JesusBloggen

”Jesus påstår sig vara Gud” – JesusBloggen #62

Jag har träffat på en del människor som säger att det inte finns skrivet någonstans i Bibeln att Jesus påstår sig vara Gud. Argumentet är helt felaktigt, eftersom detta att Jesus likställer sig själv med Gud, är hela anledningen till att de judiska ledarna vill döda honom. Och skälet till att de till slut korsfäster Jesus. Vi läser i Johannesevangeliet:

Då sade de judiska ledarna till Jesus: ”Du är inte ens femtio år, och du säger att du har sett Abraham?” Jesus svarade dem: ”Jag säger er sanningen: Jag Är – redan innan Abraham ens fanns till och var född.” Då tog de upp stenar för att kasta på honom, men Jesus gömde sig och gick ut från tempelområdet.

När Israels förste ledare Mose skulle befria folket från slaveriet i Egypten, frågade Mose Gud efter hans namn och fick till svar ”Jag Är”. Språkligt betyder detta på hebreiska både varit, är och kommer att vara.

Vad Jesus nu säger om sig själv är oerhört stötande för judarna. Att Jesus inte bara ”var” före Abraham utan ”är” före Abraham visar även hur Jesu nutid sträcker sig tillbaka i dåtid. Hans existens står utanför tiden. Jesus jämställer sig med Gud, något som åhörarna ser som en fruktansvärd hädelse som förtjänar döden.

Det kan vara en svår tanke att härbergera att Jesus har alltid har existerat, alltid kommer att existera och att han och Gud Fadern är ett. Men utan denna förståelse kan vi inte lära känna Gud, eftersom det står i Kolloserbrevet 2:9 ”Ty i honom (Jesus) har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning”.

Idag blev jag påmind om hur viktigt det är att verkligen lära känna Jesus, för att komma närmare Gud. Jesus återspeglar nämligen ALLT det som Gud Fadern är. Jesus är Gud.

Vilken hisnande tanke. Vilken hisnande sanning. Och som Jesus sa:

Sanningen ska göra dig fri!

/Mia
Inspirerad av Johannesevangeliet 8:57-59

 

Mia

 


 

Varför är Jesus intressant?

   • Jesu födelse är utgångspunkten för den tideräkning som har störst spridning i världen idag. Endast detta faktum i sig borde vara skäl nog att vilja veta mer om Jesus.
   • Jesu anspråk på att vara Gud i mänsklig form kan vara bra att förhålla sig till, om man ärligt söker efter vad som är sant. Är Jesus en guru, galning, eller Gud?
   • Jesu väl dokumenterade förmåga att förvandla människors liv. Och det är inte bara kriminella och missbrukare som blir räddade. Även välvårdade karriärsmänniskor finner frid – plus alla däremellan 🙂
   • Jesu eventuella inverkan på ditt liv efter döden. Citatet nedan kallar vi Lilla Bibeln. Det är taget från Johannesevangeliet 3:16-17. Här kan du läsa om Jesus i Johannesevangeliet >>

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin Son, utan för att världen ska bli räddad genom honom.” Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Jesus visar vem Gud är

I Jesus – hans liv, död och uppståndelse och i Bibelns berättelser om honom – finns i kristen tro den tydligaste bilden av vem och hur Gud är. Av kärlek till världen, skapelsen och människan blev Gud människa i Jesus Kristus. I djupaste närhet med människan och i fullständig solidaritet med människans villkor är Gud nära människan i brister, lidande och död. Men Gud visar också en vändpunkt – nämligen uppståndelsen – som även du kan bli en del av genom att födas på nytt in i Guds rike. Läs mer om detta i Johannesevangeliets kapitel tre.

”Hur ser Gud ut?” av Tomas Sjödin – författare och populär sommarpratare >>

En vanlig missuppfattning är att kristna tror att goda människor kommer till himlen och onda hamnar i helvetet. I själva verket är det nästan tvärtom. Bara när du inser att dina egna försök att vara god inte räcker, kan du bli frälst. Inte av egna meriter utan genom att ta emot Guds utsträckta hand – Jesus.

Att leva som kristen - ABC
Att leva som kristen – ABC

Acceptera att du är en syndare i behov av att bli benådad. ”Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud.” /Romarbrevet 3:23

Bekänn din tro på Jesus – ”Du blir räddad (frälst) om du med din mun bekänner Jesus som Herre över ditt liv och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda.” /Romarbrevet 10:9 – ”Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd”. /Markusevangeliet 16:16

Cellsyn – börja se dig själv som en cell i Guds kropp på jorden. ”Ni utgör alltså Kristi kropp, och var för sig är ni delar av den”. /Första Korintierbrevet 12:27 – ”Om ni väljer att leva i mig (Jesus), och mina ord (Bibeln) förblir i er, då kan ni be om vad ni vill, och det ska ske. Min Fader blir ärad när ni bär rikligt med frukt och på det sättet visar att ni är mina lärlingar.” /Johannesevangeliet 15:7


 

Kanske även detta intresserar dig?

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 4 =