JesusBloggen

”Hur många gånger ska du förlåta?” – JesusBloggen #43

Så här står det i Bibeln om när Jesus förklarar hur många gånger vi behöver förlåta:

Jesus sa till sina lärjungar: ”Det är oundvikligt att förförelser kommer, men ve den genom vilken de kommer. Det skulle vara bättre för honom att bli kastad i havet med en stor sten runt halsen, än att han ska kunna förföra någon av dessa små. Var på er vakt.

Om din medmänniska syndar så tillrättavisa henne, och förlåt henne om hon ångrar sig. Även om hon syndar mot dig sju gånger om dagen och sju gånger kommer tillbaka och ångrar sig, så ska du förlåta henne.”

Apostlarna sa då till Jesus: ”Ge oss mer tro!”

Dagens bibelberättelse kan vara lite svår att få grepp om. Kärnan i evangelium är förlåtelse, men Jesus kopplar här ihop det med förförelser och tro.

Förförelser i form av denna världens lockelser, leder dig bort från den tro på Jesus som du behöver för att få evigt liv. Förlåtelse – som du både behöver ge och ta emot – leder dig närmare Jesus OCH även närmare dina medmänniskor. Men för att leva i förlåtelse varje dag, om och om igen – krävs tro. Tron hjälper dig att inte låta känslan styra dina beslut att förlåta. Bibeln lär oss att inte styras av det vi ser och känner, utan vandra genom livet i tro på det Gud har sagt.

Hur många gånger behöver jag förlåta?

Siffran sju symboliserar i Bibeln fullkomlighetens tal. När Jesus säger att vi ska förlåta sju gånger om dagen, var det samma sak som att säga oändligt många gånger. Vi förlåter både för att Gud vill att vi ska förlåta och för att vi själva ska bli förlåtna. Jesus säger: ”Döm inte, så ska ni själva inte bli dömda. Förlåt, så ska ni få förlåtelse.”

Tänker att jag på nytt idag vill bestämma mig för att ta emot Guds förlåtelse, samtidigt som jag tränar på att ofta och villigt förlåta mina medmänniskor.

Vill även du välja detsamma?

Undrar vänligen
/Grubbelmia – Inspirerad av Lukasvangeliet 17:1-5 >>

Grubbelmia på JesusBloggen.se
Grubbelmia på JesusBloggen.se

 


 

Varför är Jesus intressant?

   • Jesu födelse är utgångspunkten för den tideräkning som har störst spridning i världen idag. Endast detta faktum i sig borde vara skäl nog att vilja veta mer om Jesus.
   • Jesu anspråk på att vara Gud i mänsklig form kan vara bra att förhålla sig till, om man ärligt söker efter vad som är sant. Är Jesus en guru, galning, eller Gud?
   • Jesu väl dokumenterade förmåga att förvandla människors liv. Och det är inte bara kriminella och missbrukare som blir räddade. Även välvårdade karriärsmänniskor finner frid – plus alla däremellan 🙂
   • Jesu eventuella inverkan på ditt liv efter döden. Citatet nedan kallar vi Lilla Bibeln. Det är taget från Johannesevangeliet 3:16-17. Här kan du läsa om Jesus i Johannesevangeliet >>

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin Son, utan för att världen ska bli räddad genom honom.” Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Jesus visar vem Gud är

I Jesus – hans liv, död och uppståndelse och i Bibelns berättelser om honom – finns i kristen tro den tydligaste bilden av vem och hur Gud är. Av kärlek till världen, skapelsen och människan blev Gud människa i Jesus Kristus. I djupaste närhet med människan och i fullständig solidaritet med människans villkor är Gud nära människan i brister, lidande och död. Men Gud visar också en vändpunkt – nämligen uppståndelsen – som även du kan bli en del av genom att födas på nytt in i Guds rike. Läs mer om detta i Johannesevangeliets kapitel tre.

”Hur ser Gud ut?” av Tomas Sjödin – författare och populär sommarpratare >>

En vanlig missuppfattning är att kristna tror att goda människor kommer till himlen och onda hamnar i helvetet. I själva verket är det nästan tvärtom. Bara när du inser att dina egna försök att vara god inte räcker, kan du bli frälst. Inte av egna meriter utan genom att ta emot Guds utsträckta hand – Jesus.

Att leva som kristen - ABC
Att leva som kristen – ABC

Acceptera att du är en syndare i behov av att bli benådad. ”Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud.” /Romarbrevet 3:23

Bekänn din tro på Jesus – ”Du blir räddad (frälst) om du med din mun bekänner Jesus som Herre över ditt liv och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda.” /Romarbrevet 10:9 – ”Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd”. /Markusevangeliet 16:16

Cellsyn – börja se dig själv som en cell i Guds kropp på jorden. ”Ni utgör alltså Kristi kropp, och var för sig är ni delar av den”. /Första Korintierbrevet 12:27 – ”Om ni väljer att leva i mig (Jesus), och mina ord (Bibeln) förblir i er, då kan ni be om vad ni vill, och det ska ske. Min Fader blir ärad när ni bär rikligt med frukt och på det sättet visar att ni är mina lärlingar.” /Johannesevangeliet 15:7


 

Kanske även detta intresserar dig?

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 1 =