JesusBloggen

Jesus vill att du ska älska dina fiender – JesusBloggen #32

Så här står det i Bibeln om när Jesus säger till sina följare ”älska dina fiender”:


Men till den som lyssnar säger jag:

  • älska dina fiender
  • gör gott mot dem som hatar dig
  • välsigna dem som förbannar dig
  • och be för dem som förolämpar dig.

Slår någon dig på ena kinden, så vänd också fram den andra. Vill någon ta ditt ytterplagg, så hindra honom inte från att ta skjortan också. Ge till alla som ber dig, och om någon tar det som är ditt, så kräv det inte tillbaka. Gör så mot andra så som ni vill att de ska göra mot er.

Om ni bara älskar dem som älskar er, är ni då värda särskilt beröm?

Även syndare älskar ju dem som ger dem kärlek. Och om ni gör gott mot dem som gör gott mot er, är det något så märkvärdigt med det? Det gör ju syndare också! Om ni lånar ut pengar till dem som kan betala tillbaka, är det något man bör tacka er för? Även syndare lånar ju till sina vänner om de får igen pengarna.

Nej, älska dina fiender och gör gott mot dem, och ge lån utan att oroa dig för om du får det tillbaka. Då ska du få stor lön och bli den Högstes barn, för han är själv god mot dem som är otacksamma och onda. Var barmhärtig, så som din Fader i himlen är barmhärtig.

I dagens bibelberättelse läser vi om det som brukar kallas för den Gyllene regeln ”Gör mot andra så som ni vill att de ska göra mot er”. Av allt man skulle kunna lägga in i tolkningen av detta bud som Jesus ger, är uppmaningen att ”älska dina fiender” kanske det svåraste att uppnå.

”Men, jag har inga fiender”, tänker kanske du? Läs då in i begreppet fiende människor som stör, irriterar eller sårar dig. Hur kan du aktivt gå in för att visa kärlek till dessa personer. Fiende behöver inte associeras i sin extremaste form, utan kan gälla dem som du inte ser som vänner, eller sådana som svikit dig.

Älska dina fiender…

Tror att alla vi som lever med Jesus, känner personer som vi har svårt att visa kärlek. Kanske tycker vi till och med att någon eller några i vår närhet, inte är värda att aktivt älskas? Då vill jag påminna om frågan Jesus ställer: ”Och om ni (bara) gör gott mot dem som gör gott mot er, är det något märkvärdigt med det?”

Tänker att jag på nytt idag vill bestämma mig för att visa kärlek till de omkring mig som jag finner svårälskade. Vill även du välja detsamma?

Undrar vänligen
/Grubbelmia – Inspirerad av Lukasvangeliet 6:27-36 >>

Grubbelmia på JesusBloggen.se
Grubbelmia på JesusBloggen.se

 


 

Varför är Jesus intressant?

  • Jesu födelse är utgångspunkten för den tideräkning som har störst spridning i världen idag. Endast detta faktum i sig borde vara skäl nog att vilja veta mer om Jesus.
  • Jesu anspråk på att vara Gud i mänsklig form kan vara bra att förhålla sig till, om man ärligt söker efter vad som är sant. Är Jesus en guru, galning, eller Gud?
  • Jesu väl dokumenterade förmåga att förvandla människors liv. Och det är inte bara kriminella och missbrukare som blir räddade. Även välvårdade karriärsmänniskor finner frid – plus alla däremellan 🙂
  • Jesu eventuella inverkan på ditt liv efter döden. Citatet nedan kallar vi Lilla Bibeln. Det är taget från Johannesevangeliet 3:16-17. Här kan du läsa om Jesus i Johannesevangeliet >>

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin Son, utan för att världen ska bli räddad genom honom.” Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Jesus visar vem Gud är

I Jesus – hans liv, död och uppståndelse och i Bibelns berättelser om honom – finns i kristen tro den tydligaste bilden av vem och hur Gud är. Av kärlek till världen, skapelsen och människan blev Gud människa i Jesus Kristus. I djupaste närhet med människan och i fullständig solidaritet med människans villkor är Gud nära människan i brister, lidande och död. Men Gud visar också en vändpunkt – nämligen uppståndelsen – som även du kan bli en del av genom att födas på nytt in i Guds rike. Läs mer om detta i Johannesevangeliets kapitel tre.

”Hur ser Gud ut?” av Tomas Sjödin – författare och populär sommarpratare >>

En vanlig missuppfattning är att kristna tror att goda människor kommer till himlen och onda hamnar i helvetet. I själva verket är det nästan tvärtom. Bara när du inser att dina egna försök att vara god inte räcker, kan du bli frälst. Inte av egna meriter utan genom att ta emot Guds utsträckta hand – Jesus.

Att leva som kristen - ABC
Att leva som kristen – ABC

Acceptera att du är en syndare i behov av att bli benådad. ”Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud.” /Romarbrevet 3:23

Bekänn din tro på Jesus – ”Du blir räddad (frälst) om du med din mun bekänner Jesus som Herre över ditt liv och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda.” /Romarbrevet 10:9 – ”Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd”. /Markusevangeliet 16:16

Cellsyn – börja se dig själv som en cell i Guds kropp på jorden. ”Ni utgör alltså Kristi kropp, och var för sig är ni delar av den”. /Första Korintierbrevet 12:27 – ”Om ni väljer att leva i mig (Jesus), och mina ord (Bibeln) förblir i er, då kan ni be om vad ni vill, och det ska ske. Min Fader blir ärad när ni bär rikligt med frukt och på det sättet visar att ni är mina lärlingar.” /Johannesevangeliet 15:7


 

Kanske även detta intresserar dig?

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × 3 =