JesusBloggen

Jesus uppväcker döda – JesusBloggen #33

Så här står det i Bibeln om när Jesus uppväcker döda – i detta fall en ung pojke:


Jesus går till en stad som heter Nain, och med honom följer hans lärjungar och mycket folk. Just som han närmar sig stadsporten bär man ut en död ung man. Den döde är ende sonen, och hans mor blir nu änka. Mycket folk från staden gör den sörjande mamman sällskap.

När Jesus ser änkan blir han fylld av medlidande och säger: ”Gråt inte!” Sedan går han fram till båren och rör vid den, och bärarna stannar då upp. ”Unge man”, säger Jesus, ”jag säger dig: Res dig upp!”

Då sätter sig plötsligt sig den döde upp och börjar att tala. Jesus ger honom tillbaka till hans mor. Alla grips nu av rädsla och hyllar Gud och säger: ”En stor profet har uppstått bland oss!” och: ”Gud besöker sitt folk”. Berättelsen om detta sprider sig sedan över hela Judeen och till och med utanför landets gränser…

I dagens bibelberättelse läser vi om när Jesus uppväcker döda, en av tre som vi kan läsa om i Nya Testamentet. De andra är Jairus dotter och Lasarus. Flera icke namngivna personer uppväcks även när Jesus dör. I Gamla Testamentet läser vi också om hur Gud uppväcker tre personer. Profeten Elia uppväcker en änkas son, och hans efterföljare Elisa väcker upp två personer.

”Varför är detta viktigt”, undrar kanske du? Jo, att Jesus uppväcker döda bevisar att han har besegrat dödens makt. Detta är goda nyheter för dig och mig. Vi behöver inte dö. Gud erbjuder oss – genom Jesus – evigt liv.

Du behöver inte längre vara rädd för döden…

Tror att alla vi som lever med Jesus, är tacksamma över att döden har förlorat sin förmåga att skrämmas. Bibeln säger: ”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv.”

Tänker att jag på nytt idag vill bestämma mig för att tacka ja till Guds erbjudande om evigt liv. Vill även du välja detsamma?

Undrar vänligen
/Grubbelmia – Inspirerad av Lukasvangeliet 7:11-17 >>

Grubbelmia på JesusBloggen.se
Grubbelmia på JesusBloggen.se

 


 

Varför är Jesus intressant?

  • Jesu födelse är utgångspunkten för den tideräkning som har störst spridning i världen idag. Endast detta faktum i sig borde vara skäl nog att vilja veta mer om Jesus.
  • Jesu anspråk på att vara Gud i mänsklig form kan vara bra att förhålla sig till, om man ärligt söker efter vad som är sant. Är Jesus en guru, galning, eller Gud?
  • Jesu väl dokumenterade förmåga att förvandla människors liv. Och det är inte bara kriminella och missbrukare som blir räddade. Även välvårdade karriärsmänniskor finner frid – plus alla däremellan 🙂
  • Jesu eventuella inverkan på ditt liv efter döden. Citatet nedan kallar vi Lilla Bibeln. Det är taget från Johannesevangeliet 3:16-17. Här kan du läsa om Jesus i Johannesevangeliet >>

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin Son, utan för att världen ska bli räddad genom honom.” Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Jesus visar vem Gud är

I Jesus – hans liv, död och uppståndelse och i Bibelns berättelser om honom – finns i kristen tro den tydligaste bilden av vem och hur Gud är. Av kärlek till världen, skapelsen och människan blev Gud människa i Jesus Kristus. I djupaste närhet med människan och i fullständig solidaritet med människans villkor är Gud nära människan i brister, lidande och död. Men Gud visar också en vändpunkt – nämligen uppståndelsen – som även du kan bli en del av genom att födas på nytt in i Guds rike. Läs mer om detta i Johannesevangeliets kapitel tre.

”Hur ser Gud ut?” av Tomas Sjödin – författare och populär sommarpratare >>

En vanlig missuppfattning är att kristna tror att goda människor kommer till himlen och onda hamnar i helvetet. I själva verket är det nästan tvärtom. Bara när du inser att dina egna försök att vara god inte räcker, kan du bli frälst. Inte av egna meriter utan genom att ta emot Guds utsträckta hand – Jesus.

Att leva som kristen - ABC
Att leva som kristen – ABC

Acceptera att du är en syndare i behov av att bli benådad. ”Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud.” /Romarbrevet 3:23

Bekänn din tro på Jesus – ”Du blir räddad (frälst) om du med din mun bekänner Jesus som Herre över ditt liv och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda.” /Romarbrevet 10:9 – ”Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd”. /Markusevangeliet 16:16

Cellsyn – börja se dig själv som en cell i Guds kropp på jorden. ”Ni utgör alltså Kristi kropp, och var för sig är ni delar av den”. /Första Korintierbrevet 12:27 – ”Om ni väljer att leva i mig (Jesus), och mina ord (Bibeln) förblir i er, då kan ni be om vad ni vill, och det ska ske. Min Fader blir ärad när ni bär rikligt med frukt och på det sättet visar att ni är mina lärlingar.” /Johannesevangeliet 15:7


 

Kanske även detta intresserar dig?

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − 10 =