JesusBloggen

Jesus förvandlas på berget – JesusBloggen #19

En dag tar Jesus med sig sina lärlingar Petrus, Jakob och Johannes upp till ett högt berg – för att de ska kunna vara ensamma. Jesus förvandlas där inför dem. Hans kläder blir bländande vita, vitare än något blekningsmedel i världen kan göra kläder. Och de får se Elia och Mose stå och prata med Jesus.

Då säger Petrus till Jesus: ”Rabbi (Mästare), det är gott att få vara här! Låt oss bygga tre hyddor, en åt dig och en åt Mose och en åt Elia.” Petrus visste inte vad han skulle säga, för de var alla helt skräckslagna.

Så plötsligt kommer ett moln och sänker sig ner över dem. Lärlingarna hör nu en röst från molnet som säger: ”Detta är min älskade Son. Lyssna på honom!” Men när de ser sig omkring, ser de ingen annan där, förutom Jesus.

Det är så intressant att läsa om hur Jesus vill vara ensam med sina närmaste vänner. Han vill ge dem en erfarenhet de aldrig ska glömma. Inte nog med att Jesus förvandlas, de får se honom prata med Elia och Mose.

När du är nära Jesus bleknar allt annat..

Jag ser de skräckslagna lärlingarna framför min inre syn. De vet inte vad de ska tro. En bländande Jesus står framför dem. Två personer som de vet är döda sedan länge, är där och samtalar med deras Mästare. En röst från himlen tonar plötsligt upp och säger att de ska lyssna på Jesus. Ja, onekligen en omskakande upplevelse!

Tro att alla vi som söker sanningen om Jesus, kan känna tröst i denna händelse. För dig och mig som accepterat att Jesus är Gud i mänsklig form, är bibelberättelsen en bekräftelse på vår tro. Jag finner tröst i avslutningen, där lärlingarna – efter alla dramatiska upplevelser som skrämt dem – plötsligt bara ser Jesus.

Tänker att jag på nytt idag vill besluta mig för att fokusera på Jesus, mitt i orostider.
Vill även du välja detsamma?

Undrar vänligen
/Grubbelmia – Inspirerad av Markusevangeliet 9:1-8 >>

Grubbelmia på JesusBloggen.se
Grubbelmia på JesusBloggen.se

 


Varför är Jesus intressant?

  • Jesu födelse är utgångspunkten för den tideräkning som har störst spridning i världen idag. Endast detta faktum i sig borde vara skäl nog att vilja veta mer.
  • Jesu anspråk på att vara Gud i mänsklig form kan vara bra att förhålla sig till, om man ärligt söker efter vad som är sant. Är Jesus en galning, guru eller Gud?
  • Jesu väl dokumenterade förmåga att förvandla människors liv. Inte bara kriminella och missbrukare, utan även välvårdade slipsnissar och nissor finner frid.
  • Jesu eventuella inverkan på ditt liv efter döden. Citatet nedan brukar kallas Lilla Bibeln, och är taget från Johannesevangeliet 3:16-17. Här kan du läsa om Jesus i Johannesevangeliet >>

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin Son, utan för att världen skulle räddas genom honom. Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Jesus visar vem Gud är
I Jesus – hans liv, död och uppståndelse och i Bibelns berättelser om honom – finns i kristen tro den tydligaste bilden av vem och hur Gud är. Av kärlek till världen, skapelsen och människan blev Gud människa i Jesus Kristus. I djupaste närhet med människan och i fullständig solidaritet med människans villkor är Gud nära människan i brister, lidande och död. Men Gud visar också en vändpunkt – nämligen uppståndelsen.

”Hur ser Gud ut?” av Tomas Sjödin – författare och populär sommarpratare >>

En vanlig missuppfattning är att kristna tror att goda människor kommer till himlen och onda hamnar i helvetet…

I själva verket är det nästan tvärtom. Bara när du inser att dina egna försök att vara god inte räcker, kan du bli frälst. Inte av egna meriter utan genom att ta emot Guds utsträckta hand – Jesus.

Att leva som kristen - ABC
Att leva som kristen – ABC

Acceptera att du är en syndare i behov av att bli benådad – ”Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud.” /Rom 3:23

Bekänn din tro på Jesus – ”Du blir räddad (frälst, upprättad, får tillbringa evigheten med Gud) om du med din mun bekänner Jesus som Herre över ditt liv och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda.” /Rom 10:9

Cellsyn – börja se dig själv som en cell i Guds kropp på jorden. ”Om ni väljer att leva i mig (Jesus), och mina ord (Bibeln) förblir i er. Då kan ni be om vad ni vill, och det ska ske. Min Fader äras när ni bär rikligt med frukt. På det sättet visar ni att ni är mina lärlingar.” /Joh 15:7


Vill du finna varaktig frid och glädje i livet? Då behöver du försonas med Gud genom att möta Jesus.

För i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning (Kol 2:9). Du måste även vända dig bort från synden och låta döpa dig i Jesu Kristi namn, så att dina synder blir förlåtna. Då ska du få den helige Ande som gåva (Apg 2:38). Känns det svårt att tro? Be Gud om hjälp och lyssna på föreläsningen Varför Jesus? >>

Tro och döp dig så blir du frälst, om du inte tror blir du dömd (Mark 16:16). Dock var det inte för att döma världen som Gud sände Jesus, utan för att världen skulle räddas (frälsas) genom honom (Joh 3:17). Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Vill du prata om tro, tvivel, dop och frälsning  – vi finns här för dig ♡
Kommentera, mejla JesusPeople.se@gmail.com eller sms:a nummer 072-430 99 11.


 

Kanske även detta intresserar dig?

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 − 4 =