JesusBloggen

Jesus: ”Det viktigaste är att älska Gud och sina medmänniskor” – JesusBloggen #22

Att älska Gud och andra… En välutbildad man stod och lyssnade på hur Jesus pratade med människor. Han var mycket imponerad av Jesus, och frågade därför: ”Vilket är det viktigaste av alla buden?”

Jesus svarade: ”Lyssna Israel, Herren är vår Gud. Herren är en. Du ska älska Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Det näst viktigaste budet är: Du ska älska din medmänniska som dig själv. Inget bud är viktigare än dessa.”

Det viktigaste är att älska Gud och sina medmänniskor…

Mannen svarade: ”Mästare, du har rätt. Det är sant att Gud är en, och det finns ingen annan. Och att älska honom av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd och av hela sin kraft och sin medmänniska som sig själv, är viktigare än alla brännoffer och andra offer.”

När Jesus hörde hur klokt mannen svarade, sa han: ”Du är inte långt från Guds rike.” Och efter det vågade ingen ställa några fler frågor till Jesus.

Det är så intressant att läsa om hur Jesus börjar med att knyta an till det som är bekant för mannen, nämligen den judiska trosbekännelsen ”Shema” – om Guds enhet. Sedan sammanfattar Jesus judarnas alla bud i en enda lång mening – med fokus på den innerliga kärleken.

Från 613 bud till ”älska Gud och din nästa”…

Jag ser den nyfikne mannen framför min inre syn. Judarna hade identifierat 613 bud. Bland dem var 365 negativa – alltså förbud, medan 248 var positiva – alltså uppmaningar. Man hade också graderat dem i viktiga och mindre viktiga bud. Mannen som ställde frågan till Jesus hade nog förväntat sig ett långt och krångligt svar, men istället blev det kort och koncist.

Tror att alla vi som lever med Jesus, kan känna oss utmanade av både enkelheten och svårigheten i Jesus svar. Det är lätt att komma ihåg (om man jämför med de 613 buden), men inte så enkelt att uppfylla.

Tänker att jag på nytt idag vill be Jesus fylla mig med kärlek till både Gud och mina medmänniskor…
Vill även du välja detsamma?

Undrar vänligen
/Grubbelmia – Inspirerad av Markusevangeliet 12:28-34 >>

Grubbelmia på JesusBloggen.se
Grubbelmia på JesusBloggen.se

 


 

Varför är Jesus intressant?

  • Jesu födelse är utgångspunkten för den tideräkning som har störst spridning i världen idag. Endast detta faktum i sig borde vara skäl nog att vilja veta mer om Jesus.
  • Jesu anspråk på att vara Gud i mänsklig form kan vara bra att förhålla sig till, om man ärligt söker efter vad som är sant. Är Jesus en guru, galning, eller Gud?
  • Jesu väl dokumenterade förmåga att förvandla människors liv. Och det är inte bara kriminella och missbrukare som blir räddade. Även välvårdade karriärsmänniskor finner frid – plus alla däremellan 🙂
  • Jesu eventuella inverkan på ditt liv efter döden. Citatet nedan kallar vi Lilla Bibeln. Det är taget från Johannesevangeliet 3:16-17. Här kan du läsa om Jesus i Johannesevangeliet >>

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin Son, utan för att världen ska bli räddad genom honom.” Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Jesus visar vem Gud är

I Jesus – hans liv, död och uppståndelse och i Bibelns berättelser om honom – finns i kristen tro den tydligaste bilden av vem och hur Gud är. Av kärlek till världen, skapelsen och människan blev Gud människa i Jesus Kristus. I djupaste närhet med människan och i fullständig solidaritet med människans villkor är Gud nära människan i brister, lidande och död. Men Gud visar också en vändpunkt – nämligen uppståndelsen – som även du kan bli en del av genom att födas på nytt in i Guds rike. Läs mer om detta i Johannesevangeliets kapitel tre.

”Hur ser Gud ut?” av Tomas Sjödin – författare och populär sommarpratare >>

En vanlig missuppfattning är att kristna tror att goda människor kommer till himlen och onda hamnar i helvetet. I själva verket är det nästan tvärtom. Bara när du inser att dina egna försök att vara god inte räcker, kan du bli frälst. Inte av egna meriter utan genom att ta emot Guds utsträckta hand – Jesus.

Att leva som kristen - ABC
Att leva som kristen – ABC

Acceptera att du är en syndare i behov av att bli benådad. ”Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud.” /Romarbrevet 3:23

Bekänn din tro på Jesus – ”Du blir räddad (frälst) om du med din mun bekänner Jesus som Herre över ditt liv och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda.” /Romarbrevet 10:9 – ”Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd”. /Markusevangeliet 16:16

Cellsyn – börja se dig själv som en cell i Guds kropp på jorden. ”Ni utgör alltså Kristi kropp, och var för sig är ni delar av den”. /Första Korintierbrevet 12:27 – ”Om ni väljer att leva i mig (Jesus), och mina ord (Bibeln) förblir i er, då kan ni be om vad ni vill, och det ska ske. Min Fader blir ärad när ni bär rikligt med frukt och på det sättet visar att ni är mina lärlingar.” /Johannesevangeliet 15:7


 

Kanske även detta intresserar dig?

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

två × 2 =