JesusBloggen

Jesus botar en döv man med talsvårigheter – JesusBloggen #17

Jesus var på väg till Galileiska sjön, när han plötsligt stötte på en stor grupp människor som kom emot honom. De hade med sig en döv man, som också hade talsvårigheter. Nu bad de Jesus att han skulle lägga sin hand på den sjuke mannen. Jesus ledde honom då bort från folket. Sedan satte Jesus fingrarna i hans öron, spottade och rörde vid hans tunga. Efter detta såg Jesus upp mot himlen, suckade djupt och sa: ”Effata”, som betyder öppna dig på arameiska. Och genast kunde mannen höra perfekt, och talade klart och tydligt. Jesus förbjöd folket att berätta vad som hade hänt. Men ju mer han förbjöd dem, desto mer spred de nyheten. De var fulla av förvåning och sa: ”Allt Jesus gör är fantastiskt! Han får till och med de döva att höra, och de stumma att tala.”

Det är så intressant att läsa om hur Jesus botar människor på olika sätt – individanpassat i högsta grad. Och ofta med helt oväntade metoder. Vi ser heller ingen helande- eller förbönsmodell, som Jesus upprepar på alla.

Jesus botar men det är inte hans huvudfokus…

Jesus visste att hans primära uppdrag här på jorden var korset, för att försona människan med Gud och ge evigt liv. Ett fysiskt helande är temporärt. ”Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ”, står det i Markusevangeliet åtta. Samtidigt känner Jesus alltid medlidande med enskilda människor, och kan inte annat än gripa in när den Helige Ande leder honom.

Personligen tror jag att alla vi som känner att vi behöver veta att Jesus botar, kan känna tröst i denna berättelse. För dig och mig som har ett specifikt behov, är det extra viktigt att våga tro att Jesus både vill och kan bota oss. Både andligt, fysiskt och själsligt.

Tänker att jag på nytt idag vill bekänna min tro på att Jesus botar. Vill även du välja detsamma?

Undrar vänligen
/Grubbelmia – Inspirerad av Markusevangeliet 7:31-37 >>

Grubbelmia på JesusBloggen.se
Grubbelmia på JesusBloggen.se

 


Varför är Jesus intressant?

  • Jesu födelse är utgångspunkten för den tideräkning som har störst spridning i världen idag. Endast detta faktum i sig borde vara skäl nog att vilja veta mer.
  • Jesu anspråk på att vara Gud i mänsklig form kan vara bra att förhålla sig till, om man ärligt söker efter vad som är sant. Är Jesus en galning, guru eller Gud?
  • Jesu väl dokumenterade förmåga att förvandla människors liv. Inte bara kriminella och missbrukare, utan även välvårdade slipsnissar och nissor finner frid.
  • Jesu eventuella inverkan på ditt liv efter döden. Citatet nedan brukar kallas Lilla Bibeln, och är taget från Johannesevangeliet 3:16-17. Här kan du läsa om Jesus i Johannesevangeliet >>

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin Son, utan för att världen skulle räddas genom honom. Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Jesus visar vem Gud är
I Jesus – hans liv, död och uppståndelse och i Bibelns berättelser om honom – finns i kristen tro den tydligaste bilden av vem och hur Gud är. Av kärlek till världen, skapelsen och människan blev Gud människa i Jesus Kristus. I djupaste närhet med människan och i fullständig solidaritet med människans villkor är Gud nära människan i brister, lidande och död. Men Gud visar också en vändpunkt – nämligen uppståndelsen.

”Hur ser Gud ut?” av Tomas Sjödin – författare och populär sommarpratare >>

En vanlig missuppfattning är att kristna tror att goda människor kommer till himlen och onda hamnar i helvetet…

I själva verket är det nästan tvärtom. Bara när du inser att dina egna försök att vara god inte räcker, kan du bli frälst. Inte av egna meriter utan genom att ta emot Guds utsträckta hand – Jesus.

Att leva som kristen - ABC
Att leva som kristen – ABC

Acceptera att du är en syndare i behov av att bli benådad – ”Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud.” /Rom 3:23

Bekänn din tro på Jesus – ”Du blir räddad (frälst, upprättad, får tillbringa evigheten med Gud) om du med din mun bekänner Jesus som Herre över ditt liv och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda.” /Rom 10:9

Cellsyn – börja se dig själv som en cell i Guds kropp på jorden. ”Om ni väljer att leva i mig (Jesus), och mina ord (Bibeln) förblir i er. Då kan ni be om vad ni vill, och det ska ske. Min Fader äras när ni bär rikligt med frukt. På det sättet visar ni att ni är mina lärlingar.” /Joh 15:7


Vill du finna varaktig frid och glädje i livet? Då behöver du försonas med Gud genom att möta Jesus.

För i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning (Kol 2:9). Du måste även vända dig bort från synden och låta döpa dig i Jesu Kristi namn, så att dina synder blir förlåtna. Då ska du få den helige Ande som gåva (Apg 2:38). Känns det svårt att tro? Be Gud om hjälp och lyssna på föreläsningen Varför Jesus? >>

Tro och döp dig så blir du frälst, om du inte tror blir du dömd (Mark 16:16). Dock var det inte för att döma världen som Gud sände Jesus, utan för att världen skulle räddas (frälsas) genom honom (Joh 3:17). Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Vill du prata om tro, tvivel, dop och frälsning  – vi finns här för dig ♡
Kommentera, mejla JesusPeople.se@gmail.com eller sms:a nummer 072-430 99 11.


 

Kanske även detta intresserar dig?

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sexton − tre =