JesusBloggen

”Jesus hetsar upp folket” – JesusBloggen #50

Så här står det i Bibeln om när översteprästerna säger att Jesus hetsar upp folket:

Alla de församlade gick sedan iväg och förde Jesus till Pilatus. Det judiska rådet hade inte rätt att verkställa dödsstraff, utan måste överlämna dessa fall till de romerska myndigheterna. Där anklagade de Jesus och sa: ”Den här mannen leder vårt folk vilse. Han påstår att vi inte ska betala skatt till kejsaren, och ger sig ut för att vara Messias, en kung.”

Då frågade Pilatus honom: ”Är du judarnas kung?” Men Jesus svarade: ”Det är du själv som säger det.” Pilatus sa då till översteprästerna och folkmassan: ”Jag kan inte finna den här mannen skyldig till något brott.” Men översteprästerna var envisa och sa: ”Han hetsar upp folket med sin undervisning överallt i hela Judeen, från Galileen och ända hit.”

Dagens bibeltext beskriver hur olika människor reagerar på mötet med Jesus. De som blev botade eller på andra sätt berörda av Jesus, älskade honom. De som blev kritiserade eller avslöjade, hatade honom.

Du måste själv ta ställning till Jesus…

I Matteus evangelium står det så här: När Jesus kom till området kring Caesarea frågade han sina lärjungar: ”Vem säger människorna att jag är?” De svarade: ”Somliga säger Johannes döparen, några säger Elia och andra Jeremia eller någon annan av profeterna.” Då frågade Jesus dem: ”Vem säger ni att jag är?” Simon Petrus svarade: ”Du är Messias, den levande Gudens Son.”

Jesus är Gud i mänsklig gestalt…

Uttrycket Guds son som Jesu efterföljare bekände sig till, betyder att Jesus är en del av Gud själv. Detta kan vara svårt att förklara med mänskliga ord och begrepp, därför används uttrycket ”Guds son”.

Tänker att jag idag vill ta ställning för att Jesus är Guds son, Gud i mänsklig form.

Vill även du välja detsamma?

Undrar vänligen
/Grubbelmia – Inspirerad av Lukasvangeliet 23:1-5 >>

Grubbelmia på JesusBloggen.se
Grubbelmia på JesusBloggen.se

 


 

Varför är Jesus intressant?

   • Jesu födelse är utgångspunkten för den tideräkning som har störst spridning i världen idag. Endast detta faktum i sig borde vara skäl nog att vilja veta mer om Jesus.
   • Jesu anspråk på att vara Gud i mänsklig form kan vara bra att förhålla sig till, om man ärligt söker efter vad som är sant. Är Jesus en guru, galning, eller Gud?
   • Jesu väl dokumenterade förmåga att förvandla människors liv. Och det är inte bara kriminella och missbrukare som blir räddade. Även välvårdade karriärsmänniskor finner frid – plus alla däremellan 🙂
   • Jesu eventuella inverkan på ditt liv efter döden. Citatet nedan kallar vi Lilla Bibeln. Det är taget från Johannesevangeliet 3:16-17. Här kan du läsa om Jesus i Johannesevangeliet >>

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin Son, utan för att världen ska bli räddad genom honom.” Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Jesus visar vem Gud är

I Jesus – hans liv, död och uppståndelse och i Bibelns berättelser om honom – finns i kristen tro den tydligaste bilden av vem och hur Gud är. Av kärlek till världen, skapelsen och människan blev Gud människa i Jesus Kristus. I djupaste närhet med människan och i fullständig solidaritet med människans villkor är Gud nära människan i brister, lidande och död. Men Gud visar också en vändpunkt – nämligen uppståndelsen – som även du kan bli en del av genom att födas på nytt in i Guds rike. Läs mer om detta i Johannesevangeliets kapitel tre.

”Hur ser Gud ut?” av Tomas Sjödin – författare och populär sommarpratare >>

En vanlig missuppfattning är att kristna tror att goda människor kommer till himlen och onda hamnar i helvetet. I själva verket är det nästan tvärtom. Bara när du inser att dina egna försök att vara god inte räcker, kan du bli frälst. Inte av egna meriter utan genom att ta emot Guds utsträckta hand – Jesus.

Att leva som kristen - ABC
Att leva som kristen – ABC

Acceptera att du är en syndare i behov av att bli benådad. ”Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud.” /Romarbrevet 3:23

Bekänn din tro på Jesus – ”Du blir räddad (frälst) om du med din mun bekänner Jesus som Herre över ditt liv och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda.” /Romarbrevet 10:9 – ”Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd”. /Markusevangeliet 16:16

Cellsyn – börja se dig själv som en cell i Guds kropp på jorden. ”Ni utgör alltså Kristi kropp, och var för sig är ni delar av den”. /Första Korintierbrevet 12:27 – ”Om ni väljer att leva i mig (Jesus), och mina ord (Bibeln) förblir i er, då kan ni be om vad ni vill, och det ska ske. Min Fader blir ärad när ni bär rikligt med frukt och på det sättet visar att ni är mina lärlingar.” /Johannesevangeliet 15:7


 

Kanske även detta intresserar dig?

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

tre × 2 =