JesusBloggen

JesusBloggen #13 – ”Var och en som gör Guds vilja är min bror, min syster och min mor”

Att göra Guds vilja… Idag börjar berättelsen när Jesus drog sig undan folkmassorna upp på ett berg. Med sig tog han tolv män som han utsåg till apostlar. Det uppdrag de fick var att följa Jesus, sändas ut att predika och driva bort onda andar. Så mycket människor samlades nu kring Jesus och hans apostlar, att de inte fick tid att äta. När familjen fick höra om detta, trodde de att Jesus förlorat förståndet – och gick för att hämta hem honom.

Vid samma tillfälle dök även de religiösa ledarna från Jerusalem upp, och anklagade Jesus för att vara besatt av en ond ande. Jesus sa då: ”Hur kan Satan driva ut Satan? Ett rike där man strider mot varandra går ju under. Och en familj där man strider mot varandra upphör snart att existera”. Sedan sa han också att den enda synd man inte kan få förlåtelse för, är när man hädar Guds Ande genom att säga att Jesus är ond.

Efter att ha yttrat dessa allvarliga ord, satte sig Jesus ner bland folket. Nu fick Jesus veta att hans mamma och bröder var där för att hämta hem honom. Mitt i denna dramatiska situation uttalar Jesus de berömda orden:

”Min mor och mina bröder. Vilka är det?”

Sedan såg Jesus på dem som satt runt omkring honom och sa: ”Det här är min mor och mina syskon. Var och en som gör Guds vilja är min bror, min syster och min mor”.

Vad som slår mig med denna berättelse är vilket starkt motstånd Jesus mötte. Både från de religiösa ledarna av sin tid, och från sin egen familj. Folket däremot flockades omkring Jesus.

Personligen tror jag att vi måste vara beredda att gå med Jesus även om familj och religiösa ledare motarbetar oss. Vi kan vara trygga i att när vi väljer att göra Guds vilja, kommer vi in i ett större sammanhang – nämligen den himmelska familjen.

Tänker att jag på nytt idag vill välja att följa Jesus mer än människor, och göra Guds vilja. Vill även du välja detsamma?

Undrar vänligen
/Grubbelmia – Inspirerad av Markusevangeliet 3:13-15, 20-32 >>

Grubbelmia på JesusBloggen.se
Grubbelmia på JesusBloggen.se

 


Varför är Jesus intressant?

  • Jesu födelse är utgångspunkten för den tideräkning som har störst spridning i världen idag. Endast detta faktum i sig borde vara skäl nog att vilja veta mer.
  • Jesu anspråk på att vara Gud i mänsklig form kan vara bra att förhålla sig till, om man ärligt söker efter vad som är sant. Är Jesus en galning, guru eller Gud?
  • Jesu väl dokumenterade förmåga att förvandla människors liv. Inte bara kriminella och missbrukare, utan även välvårdade slipsnissar och nissor finner frid.
  • Jesu eventuella inverkan på ditt liv efter döden. Citatet nedan brukar kallas Lilla Bibeln, och är taget från Johannesevangeliet 3:16-17. Här kan du läsa om Jesus i Johannesevangeliet >>

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin Son, utan för att världen skulle räddas genom honom. Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Jesus visar vem Gud är
I Jesus – hans liv, död och uppståndelse och i Bibelns berättelser om honom – finns i kristen tro den tydligaste bilden av vem och hur Gud är. Av kärlek till världen, skapelsen och människan blev Gud människa i Jesus Kristus. I djupaste närhet med människan och i fullständig solidaritet med människans villkor är Gud nära människan i brister, lidande och död. Men Gud visar också en vändpunkt – nämligen uppståndelsen.

”Hur ser Gud ut?” av Tomas Sjödin – författare och populär sommarpratare >>

En vanlig missuppfattning är att kristna tror att goda människor kommer till himlen och onda hamnar i helvetet…

I själva verket är det nästan tvärtom. Bara när du inser att dina egna försök att vara god inte räcker, kan du bli frälst. Inte av egna meriter utan genom att ta emot Guds utsträckta hand – Jesus.

Att leva som kristen - ABC
Att leva som kristen – ABC

Acceptera att du är en syndare i behov av att bli benådad – ”Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud.” /Rom 3:23

Bekänn din tro på Jesus – ”Du blir räddad (frälst, upprättad, får tillbringa evigheten med Gud) om du med din mun bekänner Jesus som Herre över ditt liv och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda.” /Rom 10:9

Cellsyn – börja se dig själv som en cell i Guds kropp på jorden. ”Om ni väljer att leva i mig (Jesus), och mina ord (Bibeln) förblir i er. Då kan ni be om vad ni vill, och det ska ske. Min Fader äras när ni bär rikligt med frukt. På det sättet visar ni att ni är mina lärlingar.” /Joh 15:7


Vill du finna varaktig frid och glädje i livet? Då behöver du försonas med Gud genom att möta Jesus.

För i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning (Kol 2:9). Du måste även vända dig bort från synden och låta döpa dig i Jesu Kristi namn, så att dina synder blir förlåtna. Då ska du få den helige Ande som gåva (Apg 2:38). Känns det svårt att tro? Be Gud om hjälp och lyssna på föreläsningen Varför Jesus? >>

Tro och döp dig så blir du frälst, om du inte tror blir du dömd (Mark 16:16). Dock var det inte för att döma världen som Gud sände Jesus, utan för att världen skulle räddas (frälsas) genom honom (Joh 3:17). Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Vill du prata om tro, tvivel, dop och frälsning  – vi finns här för dig ♡
Kommentera, mejla JesusPeople.se@gmail.com eller sms:a nummer 072-430 99 11.


 

Kanske även detta intresserar dig?

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

två × 1 =