JesusBloggen

Jesus dör på korset – JesusBloggen #25

Så här står det i Bibeln om när Jesus dör på korset:

De förde Jesus till den plats som kallas Golgota. Där gav man honom vin blandat med myrra (ett bedövningsmedel man gav till dem som skulle korsfästas), men Jesus ville inte ha det. Sedan korsfäste de honom och delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott om dem.

Klockan var runt nio på morgonen när Jesus korsfästes. Ovanför honom hade man satt upp en skylt med texten: Judarnas kung, för att visa vad han anklagades för. Samtidigt med Jesus blev också två brottslingar korsfästa, en på var sida om honom. Så gick skriftordet i uppfyllelse: Han räknades bland överträdarna. Och de som gick förbi hånade Jesus och skakade på huvudet och sa: ”Se där ja! Var det inte du som skulle riva ner templet och bygga upp det igen på tre dagar? Rädda dig själv nu och kliv ner från korset!”

Även översteprästerna och de skriftlärda gjorde sig lustiga över honom och sa till varandra:
”Han var bra på att rädda andra, men han kan inte rädda sig själv! Skulle han vara Messias, Israels kung? Ja, om vi får se honom kliva ner från korset, då ska vi tro på honom.” Också de som var korsfästa tillsammans med honom hånade honom.

Jesus dör på korset

När klockan var tolv blev det mörkt över hela jorden, och mörkret varade ända fram till klockan tre. Vid tretiden ropade Jesus med hög röst: ”Eloi, Eloi, lema sabachtani?” (det betyder: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig?” – Jesus citerar här Psaltaren 22:2 på arameiska).

Några av dem som stod där i närheten hörde det och sa: ”Hör, han ropar på Elia.” En av dem sprang bort och fyllde en svamp med surt vin, och satte den på en käpp och höll upp den så att Jesus kunde dricka. ”Låt oss se om Elia kommer och tar ner honom”, sa mannen. Men Jesus ropade högt och slutade sedan att andas. Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ned.

När den romerska officeren, som stod framför korset, såg på vilket sätt Jesus gav upp andan och dog, ropade han: ”Den mannen var verkligen Guds Son!”

Det är så gripande att läsa om hur Jesus känner sig övergiven på korset. För oss kristna kan det dock vara bra att påminna oss om att Jesus kan förstå hur man mår när man känner sig övergiven.

Jesus dör på korset även för alla dem som hånar honom…

Jag hör om många som än idag hånar Jesus. Många bryr sig inte om att ta reda på vad som verkligen är sant. De säger nej till Guds erbjudande om frälsning, utan att fundera över vad det får för konsekvenser.

Tror att alla vi som lever med Jesus, kan känna sorg över nära och kära som vänder Jesus ryggen. Men vi ger inte upp, utan fortsätter att be och berätta för andra om vad Jesus betyder för oss.

Tänker att jag på nytt idag vill bestämma mig för att försöka föra någon människa närmare Jesus…
Vill även du välja detsamma?

Undrar vänligen
/Grubbelmia – Inspirerad av Markusevangeliet 15:22-39 >>

Grubbelmia på JesusBloggen.se
Grubbelmia på JesusBloggen.se

 


 

Varför är Jesus intressant?

  • Jesu födelse är utgångspunkten för den tideräkning som har störst spridning i världen idag. Endast detta faktum i sig borde vara skäl nog att vilja veta mer om Jesus.
  • Jesu anspråk på att vara Gud i mänsklig form kan vara bra att förhålla sig till, om man ärligt söker efter vad som är sant. Är Jesus en guru, galning, eller Gud?
  • Jesu väl dokumenterade förmåga att förvandla människors liv. Och det är inte bara kriminella och missbrukare som blir räddade. Även välvårdade karriärsmänniskor finner frid – plus alla däremellan 🙂
  • Jesu eventuella inverkan på ditt liv efter döden. Citatet nedan kallar vi Lilla Bibeln. Det är taget från Johannesevangeliet 3:16-17. Här kan du läsa om Jesus i Johannesevangeliet >>

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin Son, utan för att världen ska bli räddad genom honom.” Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Jesus visar vem Gud är

I Jesus – hans liv, död och uppståndelse och i Bibelns berättelser om honom – finns i kristen tro den tydligaste bilden av vem och hur Gud är. Av kärlek till världen, skapelsen och människan blev Gud människa i Jesus Kristus. I djupaste närhet med människan och i fullständig solidaritet med människans villkor är Gud nära människan i brister, lidande och död. Men Gud visar också en vändpunkt – nämligen uppståndelsen – som även du kan bli en del av genom att födas på nytt in i Guds rike. Läs mer om detta i Johannesevangeliets kapitel tre.

”Hur ser Gud ut?” av Tomas Sjödin – författare och populär sommarpratare >>

En vanlig missuppfattning är att kristna tror att goda människor kommer till himlen och onda hamnar i helvetet. I själva verket är det nästan tvärtom. Bara när du inser att dina egna försök att vara god inte räcker, kan du bli frälst. Inte av egna meriter utan genom att ta emot Guds utsträckta hand – Jesus.

Att leva som kristen - ABC
Att leva som kristen – ABC

Acceptera att du är en syndare i behov av att bli benådad. ”Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud.” /Romarbrevet 3:23

Bekänn din tro på Jesus – ”Du blir räddad (frälst) om du med din mun bekänner Jesus som Herre över ditt liv och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda.” /Romarbrevet 10:9 – ”Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd”. /Markusevangeliet 16:16

Cellsyn – börja se dig själv som en cell i Guds kropp på jorden. ”Ni utgör alltså Kristi kropp, och var för sig är ni delar av den”. /Första Korintierbrevet 12:27 – ”Om ni väljer att leva i mig (Jesus), och mina ord (Bibeln) förblir i er, då kan ni be om vad ni vill, och det ska ske. Min Fader blir ärad när ni bär rikligt med frukt och på det sättet visar att ni är mina lärlingar.” /Johannesevangeliet 15:7


 

Kanske även detta intresserar dig?

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sjutton − 7 =