JesusBloggen

”Jesus sänder den helige Ande” – Jesusbloggen #70

 

Berättelsen om när Jesus förklarar varför det är bra att han försvinner och går till Fadern, är något som hans efterföljare har svårt att förstå. De vill att Jesus ska stanna hos dem. Jesus säger att den helige Ande, som han nu kommer att sända – är det absolut bästa som skulle kunna hända dem. På samma sätt som Jesus sänder den helige Ande till sina första lärjungar, vill han sända samma Ande till dig idag. Den helige Ande är den som utrustar dig med kraft från höjden, och hjälper dig att leva.

 

Vi läser i Johannesevangeliet…

Jesus säger: ”Nu går jag snart hem till Fadern som har sänt mig. Men det är bättre för er att jag går bort, för om jag inte går bort kan inte Hjälparen (den helige Ande, pålitlige vännen, rådgivaren, advokaten) komma till er. Om jag går bort ska jag sända honom till er. När den helige Ande kommer ska han överbevisa världen (människosläktet) om synd, rättfärdighet och dom.

 • Om synd som är att missa målet, för de tror inte på mig (som är livets mål).
 • Om rättfärdighet (som bara kan uppnås genom mig), och jag går till Fadern.
 • Om dom, eftersom denna världens furste Satan (med följare) nu är under domen.”

 

 

Det som berör mig mest med denna bibeltext är Jesu ord ”det är bättre för er att jag går bort”. Detta säger han för att betona hur viktig den helige Ande är, för dig och mig som vill kalla oss följare till Jesus.

I Gamla Testamentet hörde människor Gud genom Faderns röst från himlen, eller genom profeter. Under Nya Testamentet vandrade Jesus mitt ibland sitt folk, och de fick höra Gud genom honom. I församlingens tid (där vi lever) är det genom den helige Ande, som vi kommer nära Gud och hör hans röst. På så sätt är hela treenigheten närvarande, i kommunikationen med världen – över olika tidsepoker.

Jag vill idag be den helige Ande tala till mig, så att jag får höra Guds röst och Guds vilja för vår tid.

Vad vill du?

/Mia
Inspirerad av Johannesevangeliet 16:6-11 

 

Mia

 


 

Varför är Jesus intressant?

   • Jesu födelse är utgångspunkten för den tideräkning som har störst spridning i världen idag. Endast detta faktum i sig borde vara skäl nog att vilja veta mer om Jesus.
   • Jesu anspråk på att vara Gud i mänsklig form kan vara bra att förhålla sig till, om man ärligt söker efter vad som är sant. Är Jesus en guru, galning, eller Gud?
   • Jesu väl dokumenterade förmåga att förvandla människors liv. Och det är inte bara kriminella och missbrukare som blir räddade. Även välvårdade karriärsmänniskor finner frid – plus alla däremellan 🙂
   • Jesu eventuella inverkan på ditt liv efter döden. Citatet nedan kallar vi Lilla Bibeln. Det är taget från Johannesevangeliet 3:16-17. Här kan du läsa om Jesus i Johannesevangeliet >>

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin Son, utan för att världen ska bli räddad genom honom.” Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Jesus visar vem Gud är

I Jesus – hans liv, död och uppståndelse och i Bibelns berättelser om honom – finns i kristen tro den tydligaste bilden av vem och hur Gud är. Av kärlek till världen, skapelsen och människan blev Gud människa i Jesus Kristus. I djupaste närhet med människan och i fullständig solidaritet med människans villkor är Gud nära människan i brister, lidande och död. Men Gud visar också en vändpunkt – nämligen uppståndelsen – som även du kan bli en del av genom att födas på nytt in i Guds rike. Läs mer om detta i Johannesevangeliets kapitel tre.

”Hur ser Gud ut?” av Tomas Sjödin – författare och populär sommarpratare >>

En vanlig missuppfattning är att kristna tror att goda människor kommer till himlen och onda hamnar i helvetet. I själva verket är det nästan tvärtom. Bara när du inser att dina egna försök att vara god inte räcker, kan du bli frälst. Inte av egna meriter utan genom att ta emot Guds utsträckta hand – Jesus.

Att leva som kristen - ABC
Att leva som kristen – ABC

Acceptera att du är en syndare i behov av att bli benådad. ”Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud.” /Romarbrevet 3:23

Bekänn din tro på Jesus – ”Du blir räddad (frälst) om du med din mun bekänner Jesus som Herre över ditt liv och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda.” /Romarbrevet 10:9 – ”Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd”. /Markusevangeliet 16:16

Cellsyn – börja se dig själv som en cell i Guds kropp på jorden. ”Ni utgör alltså Kristi kropp, och var för sig är ni delar av den”. /Första Korintierbrevet 12:27 – ”Om ni väljer att leva i mig (Jesus), och mina ord (Bibeln) förblir i er, då kan ni be om vad ni vill, och det ska ske. Min Fader blir ärad när ni bär rikligt med frukt och på det sättet visar att ni är mina lärlingar.” /Johannesevangeliet 15:7


 

 

Kanske även detta intresserar dig?

2 thoughts on “”Jesus sänder den helige Ande” – Jesusbloggen #70

 • Varför säger Jesus att han har en Gud i Joh 20:17?

  Reply
  • Hej Andreas,
   och tack för din fråga ♡

   Orden från Jesus i Johannesevangeliet 20:17 att ”säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud”, kan vara svåra att förstå av två skäl.

   I kristen tro tänker vi ju att Jesus är både Gud och människa, så en förklaring kan vara att Jesus här identifierar sig med sin mänskliga sida. En annan förklaring är relationerna inom treenigheten, som inte är helt enkla för oss att förstå. Vi tror bara på EN Gud, men vi tror samtidigt att gudomen består av relationer mellan Fader, Son och Ande. Gud kallar ju Jesus för son, men det är ett bildspråk. När Jesus kallar Fadern för Gud är det både ett bildspråk och en konkret sanning.

   Att Jesus också tillhör den gudom vi bekänner oss till, ser vi i Kolosserbrevet 2:9 ”Ty i honom (Jesus) har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning.”

   Mvh /Tomas och Mia

   Reply

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fyra − 1 =