JesusBloggen

Jesus talar om äktenskap och skilsmässa – JesusBloggen #20

Den svåra frågan om äktenskap och skilsmässa… En dag kommer några fariseer till Jesus, för att sätta honom på prov. De frågar Jesus om han tycker att en man, har rätt att skilja sig från sin fru. Då säger Jesus: ”Vilka bestämmelser gav Mose er?” De svarar: ”Mose tillät en man att ge ett skilsmässointyg till sin fru,  och sedan skicka iväg henne.”

Jesus förklarar nu för dem hur han ser på äktenskap och skilsmässa, genom att säga: ”Mose skrev den bestämmelsen, därför att era hjärtan är hårda. Men från början i skapelsen, var det tänkt att de skulle hålla ihop livet ut. Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin fru, så att de två blir ett kött. De är alltså inte längre två, utan en kropp. Och vad Gud har förenat, får människan inte skilja åt.”

När de kom hem, frågade lärlingarna Jesus mer om äktenskap och skilsmässa. Han sa då till dem: ”Den som skiljer sig från sin fru och gifter sig med en annan är otrogen mot henne. Och om en frånskild kvinna gifter om sig med en annan, begår hon äktenskapsbrott.”

Det är så intressant att läsa om hur Jesus inte låter fariséerna (som är dåtidens religiösa ledare), hitta en enkel flyktväg i frågan om äktenskap och skilsmässa.

Guds originalplan när det kommer till äktenskap och skilsmässa, är att gifta par inte ska skilja sig. Därför är tanken – att inte heller de som i vår tid fattar beslut om att följa Jesus, ska skilja sig. Äktenskapet gäller ”tills döden skiljer oss åt” (Romarbrevet 7:1-3 och Första Korinthierbrevet 7:39).

Jesus sätter en högre standard kring äktenskap och skilsmässa än Mose lag…

På samma sätt som i Bergspredikan, sätter Jesus en högre standard än Mose lag. Det enda skälet till skilsmässa för troende par, är otrohet. Paulus tar även upp ett fall då någon blir kristen och den andre vill skilja sig. Då kan man inte hindra det. Det står i Bibeln att Gud hatar skilsmässa, för han vet personligen vilken djup smärta det medför (se Jeremia 3:8).

Jag ser de förvånade lärlingarna framför min inre syn. De hade nog inte förväntat sig att Jesus skulle skärpa råden kring äktenskap och skilsmässa, på detta sätt. Kvinnor fick inte skilja sig alls vid denna tid, men de judiska männen hade som kontrast, haft en ganska enkel väg ut ur äktenskap som inte längre passade dem.

Tror att alla vi som lever med Jesus, förstår att han inte vill se splittring i några relationer vi har – inte bara äktenskapet. För dig som har ett upplöst äktenskap bakom dig, är det viktigt att veta att Gud förlåter och upprättar våra liv – när vi ber om det. Jag finner tröst i att veta att Gud är både nåd och sanning. Sanningen är att Gud inte vill att vi skiljer oss, om om vi ändå gör det kan vi be om nåd.

Tänker att jag på nytt idag vill ta emot både nåd och sanning i mitt liv.
Vill även du välja detsamma?

Undrar vänligen
/Grubbelmia – Inspirerad av Markusevangeliet 10:2-12 >>

Grubbelmia på JesusBloggen.se
Grubbelmia på JesusBloggen.se

 


Varför är Jesus intressant?

  • Jesu födelse är utgångspunkten för den tideräkning som har störst spridning i världen idag. Endast detta faktum i sig borde vara skäl nog att vilja veta mer.
  • Jesu anspråk på att vara Gud i mänsklig form kan vara bra att förhålla sig till, om man ärligt söker efter vad som är sant. Är Jesus en galning, guru eller Gud?
  • Jesu väl dokumenterade förmåga att förvandla människors liv. Inte bara kriminella och missbrukare, utan även välvårdade slipsnissar och nissor finner frid.
  • Jesu eventuella inverkan på ditt liv efter döden. Citatet nedan brukar kallas Lilla Bibeln, och är taget från Johannesevangeliet 3:16-17. Här kan du läsa om Jesus i Johannesevangeliet >>

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin Son, utan för att världen skulle räddas genom honom. Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Jesus visar vem Gud är
I Jesus – hans liv, död och uppståndelse och i Bibelns berättelser om honom – finns i kristen tro den tydligaste bilden av vem och hur Gud är. Av kärlek till världen, skapelsen och människan blev Gud människa i Jesus Kristus. I djupaste närhet med människan och i fullständig solidaritet med människans villkor är Gud nära människan i brister, lidande och död. Men Gud visar också en vändpunkt – nämligen uppståndelsen.

”Hur ser Gud ut?” av Tomas Sjödin – författare och populär sommarpratare >>

En vanlig missuppfattning är att kristna tror att goda människor kommer till himlen och onda hamnar i helvetet…

I själva verket är det nästan tvärtom. Bara när du inser att dina egna försök att vara god inte räcker, kan du bli frälst. Inte av egna meriter utan genom att ta emot Guds utsträckta hand – Jesus.

Att leva som kristen - ABC
Att leva som kristen – ABC

Acceptera att du är en syndare i behov av att bli benådad – ”Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud.” /Rom 3:23

Bekänn din tro på Jesus – ”Du blir räddad (frälst, upprättad, får tillbringa evigheten med Gud) om du med din mun bekänner Jesus som Herre över ditt liv och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda.” /Rom 10:9

Cellsyn – börja se dig själv som en cell i Guds kropp på jorden. ”Om ni väljer att leva i mig (Jesus), och mina ord (Bibeln) förblir i er. Då kan ni be om vad ni vill, och det ska ske. Min Fader äras när ni bär rikligt med frukt. På det sättet visar ni att ni är mina lärlingar.” /Joh 15:7


Vill du finna varaktig frid och glädje i livet? Då behöver du försonas med Gud genom att möta Jesus.

För i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning (Kol 2:9). Du måste även vända dig bort från synden och låta döpa dig i Jesu Kristi namn, så att dina synder blir förlåtna. Då ska du få den helige Ande som gåva (Apg 2:38). Känns det svårt att tro? Be Gud om hjälp och lyssna på föreläsningen Varför Jesus? >>

Tro och döp dig så blir du frälst, om du inte tror blir du dömd (Mark 16:16). Dock var det inte för att döma världen som Gud sände Jesus, utan för att världen skulle räddas (frälsas) genom honom (Joh 3:17). Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Vill du prata om tro, tvivel, dop och frälsning  – vi finns här för dig ♡
Kommentera, mejla JesusPeople.se@gmail.com eller sms:a nummer 072-430 99 11.


 

Kanske även detta intresserar dig?

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 + 2 =