JesusBloggen

JesusBloggen # 12 – ”Jag kallar inte självrättfärdiga, utan syndare.”

En stor folkskara samlades sakta men säkert kring den vandrande Jesus, för att lyssna på vad han hade att säga. Medan Jesus gick förbi stadsgränsen till Kapernaum såg han Levi (som också kallas Matteus), sitta vid tullhuset. ”Kom och följ mig”, sa Jesus till honom. Och Levi reste sig och följde honom. När Jesus senare åt i hans hus, fanns där många tullindrivare och syndare – för många av dem hade nu börjat följa Jesus.

När lagexperterna som tillhörde de religiösa fariséerna såg att Jesus åt med tulltjänstemän och kända syndare, blev de arga. De hatade denna yrkesgrupp eftersom dessa allierat sig med den romerska ockupationsmakten, och fick betalt för att driva in skatter till Herodes Antipas.

Vad som slår mig med denna berättelse är hur Jesus ofta lyckas reta upp och stöta bort de religiösa på denna tid, genom att umgås med personer som de föraktar. Samtidigt verkar människor på samhällets botten dras till Jesus som till en magnet.

Personligen tror jag att det fungerar likadant idag, år 2020. Nu som då är det lättare att inse att man behöver en frälsare om man bekänner sig som en syndare, jämfört med de människor som känner sig självrättfärdiga och tycker att de är bra som de är. På samma sätt som det är självklart att en doktor rör sig bland sjuka patienter, finns Jesus hos människor som insett att de är syndare och behöver omvändelse och upprättelse.

Tänker att när jag rannsakar mina dolda motiv och inre drivkrafter tillräckligt mycket och ärligt, växer insikten fram att även jag är en syndare i behov av upprättelse. Kan det vara så att även du känner samma sak och behöver Jesus i ditt liv?

Undrar vänligen
/Grubbelmia – Inspirerad av Markusevangeliet 2:13-17 >>

Grubbelmia på JesusBloggen.se
Grubbelmia på JesusBloggen.se

 


Varför är Jesus intressant?

  • Jesu födelse är utgångspunkten för den tideräkning som har störst spridning i världen idag. Endast detta faktum i sig borde vara skäl nog att vilja veta mer.
  • Jesu anspråk på att vara Gud i mänsklig form kan vara bra att förhålla sig till, om man ärligt söker efter vad som är sant. Är Jesus en galning, guru eller Gud?
  • Jesu väl dokumenterade förmåga att förvandla människors liv. Inte bara kriminella och missbrukare, utan även välvårdade slipsnissar och nissor finner frid.
  • Jesu eventuella inverkan på ditt liv efter döden. Citatet nedan brukar kallas Lilla Bibeln, och är taget från Johannesevangeliet 3:16-17. Här kan du läsa om Jesus i Johannesevangeliet >>

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin Son, utan för att världen skulle räddas genom honom. Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Jesus visar vem Gud är
I Jesus – hans liv, död och uppståndelse och i Bibelns berättelser om honom – finns i kristen tro den tydligaste bilden av vem och hur Gud är. Av kärlek till världen, skapelsen och människan blev Gud människa i Jesus Kristus. I djupaste närhet med människan och i fullständig solidaritet med människans villkor är Gud nära människan i brister, lidande och död. Men Gud visar också en vändpunkt – nämligen uppståndelsen.

”Hur ser Gud ut?” av Tomas Sjödin – författare och populär sommarpratare >>

En vanlig missuppfattning är att kristna tror att goda människor kommer till himlen och onda hamnar i helvetet…

I själva verket är det nästan tvärtom. Bara när du inser att dina egna försök att vara god inte räcker, kan du bli frälst. Inte av egna meriter utan genom att ta emot Guds utsträckta hand – Jesus.

Att leva som kristen - ABC
Att leva som kristen – ABC

Acceptera att du är en syndare i behov av att bli benådad – ”Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud.” /Rom 3:23

Bekänn din tro på Jesus – ”Du blir räddad (frälst, upprättad, får tillbringa evigheten med Gud) om du med din mun bekänner Jesus som Herre över ditt liv och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda.” /Rom 10:9

Cellsyn – börja se dig själv som en cell i Guds kropp på jorden. ”Om ni väljer att leva i mig (Jesus), och mina ord (Bibeln) förblir i er. Då kan ni be om vad ni vill, och det ska ske. Min Fader äras när ni bär rikligt med frukt. På det sättet visar ni att ni är mina lärlingar.” /Joh 15:7


Vill du finna varaktig frid och glädje i livet? Då behöver du försonas med Gud genom att möta Jesus.

För i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning (Kol 2:9). Du måste även vända dig bort från synden och låta döpa dig i Jesu Kristi namn, så att dina synder blir förlåtna. Då ska du få den helige Ande som gåva (Apg 2:38). Känns det svårt att tro? Be Gud om hjälp och lyssna på föreläsningen Varför Jesus? >>

Tro och döp dig så blir du frälst, om du inte tror blir du dömd (Mark 16:16). Dock var det inte för att döma världen som Gud sände Jesus, utan för att världen skulle räddas (frälsas) genom honom (Joh 3:17). Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Vill du prata om tro, tvivel, dop och frälsning  – vi finns här för dig ♡
Kommentera, mejla JesusPeople.se@gmail.com eller sms:a nummer 072-430 99 11.


 

Kanske även detta intresserar dig?

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − sexton =