Mycket folk följer Jesus

”Mycket folk följer Jesus” – Jesusbloggen #77

Jag har i veckan just varit och sett biofilmen Jesus Revolution. Den handlar om alla hippies på 70-talet, som plötsligt följer Jesus. Det var en riktigt inspirerande film, som ger en ny känsla av varför människor redan i början av vår tidsålder, följer Jesus. Verkar vara samma drivkraft nu som då. Men vad handlar egentligen detta starka intresse för Jesus om? Och vilka mänskliga behov är det som Jesu budskap, talar till? Vi läser från Lukasevangeliet 6:17-19 

 

När Jesus hade kommit ner tillsammans med sina efterföljare, stannade de på en slätt. Där var många av hans lärjungar och en stor folkmassa från hela Judeen och Jerusalem och från kustområdet vid Tyros och Sidon som hade kommit för att höra honom och bli botade från sina sjukdomar. De som led av orena andar blev helade, och alla försökte röra vid honom, eftersom det gick ut kraft från honom som gjorde alla friska.

 

När vi söker i Bibeln efter svaret på varför människor följer Jesus, verkar det handla om två saker. Hans Ord och hans gärningar. I Bergspredikan talar Jesus om vad som krävs för att man ska bli salig i detta livet. Man ska bland annat vara ödmjuk, renhjärtad, barmhärtig och sträva efter frid. När det gäller Guds gärningar verkar det som att människor söker sig till Jesus för att de vill bli helade, till kropp och själ.

Idag funderar jag på varför jag själv söker Jesus. Mitt personliga svar är att jag söker Jesus efter att först ha blivit drabbat av hans kärlek. Men jag söker också hans helande för en sjuk kropp. Varför söker du Jesus?

 

/Mia

Mia

 


 

Varför är Jesus intressant?

   • Jesu födelse är utgångspunkten för den tideräkning som har störst spridning i världen idag. Endast detta faktum i sig borde vara skäl nog att vilja veta mer om Jesus.
   • Jesu anspråk på att vara Gud i mänsklig form kan vara bra att förhålla sig till, om man ärligt söker efter vad som är sant. Är Jesus en guru, galning, eller Gud?
   • Jesu väl dokumenterade förmåga att förvandla människors liv. Och det är inte bara kriminella och missbrukare som blir räddade. Även välvårdade karriärsmänniskor finner frid – plus alla däremellan 🙂
   • Jesu eventuella inverkan på ditt liv efter döden. Citatet nedan kallar vi Lilla Bibeln. Det är taget från Johannesevangeliet 3:16-17. Här kan du läsa om Jesus i Johannesevangeliet >>

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin Son, utan för att världen ska bli räddad genom honom.” Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Jesus visar vem Gud är

I Jesus – hans liv, död och uppståndelse och i Bibelns berättelser om honom – finns i kristen tro den tydligaste bilden av vem och hur Gud är. Av kärlek till världen, skapelsen och människan blev Gud människa i Jesus Kristus. I djupaste närhet med människan och i fullständig solidaritet med människans villkor är Gud nära människan i brister, lidande och död. Men Gud visar också en vändpunkt – nämligen uppståndelsen – som även du kan bli en del av genom att födas på nytt in i Guds rike. Läs mer om detta i Johannesevangeliets kapitel tre.

”Hur ser Gud ut?” av Tomas Sjödin – författare och populär sommarpratare >>

En vanlig missuppfattning är att kristna tror att goda människor kommer till himlen och onda hamnar i helvetet. I själva verket är det nästan tvärtom. Bara när du inser att dina egna försök att vara god inte räcker, kan du bli frälst. Inte av egna meriter utan genom att ta emot Guds utsträckta hand – Jesus.

Att leva som kristen - ABC
Att leva som kristen – ABC

Acceptera att du är en syndare i behov av att bli benådad. ”Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud.” /Romarbrevet 3:23

Bekänn din tro på Jesus – ”Du blir räddad (frälst) om du med din mun bekänner Jesus som Herre över ditt liv och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda.” /Romarbrevet 10:9 – ”Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd”. /Markusevangeliet 16:16

Cellsyn – börja se dig själv som en cell i Guds kropp på jorden. ”Ni utgör alltså Kristi kropp, och var för sig är ni delar av den”. /Första Korintierbrevet 12:27 – ”Om ni väljer att leva i mig (Jesus), och mina ord (Bibeln) förblir i er, då kan ni be om vad ni vill, och det ska ske. Min Fader blir ärad när ni bär rikligt med frukt och på det sättet visar att ni är mina lärlingar.” /Johannesevangeliet 15:7


 

 

Kanske även detta intresserar dig?

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

12 + fyra =