JesusBloggen

”Jesus ber för alla troende” – Jesusbloggen #71

 

 

Berättelsen om när Jesus ber för alla troende inträffar när han befinner sig i Jerusalem, och vet att korsfästelsen är nära. Jesus och hans lärjungar (närmaste följare) har stannat till på vägen mot Getsemane, där han strax kommer att tillfångatas. Jesus brister då plötsligt ut i bön för sitt eget uppdrag, lärjungarna och för alla troende som kommer att följa honom i framtiden.

 

Vi läser i Johannesevangeliet om när Jesus ber för alla troende…

Men jag ber inte bara för dem som följer mig nu, utan också för alla som börjar tro på mig genom deras ord. Jag ber att de alla ska bli ett så som du Fader, är i mig och jag i dig. Låt dem vara i oss så att världen kan tro att du har sänt mig.

Den härlighet du gav mig, den har jag gett till dem för att de ska bli ett så som vi är ett –  jag i dem och du i mig – så att deras enhet blir fullkomlig. Då ska världen förstå att du har sänt mig och att du älskar dem så som du har älskat mig.

Fader, jag vill att de som du har gett mig ska vara med mig där jag är, så att de kan se den härlighet du gav mig eftersom du älskade mig redan innan världen skapades. Rättfärdige Fader, världen känner dig inte men jag gör det och de vet att du har sänt mig. Jag har låtit dem (mina efterföljare) lära känna dig och jag ska fortsätta att göra det, så att den kärlek som du har älskat mig med ska vara i dem och jag i dem.”

 

 

Det som berör mig mest med denna bibeltext är att Jesus ber för alla troende som kommer att följa honom i framtiden. Detta inkluderar dig och mig. Så vad är det då som Jesus tycker är allra viktigast, nu när han vet att han snart ska dö? Jo, enhet och kärlek.

Jesus ber att vi som följer honom ska leva i samma enhet som Fadern och Sonen lever i. Jesus vill att vår enhet ska vara fullkomlig, och att vi ska vara fyllda med samma kärlek som Fadern älskar Sonen med. Tyvärr känns det ibland som att bönen Jesus bad inte har blivit besvarad. Kristna bråkar med varandra och uppträder ofta kärlekslöst. Trots detta vet vi att Guds vilja är att vi ska leva i enhet och kärlek.

Jag vill idag be den helige Ande att fylla mig med Guds kärlek och hjälpa mig att leva i fullkomlig enhet med mina trossyskon.

Vad vill du?

/Mia
Inspirerad av Johannesevangeliet 17:20-26 

 

Mia

 


 

Varför är Jesus intressant?

   • Jesu födelse är utgångspunkten för den tideräkning som har störst spridning i världen idag. Endast detta faktum i sig borde vara skäl nog att vilja veta mer om Jesus.
   • Jesu anspråk på att vara Gud i mänsklig form kan vara bra att förhålla sig till, om man ärligt söker efter vad som är sant. Är Jesus en guru, galning, eller Gud?
   • Jesu väl dokumenterade förmåga att förvandla människors liv. Och det är inte bara kriminella och missbrukare som blir räddade. Även välvårdade karriärsmänniskor finner frid – plus alla däremellan 🙂
   • Jesu eventuella inverkan på ditt liv efter döden. Citatet nedan kallar vi Lilla Bibeln. Det är taget från Johannesevangeliet 3:16-17. Här kan du läsa om Jesus i Johannesevangeliet >>

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin Son, utan för att världen ska bli räddad genom honom.” Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Jesus visar vem Gud är

I Jesus – hans liv, död och uppståndelse och i Bibelns berättelser om honom – finns i kristen tro den tydligaste bilden av vem och hur Gud är. Av kärlek till världen, skapelsen och människan blev Gud människa i Jesus Kristus. I djupaste närhet med människan och i fullständig solidaritet med människans villkor är Gud nära människan i brister, lidande och död. Men Gud visar också en vändpunkt – nämligen uppståndelsen – som även du kan bli en del av genom att födas på nytt in i Guds rike. Läs mer om detta i Johannesevangeliets kapitel tre.

”Hur ser Gud ut?” av Tomas Sjödin – författare och populär sommarpratare >>

En vanlig missuppfattning är att kristna tror att goda människor kommer till himlen och onda hamnar i helvetet. I själva verket är det nästan tvärtom. Bara när du inser att dina egna försök att vara god inte räcker, kan du bli frälst. Inte av egna meriter utan genom att ta emot Guds utsträckta hand – Jesus.

Att leva som kristen - ABC
Att leva som kristen – ABC

Acceptera att du är en syndare i behov av att bli benådad. ”Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud.” /Romarbrevet 3:23

Bekänn din tro på Jesus – ”Du blir räddad (frälst) om du med din mun bekänner Jesus som Herre över ditt liv och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda.” /Romarbrevet 10:9 – ”Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd”. /Markusevangeliet 16:16

Cellsyn – börja se dig själv som en cell i Guds kropp på jorden. ”Ni utgör alltså Kristi kropp, och var för sig är ni delar av den”. /Första Korintierbrevet 12:27 – ”Om ni väljer att leva i mig (Jesus), och mina ord (Bibeln) förblir i er, då kan ni be om vad ni vill, och det ska ske. Min Fader blir ärad när ni bär rikligt med frukt och på det sättet visar att ni är mina lärlingar.” /Johannesevangeliet 15:7


 

 

Kanske även detta intresserar dig?

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

tjugo + 3 =