JesusBloggen

Kvinnorna hittar inte Jesus i graven – JesusBloggen #26

Så här står det i Bibeln om när kvinnorna inte hittar Jesus i graven:

Efter solnedgången på lördagskvällen (sabbaten) köpte Maria från Magdala och Maria (Jakobs mor) samt Salome välluktande kryddor, så att de kunde gå och smörja Jesus som nu låg i en grav.

Mycket tidigt på morgonen på veckans första dag (söndagen) kom de fram till graven, redan vid soluppgången. De sa gång på gång till varandra: ”Vem ska rulla undan stenen från ingången till graven åt oss?”

När de tittade upp såg de att stenen som var mycket stor, redan var bortrullad. Väl inne i graven såg de en ung man sitta där på högra sidan, klädd i en vit lång klädnad, och de blev mycket förskräckta.

Han sade till dem: ”Var inte rädda! Jesus som ni söker – som var korsfäst – har uppstått. Jesus är inte här. Se, här är platsen där de lade honom. Men gå och säg till hans lärjungar och särskilt Petrus: ’Jesus går före er till Galiléen och där ska ni få se honom, precis som han har sagt till er.’ ”

När kvinnorna gått ut, flydde de bort från graven, för både bävan och förvåning hade kommit över dem. De sade ingenting, för de var rädda.

Maria från Magdala, gick sedan och berättade för lärjungarna som sörjde och grät – om vad som hade hänt. När de hörde att Jesus levde och att hon hade sett honom, trodde de inte på det. 

Det är så gripande att läsa om hur kvinnorna är de som går till graven, och får veta att Jesus är uppstånden från döden. För oss kristna är detta själva kärnan i vår tro. Att Gud blir människa, tar vår synd på sig och uppstår från de döda – för att erbjuda nytt och evigt liv till dig och mig.

När Jesus inte finns i graven blir kvinnorna rädda…

Jag hör om många som än idag som blir rädda av tanken på att Jesus verkligen uppstod från döden. För om det är sant, får det konsekvenser som många inte vill inse.

Tror att alla vi som lever med Jesus, kan känna stor tacksamhet över vad Jesus gjorde för oss på korset. Men vi ska inte behålla denna berättelse för oss själva. Precis som kvinnorna, har vi också fått uppdraget att tala om Jesu uppståndelse och det eviga liv han erbjuder – även till dem som inte tror.

Tänker att jag på nytt idag vill bestämma mig för att sprida det glada budskapet om Jesus…
Vill även du välja detsamma?

Undrar vänligen
/Grubbelmia – Inspirerad av Markusevangeliet 16:1-8 >>

Grubbelmia på JesusBloggen.se
Grubbelmia på JesusBloggen.se

 


 

Varför är Jesus intressant?

  • Jesu födelse är utgångspunkten för den tideräkning som har störst spridning i världen idag. Endast detta faktum i sig borde vara skäl nog att vilja veta mer om Jesus.
  • Jesu anspråk på att vara Gud i mänsklig form kan vara bra att förhålla sig till, om man ärligt söker efter vad som är sant. Är Jesus en guru, galning, eller Gud?
  • Jesu väl dokumenterade förmåga att förvandla människors liv. Och det är inte bara kriminella och missbrukare som blir räddade. Även välvårdade karriärsmänniskor finner frid – plus alla däremellan 🙂
  • Jesu eventuella inverkan på ditt liv efter döden. Citatet nedan kallar vi Lilla Bibeln. Det är taget från Johannesevangeliet 3:16-17. Här kan du läsa om Jesus i Johannesevangeliet >>

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin Son, utan för att världen ska bli räddad genom honom.” Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Jesus visar vem Gud är

I Jesus – hans liv, död och uppståndelse och i Bibelns berättelser om honom – finns i kristen tro den tydligaste bilden av vem och hur Gud är. Av kärlek till världen, skapelsen och människan blev Gud människa i Jesus Kristus. I djupaste närhet med människan och i fullständig solidaritet med människans villkor är Gud nära människan i brister, lidande och död. Men Gud visar också en vändpunkt – nämligen uppståndelsen – som även du kan bli en del av genom att födas på nytt in i Guds rike. Läs mer om detta i Johannesevangeliets kapitel tre.

”Hur ser Gud ut?” av Tomas Sjödin – författare och populär sommarpratare >>

En vanlig missuppfattning är att kristna tror att goda människor kommer till himlen och onda hamnar i helvetet. I själva verket är det nästan tvärtom. Bara när du inser att dina egna försök att vara god inte räcker, kan du bli frälst. Inte av egna meriter utan genom att ta emot Guds utsträckta hand – Jesus.

Att leva som kristen - ABC
Att leva som kristen – ABC

Acceptera att du är en syndare i behov av att bli benådad. ”Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud.” /Romarbrevet 3:23

Bekänn din tro på Jesus – ”Du blir räddad (frälst) om du med din mun bekänner Jesus som Herre över ditt liv och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda.” /Romarbrevet 10:9 – ”Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd”. /Markusevangeliet 16:16

Cellsyn – börja se dig själv som en cell i Guds kropp på jorden. ”Ni utgör alltså Kristi kropp, och var för sig är ni delar av den”. /Första Korintierbrevet 12:27 – ”Om ni väljer att leva i mig (Jesus), och mina ord (Bibeln) förblir i er, då kan ni be om vad ni vill, och det ska ske. Min Fader blir ärad när ni bär rikligt med frukt och på det sättet visar att ni är mina lärlingar.” /Johannesevangeliet 15:7


 

Kanske även detta intresserar dig?

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

tretton − 5 =