspunkten för den tideräkning som har störst spridning i världen idag. Endast detta faktum i sig borde vara skäl nog att vilja veta mer om Jesus.
   • Jesu anspråk på att vara Gud i mänsklig form kan vara bra att förhålla sig till, om man ärligt söker efter vad som är sant. Är Jesus en guru, galning, eller Gud?
   • Jesu väl dokumenterade förmåga att förvandla människors liv. Och det är inte bara kriminella och missbrukare som blir räddade. Även välvårdade karriärsmänniskor finner frid – plus alla däremellan 🙂
   • Jesu eventuella inverkan på ditt liv efter döden. Citatet nedan kallar vi Lilla Bibeln. Det är taget från Johannesevangeliet 3:16-17. Här kan du läsa om Jesus i Johannesevangeliet >>

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin Son, utan för att världen ska bli räddad genom honom.” Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Jesus visar vem Gud är

I Jesus – hans liv, död och uppståndelse och i Bibelns berättelser om honom – finns i kristen tro den tydligaste bilden av vem och hur Gud är. Av kärlek till världen, skapelsen och människan blev Gud människa i Jesus Kristus. I djupaste närhet med människan och i fullständig solidaritet med människans villkor är Gud nära människan i brister, lidande och död. Men Gud visar också en vändpunkt – nämligen uppståndelsen – som även du kan bli en del av genom att födas på nytt in i Guds rike. Läs mer om detta i Johannesevangeliets kapitel tre.

”Hur ser Gud ut?” av Tomas Sjödin – författare och populär sommarpratare >>

En vanlig missuppfattning är att kristna tror att goda människor kommer till himlen och onda hamnar i helvetet. I själva verket är det nästan tvärtom. Bara när du inser att dina egna försök att vara god inte räcker, kan du bli frälst. Inte av egna meriter utan genom att ta emot Guds utsträckta hand – Jesus.

Att leva som kristen - ABC
Att leva som kristen – ABC

Acceptera att du är en syndare i behov av att bli benådad. ”Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud.” /Romarbrevet 3:23

Bekänn din tro på Jesus – ”Du blir räddad (frälst) om du med din mun bekänner Jesus som Herre över ditt liv och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda.” /Romarbrevet 10:9 – ”Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd”. /Markusevangeliet 16:16

Cellsyn – börja se dig själv som en cell i Guds kropp på jorden. ”Ni utgör alltså Kristi kropp, och var för sig är ni delar av den”. /Första Korintierbrevet 12:27 – ”Om ni väljer att leva i mig (Jesus), och mina ord (Bibeln) förblir i er, då kan ni be om vad ni vill, och det ska ske. Min Fader blir ärad när ni bär rikligt med frukt och på det sättet visar att ni är mina lärlingar.” /Johannesevangeliet 15:7


 

Kanske även detta intresserar dig?

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 + 12 =