Liknelsen om två husbyggen

”Liknelsen om två husbyggen” – Jesusbloggen #81

När Jesus berättar liknelsen om två husbyggen, får det mig att tänka på en sång som jag älskade att sjunga i söndagsskolan:

Bygg inte hus på en sandig strand
Bygg inte hus på grus
Kanske verkar det ok
Men en dag du ångrar dig
Du måste bygga huset en gång till

Du måste bygga huset på ett berg
På en stadig grund som inte rubbar sig
Och när stormen piskar på
Har du frid i ditt hus ändå

 

Vi läser om ursprunget till denna härliga sång från Lukasevangeliet 6:46-49, där Jesus säger: 

 

Varför kallar ni mig för ’Herre, herre’ utan att göra det jag säger? Var och en som kommer till mig och aktivt lyssnar på mina ord och gör efter dem – jag ska visa er vem han är lik:

Han är lik en man som när han bygger ett hus gräver djupt och lägger grunden på klippan. När floden svämmar över vräker sig vattnet mot huset men förmår inte rubba det, eftersom det var väl byggt på klippan.

Men var och en som hör och inte praktiserar mitt ord, han är lik en man som bygger ett hus på sanden, utan att lägga någon grund. Floden vräker sig mot huset, och det rasar genast ihop och förödelsen blir stor.

 

När vi läser dagens bibeltext fastnar jag för den allvarliga fråga som Jesus ställer, ”Varför kallar ni mig för ’Herre, herre’ utan att göra det jag säger?” Det är nog lätt hänt att glömma bort att sätta i handling det man hör från Jesus, eller läser i Bibeln. I Jakobsbrevet 1:22 står det ”Var ordets görare – inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva”. Jag vill inte bedra mig själv!

Att bygga sitt hus på sanden innebär att det är mänskliga tankar och idéer – det jordiska – som är grunden i mitt liv. Men om jag väljer att bygga mitt hus (mitt livsverk) på klippan – det himmelska – betyder det att Jesus Kristus är grunden för allt jag gör. Det räcker inte att säga rätt saker – den som hör Jesu ord måste också agera på dem. Alla människor bygger sina liv och alla drabbas av stormar. Frågan är på vilken grund du bygger huset?

Idag funderar jag på hur väl jag både hör och gör det Gud säger i sitt Ord. ”Gud, hjälp mig att bli en människa som bygger sitt liv på rätt grund”. Jag vill bygga mitt liv på den klippa, som Bibeln kallar Kristus.

Vad vill du?

 

 

/Mia

Mia

 


 

Varför är Jesus intressant?

   • Jesu födelse är utgångspunkten för den tideräkning som har störst spridning i världen idag. Endast detta faktum i sig borde vara skäl nog att vilja veta mer om Jesus.
   • Jesu anspråk på att vara Gud i mänsklig form kan vara bra att förhålla sig till, om man ärligt söker efter vad som är sant. Är Jesus en guru, galning, eller Gud?
   • Jesu väl dokumenterade förmåga att förvandla människors liv. Och det är inte bara kriminella och missbrukare som blir räddade. Även välvårdade karriärsmänniskor finner frid – plus alla däremellan 🙂
   • Jesu eventuella inverkan på ditt liv efter döden. Citatet nedan kallar vi Lilla Bibeln. Det är taget från Johannesevangeliet 3:16-17. Här kan du läsa om Jesus i Johannesevangeliet >>

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin Son, utan för att världen ska bli räddad genom honom.” Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Jesus visar vem Gud är

I Jesus – hans liv, död och uppståndelse och i Bibelns berättelser om honom – finns i kristen tro den tydligaste bilden av vem och hur Gud är. Av kärlek till världen, skapelsen och människan blev Gud människa i Jesus Kristus. I djupaste närhet med människan och i fullständig solidaritet med människans villkor är Gud nära människan i brister, lidande och död. Men Gud visar också en vändpunkt – nämligen uppståndelsen – som även du kan bli en del av genom att födas på nytt in i Guds rike. Läs mer om detta i Johannesevangeliets kapitel tre.

”Hur ser Gud ut?” av Tomas Sjödin – författare och populär sommarpratare >>

En vanlig missuppfattning är att kristna tror att goda människor kommer till himlen och onda hamnar i helvetet. I själva verket är det nästan tvärtom. Bara när du inser att dina egna försök att vara god inte räcker, kan du bli frälst. Inte av egna meriter utan genom att ta emot Guds utsträckta hand – Jesus.

Att leva som kristen - ABC
Att leva som kristen – ABC

Acceptera att du är en syndare i behov av att bli benådad. ”Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud.” /Romarbrevet 3:23

Bekänn din tro på Jesus – ”Du blir räddad (frälst) om du med din mun bekänner Jesus som Herre över ditt liv och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda.” /Romarbrevet 10:9 – ”Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd”. /Markusevangeliet 16:16

Cellsyn – börja se dig själv som en cell i Guds kropp på jorden. ”Ni utgör alltså Kristi kropp, och var för sig är ni delar av den”. /Första Korintierbrevet 12:27 – ”Om ni väljer att leva i mig (Jesus), och mina ord (Bibeln) förblir i er, då kan ni be om vad ni vill, och det ska ske. Min Fader blir ärad när ni bär rikligt med frukt och på det sättet visar att ni är mina lärlingar.” /Johannesevangeliet 15:7


 

 

Kanske även detta intresserar dig?

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × tre =