JesusBloggen

”Jesus skapar nya ögon” – JesusBloggen #63

I förra bloggposten skrev jag om hur Jesus likställer sig själv med Gud. Detta var hela anledningen till att de judiska ledarna ville döda honom. Idag läser vi om hur Jesus skapar nya ögon. Han förtydligar på detta sätt sin gudom, genom att identifiera sig med den Gud som skapar världen. Vi läser i Johannesevangeliet:

När Jesus gick ut från tempelområdet i Jerusalem, såg han en man som var född blind. Då frågade hans lärjungar honom: ”Rabbi (Mästare), vem har syndat eftersom han föddes blind? Är det han själv eller hans föräldrar?”

Jesus svarade: ”Det är varken hans synd eller hans föräldrars synd som gjorde honom blind. Det skedde för att Guds gärningar skulle bli manifesterade (förklarade, åskådliggjorda) i honom. Så länge som vi ser dagsljus måste vi vara sysselsatta med att utföra hans gärningar som har sänt mig. Det kommer en natt då ingen kan arbeta. Så länge jag är i världen är jag världens ljus.”

När Jesus sagt detta, spottade han på marken, gjorde lera av saliven (den fuktiga jorden) och strök (smorde) den på den blindes ögon, och sade till honom: ”Gå och tvätta dig i Siloamdammen.”

Mannen gick därför (tog ett aktivt steg i tro) och tvättade sig i dammen som låg i sydöstra hörnet av Jerusalem, och kom tillbaka och kunde nu se.

 

Jesus använder i dagens bibelberättelse lera när han botar den blinde mannen, för att visa att han fortsätter Guds skapande. I Första Moseboken 2:7 läser vi om hur Gud skapade människan av jord (lera) från marken, och sedan blåser livsande in i hans mun. Idag ser vi hur Jesus formar lera med saliv och lägger på den blinde mannens ögon. Genast får mannen synen tillbaka. Precis som Gud i skapelseberättelsen skapar människan av lera från jorden, har Jesus makt att skapa nya ögon i en – från födseln – blind man.

Genom att läsa om hur Jesus skapar nya ögon i en blind man, blir jag nu påmind om att jag kan närma mig Jesus som den Gud som kan skapa nytt liv även i mig.

Vare sig jag lider av en fysisk sjudom eller psykisk. Jesus har makt att skapa nytt liv i mig.

Och i dig…

/Mia
Inspirerad av Johannesevangeliet 9:1-7

 

Mia

 


 

Varför är Jesus intressant?

   • Jesu födelse är utgångspunkten för den tideräkning som har störst spridning i världen idag. Endast detta faktum i sig borde vara skäl nog att vilja veta mer om Jesus.
   • Jesu anspråk på att vara Gud i mänsklig form kan vara bra att förhålla sig till, om man ärligt söker efter vad som är sant. Är Jesus en guru, galning, eller Gud?
   • Jesu väl dokumenterade förmåga att förvandla människors liv. Och det är inte bara kriminella och missbrukare som blir räddade. Även välvårdade karriärsmänniskor finner frid – plus alla däremellan 🙂
   • Jesu eventuella inverkan på ditt liv efter döden. Citatet nedan kallar vi Lilla Bibeln. Det är taget från Johannesevangeliet 3:16-17. Här kan du läsa om Jesus i Johannesevangeliet >>

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin Son, utan för att världen ska bli räddad genom honom.” Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Jesus visar vem Gud är

I Jesus – hans liv, död och uppståndelse och i Bibelns berättelser om honom – finns i kristen tro den tydligaste bilden av vem och hur Gud är. Av kärlek till världen, skapelsen och människan blev Gud människa i Jesus Kristus. I djupaste närhet med människan och i fullständig solidaritet med människans villkor är Gud nära människan i brister, lidande och död. Men Gud visar också en vändpunkt – nämligen uppståndelsen – som även du kan bli en del av genom att födas på nytt in i Guds rike. Läs mer om detta i Johannesevangeliets kapitel tre.

”Hur ser Gud ut?” av Tomas Sjödin – författare och populär sommarpratare >>

En vanlig missuppfattning är att kristna tror att goda människor kommer till himlen och onda hamnar i helvetet. I själva verket är det nästan tvärtom. Bara när du inser att dina egna försök att vara god inte räcker, kan du bli frälst. Inte av egna meriter utan genom att ta emot Guds utsträckta hand – Jesus.

Att leva som kristen - ABC
Att leva som kristen – ABC

Acceptera att du är en syndare i behov av att bli benådad. ”Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud.” /Romarbrevet 3:23

Bekänn din tro på Jesus – ”Du blir räddad (frälst) om du med din mun bekänner Jesus som Herre över ditt liv och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda.” /Romarbrevet 10:9 – ”Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd”. /Markusevangeliet 16:16

Cellsyn – börja se dig själv som en cell i Guds kropp på jorden. ”Ni utgör alltså Kristi kropp, och var för sig är ni delar av den”. /Första Korintierbrevet 12:27 – ”Om ni väljer att leva i mig (Jesus), och mina ord (Bibeln) förblir i er, då kan ni be om vad ni vill, och det ska ske. Min Fader blir ärad när ni bär rikligt med frukt och på det sättet visar att ni är mina lärlingar.” /Johannesevangeliet 15:7


 

Kanske även detta intresserar dig?

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × två =