JesusBloggen

”Munnen talar ju vad hjärtat är fullt av” – Jesusbloggen #80

När Jesus berättar om liknelsen med trädet som bär bra eller dålig frukt, kan det vid en första anblick vara svårt att förstå vad han menar. Vi människor bär väl ingen frukt? Men när man sedan läser vidare blir det nästan obekvämt tydligt. Våra ord är vår frukt. Munnen talar ju vad hjärtat är fullt av. Vi läser från Lukasevangeliet 6:43-45, där Jesus säger: 

 

Ett bra träd kan aldrig bära dålig frukt, och ett dåligt träd kan aldrig bära bra frukt. Trädet känns igen på den frukt det bär. Man hittar inte fikon på tistlar eller vindruvor på törnbuskar. En god människa bär fram det goda ur den godhet som lagrats i hennes hjärta, medan en ond människa bär fram det onda ur den ondska som lagrats i hennes hjärta. Munnen talar ju vad hjärtat är fullt av.

 

När vi läser dagens bibeltext fastnar jag för orden om vad som lagras i våra hjärtan. Du kan lagra godhet eller ondska, och som ett gott vin kan goda tankar och handlingar också lagras i ditt hjärta. Men tyvärr kan även ondska och bitterhet lagras där. Om så sker blir frukten dålig, och orden som då kommer ut ur din mun blir inte bra. Detta är en allvarlig sak. I parallellstället (Matteusevangeliet 7:17-20) står det att ”varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och bränns upp”. Detta syftar till det ansvar du kommer att avkrävas på domens dag.

Idag funderar jag på hur mina ord kommer ur just min mun, och vad mitt hjärta är fullt av. Gud, hjälp mig att bli mer lik Jesus – och rena mitt hjärta från allt som inte behagar dig. Jag vill att mitt hjärta ska flöda över av goda ord, och att det jag säger ska välsigna dem som lyssnar.

Vad vill du?

 

/Mia

Mia

 


 

Varför är Jesus intressant?

   • Jesu födelse är utgångspunkten för den tideräkning som har störst spridning i världen idag. Endast detta faktum i sig borde vara skäl nog att vilja veta mer om Jesus.
   • Jesu anspråk på att vara Gud i mänsklig form kan vara bra att förhålla sig till, om man ärligt söker efter vad som är sant. Är Jesus en guru, galning, eller Gud?
   • Jesu väl dokumenterade förmåga att förvandla människors liv. Och det är inte bara kriminella och missbrukare som blir räddade. Även välvårdade karriärsmänniskor finner frid – plus alla däremellan 🙂
   • Jesu eventuella inverkan på ditt liv efter döden. Citatet nedan kallar vi Lilla Bibeln. Det är taget från Johannesevangeliet 3:16-17. Här kan du läsa om Jesus i Johannesevangeliet >>

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin Son, utan för att världen ska bli räddad genom honom.” Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Jesus visar vem Gud är

I Jesus – hans liv, död och uppståndelse och i Bibelns berättelser om honom – finns i kristen tro den tydligaste bilden av vem och hur Gud är. Av kärlek till världen, skapelsen och människan blev Gud människa i Jesus Kristus. I djupaste närhet med människan och i fullständig solidaritet med människans villkor är Gud nära människan i brister, lidande och död. Men Gud visar också en vändpunkt – nämligen uppståndelsen – som även du kan bli en del av genom att födas på nytt in i Guds rike. Läs mer om detta i Johannesevangeliets kapitel tre.

”Hur ser Gud ut?” av Tomas Sjödin – författare och populär sommarpratare >>

En vanlig missuppfattning är att kristna tror att goda människor kommer till himlen och onda hamnar i helvetet. I själva verket är det nästan tvärtom. Bara när du inser att dina egna försök att vara god inte räcker, kan du bli frälst. Inte av egna meriter utan genom att ta emot Guds utsträckta hand – Jesus.

Att leva som kristen - ABC
Att leva som kristen – ABC

Acceptera att du är en syndare i behov av att bli benådad. ”Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud.” /Romarbrevet 3:23

Bekänn din tro på Jesus – ”Du blir räddad (frälst) om du med din mun bekänner Jesus som Herre över ditt liv och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda.” /Romarbrevet 10:9 – ”Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd”. /Markusevangeliet 16:16

Cellsyn – börja se dig själv som en cell i Guds kropp på jorden. ”Ni utgör alltså Kristi kropp, och var för sig är ni delar av den”. /Första Korintierbrevet 12:27 – ”Om ni väljer att leva i mig (Jesus), och mina ord (Bibeln) förblir i er, då kan ni be om vad ni vill, och det ska ske. Min Fader blir ärad när ni bär rikligt med frukt och på det sättet visar att ni är mina lärlingar.” /Johannesevangeliet 15:7


 

 

Kanske även detta intresserar dig?

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ett × två =