JesusBloggen

Jesus erbjuder frihet åt alla – JesusBloggen #30

Så här står det i Bibeln om när Jesus annonserar sitt uppdrag och erbjuder frihet åt alla:


Jesus kom till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten (lördagen) gick Jesus till synagogan som han brukade göra. 
Jesus stod upp för att läsa, och man räckte honom Jesaja bok. Han rullade fram bokrullen och hittade det ställe där det står skrivet:

”Herrens Ande är över mig, för han har smort mig att predika det glada budskapet (evangeliet) för de fattiga. Han har sänt mig på ett uppdrag att proklamera frihet för de fångna och syn till de blinda. Att predika frihet för de som är under bördor och lever i misär. Att förkunna ett jubelår från Herren Gud.”

Jesus erbjuder nu frihet åt alla som tar emot…

Sedan rullade han ihop bokrullen och gav tillbaka den till tjänaren som ansvarade för bokrullarna, och satte sig ner. Alla i synagogan följde Jesus med sina blickar. Då började Jesus tala och sade till dem:

”I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse medan ni hörde det läsas, och är nu uppfyllt.”

Jag möter ofta människor som inte känner sig fria. Ibland sitter bundenheten mest i sinnet och själen, ibland är den mer fysisk. Man känner sig låst vid ett jobb eller en situation, som man vill bli fri ifrån. Men den frihet åt alla som Jesus erbjuder, ligger på ett djupare plan. Den innebär frihet från synd och skam, men även en frihet från tyngden av yttre bördor. Friheten startar på insidan, men påverkar sedan även de yttre omständigheterna.

Jesus erbjuder frihet från alla slags bojor…

Tror att alla vi som lever med Jesus, känner igen den inre frihet för alla som Jesus här erbjuder. Vi kan fortfarande uppleva yttre bojor som hindrar oss, men lever ändå i den frihet som evangeliet ger.

Jesus säger på ett annat ställe i Bibeln: ””Om ni håller er till mina ord, är ni verkligen mina följare. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria.”

Tänker att jag på nytt idag vill bestämma mig för att bli fri genom att lära känna sanningen, den som finns i Jesus Kristus. Vill även du välja detsamma?

Undrar vänligen
/Grubbelmia – Inspirerad av Lukasvangeliet 4:16-21 >>

Grubbelmia på JesusBloggen.se
Grubbelmia på JesusBloggen.se

 


 

Varför är Jesus intressant?

  • Jesu födelse är utgångspunkten för den tideräkning som har störst spridning i världen idag. Endast detta faktum i sig borde vara skäl nog att vilja veta mer om Jesus.
  • Jesu anspråk på att vara Gud i mänsklig form kan vara bra att förhålla sig till, om man ärligt söker efter vad som är sant. Är Jesus en guru, galning, eller Gud?
  • Jesu väl dokumenterade förmåga att förvandla människors liv. Och det är inte bara kriminella och missbrukare som blir räddade. Även välvårdade karriärsmänniskor finner frid – plus alla däremellan 🙂
  • Jesu eventuella inverkan på ditt liv efter döden. Citatet nedan kallar vi Lilla Bibeln. Det är taget från Johannesevangeliet 3:16-17. Här kan du läsa om Jesus i Johannesevangeliet >>

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin Son, utan för att världen ska bli räddad genom honom.” Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Jesus visar vem Gud är

I Jesus – hans liv, död och uppståndelse och i Bibelns berättelser om honom – finns i kristen tro den tydligaste bilden av vem och hur Gud är. Av kärlek till världen, skapelsen och människan blev Gud människa i Jesus Kristus. I djupaste närhet med människan och i fullständig solidaritet med människans villkor är Gud nära människan i brister, lidande och död. Men Gud visar också en vändpunkt – nämligen uppståndelsen – som även du kan bli en del av genom att födas på nytt in i Guds rike. Läs mer om detta i Johannesevangeliets kapitel tre.

”Hur ser Gud ut?” av Tomas Sjödin – författare och populär sommarpratare >>

En vanlig missuppfattning är att kristna tror att goda människor kommer till himlen och onda hamnar i helvetet. I själva verket är det nästan tvärtom. Bara när du inser att dina egna försök att vara god inte räcker, kan du bli frälst. Inte av egna meriter utan genom att ta emot Guds utsträckta hand – Jesus.

Att leva som kristen - ABC
Att leva som kristen – ABC

Acceptera att du är en syndare i behov av att bli benådad. ”Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud.” /Romarbrevet 3:23

Bekänn din tro på Jesus – ”Du blir räddad (frälst) om du med din mun bekänner Jesus som Herre över ditt liv och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda.” /Romarbrevet 10:9 – ”Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd”. /Markusevangeliet 16:16

Cellsyn – börja se dig själv som en cell i Guds kropp på jorden. ”Ni utgör alltså Kristi kropp, och var för sig är ni delar av den”. /Första Korintierbrevet 12:27 – ”Om ni väljer att leva i mig (Jesus), och mina ord (Bibeln) förblir i er, då kan ni be om vad ni vill, och det ska ske. Min Fader blir ärad när ni bär rikligt med frukt och på det sättet visar att ni är mina lärlingar.” /Johannesevangeliet 15:7


 

Kanske även detta intresserar dig?

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

två × två =