JesusBloggen

Jesus döps – JesusBloggen #29

Så här står det i Bibeln om när Jesus döps:


Nu när allt folket blir döpta av Johannes Döparen, låter också Jesus döpa sig. När han efter dopet ber, öppnar sig himlen och den helige Ande sänker sig ner över Jesus i form av en duva. Från himlen hör alla då en röst som säger: ”Du är min son, min älskade! Du är min stora glädje.”

När jag läser om hur Jesus döps, minns jag mitt eget dop och känner mig starkt berörd. Det var en milstolpe i mitt liv, där jag på ett mycket speciellt sätt kände Guds närvaro.

Det grekiska ordet för dop är baptizo, som betyder att doppa ned i. I dopet blev jag doppad ner under vatten. Man brukar ibland beskriva dopet som att vi begraver vår gamla människa, och uppstår till nya liv. Därför kallar vi ofta den vattenbassäng man döper i, för dopgrav.

Jesus döps- och erbjuder oss att följa hans exempel…

Jag möter ibland människor som inte riktigt vill ta steget, att följa Jesus i dopet. Tror att de går miste om något mycket viktigt. Dels för att Bibeln säger att de som tror OCH blir döpta ska bli frälsta. Dels för att de missar den starka markering i det kristna livet, som dopet faktiskt är.

Tror att alla vi som lever med Jesus, känner igen den närvaro av treenigheten som vi ser när Jesus blir döpt. Sonen, Jesus är där. Den helige Ande är där, samtidigt som vi hör Gud Faderns röst från himmelen. Tre olika manifestationer, från en och samme Gud!

Tänker att jag på nytt idag vill bestämma mig för att bekänna mig till den kraft, som finns i dopet till Jesus Kristus. Vill även du välja detsamma?

Undrar vänligen
/Grubbelmia – Inspirerad av Lukasvangeliet 3:21-22 >>

Grubbelmia på JesusBloggen.se
Grubbelmia på JesusBloggen.se

 


 

Varför är Jesus intressant?

  • Jesu födelse är utgångspunkten för den tideräkning som har störst spridning i världen idag. Endast detta faktum i sig borde vara skäl nog att vilja veta mer om Jesus.
  • Jesu anspråk på att vara Gud i mänsklig form kan vara bra att förhålla sig till, om man ärligt söker efter vad som är sant. Är Jesus en guru, galning, eller Gud?
  • Jesu väl dokumenterade förmåga att förvandla människors liv. Och det är inte bara kriminella och missbrukare som blir räddade. Även välvårdade karriärsmänniskor finner frid – plus alla däremellan 🙂
  • Jesu eventuella inverkan på ditt liv efter döden. Citatet nedan kallar vi Lilla Bibeln. Det är taget från Johannesevangeliet 3:16-17. Här kan du läsa om Jesus i Johannesevangeliet >>

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin Son, utan för att världen ska bli räddad genom honom.” Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Jesus visar vem Gud är

I Jesus – hans liv, död och uppståndelse och i Bibelns berättelser om honom – finns i kristen tro den tydligaste bilden av vem och hur Gud är. Av kärlek till världen, skapelsen och människan blev Gud människa i Jesus Kristus. I djupaste närhet med människan och i fullständig solidaritet med människans villkor är Gud nära människan i brister, lidande och död. Men Gud visar också en vändpunkt – nämligen uppståndelsen – som även du kan bli en del av genom att födas på nytt in i Guds rike. Läs mer om detta i Johannesevangeliets kapitel tre.

”Hur ser Gud ut?” av Tomas Sjödin – författare och populär sommarpratare >>

En vanlig missuppfattning är att kristna tror att goda människor kommer till himlen och onda hamnar i helvetet. I själva verket är det nästan tvärtom. Bara när du inser att dina egna försök att vara god inte räcker, kan du bli frälst. Inte av egna meriter utan genom att ta emot Guds utsträckta hand – Jesus.

Att leva som kristen - ABC
Att leva som kristen – ABC

Acceptera att du är en syndare i behov av att bli benådad. ”Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud.” /Romarbrevet 3:23

Bekänn din tro på Jesus – ”Du blir räddad (frälst) om du med din mun bekänner Jesus som Herre över ditt liv och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda.” /Romarbrevet 10:9 – ”Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd”. /Markusevangeliet 16:16

Cellsyn – börja se dig själv som en cell i Guds kropp på jorden. ”Ni utgör alltså Kristi kropp, och var för sig är ni delar av den”. /Första Korintierbrevet 12:27 – ”Om ni väljer att leva i mig (Jesus), och mina ord (Bibeln) förblir i er, då kan ni be om vad ni vill, och det ska ske. Min Fader blir ärad när ni bär rikligt med frukt och på det sättet visar att ni är mina lärlingar.” /Johannesevangeliet 15:7


 

Kanske även detta intresserar dig?

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

tjugo − 15 =