JesusBloggen

”Profetia om Jesu födelse” – JesusBloggen #46

Så här lyder profetian om Jesu födelse ( 700 år f.Kr) från Jesajas nionde kapitel:

Men nattmörkret ska vika där det nu är ångest… Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus. Över dem som bor i skuggans land strålar ett ljus fram. Du gör folket talrikt och ger dem en stor glädje. De gläder sig inför dig som man gläder sig under skördetiden och som man jublar när man delar upp bytet.

Därför ett barn har fötts åt oss, en son är oss given. Väldet har lagts på hans axlar, och han ska kallas ”Underbar Rådgivare”, ”Mäktig Gud”, ”Evig Fader”, ”Fridsfurste”. Väldet ska bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungadöme. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet nu och för evigt. Härskarornas Herres lidelse ska göra det.

Profeten Jesaja var samtida med profeterna Jona, Amos, Hosea och Mika, men yngre än dem. Jesaja blir kallad till tjänst det år kung Ussia dör, vilket är 754 f.Kr.

Jesus kallas i profetian mäktig Gud och evig Fader

Att ha Jesus som föredöme i sitt liv är inte speciellt kontroversiellt. Att däremot kalla honom Gud och evig Fader, är svårare för många. Men det är precis här gränsen går för oss som kallar oss kristna, och andra som bara är allmänt intresserade av Jesu liv.

Om du på allvar vill följa Jesus, och uppleva den förvandling som bara Jesus kan ge – ja, då måste du tro att Jesus är Gud själv i mänsklig gestalt. Det finns ingen annan väg.

Tänker att jag nu inför julen åter igen vill bekänna min tro på Jesus som mäktig Gud och evig Fader.

Vill även du välja detsamma?

Undrar vänligen
/Grubbelmia – Inspirerad av Lukasvangeliet Jesaja bok 9

Länk till profetior uppfyllda av Jesus i Nya Testamentet från profeten Jesaja >> 

Grubbelmia på JesusBloggen.se
Grubbelmia på JesusBloggen.se

 


 

Varför är Jesus intressant?

   • Jesu födelse är utgångspunkten för den tideräkning som har störst spridning i världen idag. Endast detta faktum i sig borde vara skäl nog att vilja veta mer om Jesus.
   • Jesu anspråk på att vara Gud i mänsklig form kan vara bra att förhålla sig till, om man ärligt söker efter vad som är sant. Är Jesus en guru, galning, eller Gud?
   • Jesu väl dokumenterade förmåga att förvandla människors liv. Och det är inte bara kriminella och missbrukare som blir räddade. Även välvårdade karriärsmänniskor finner frid – plus alla däremellan 🙂
   • Jesu eventuella inverkan på ditt liv efter döden. Citatet nedan kallar vi Lilla Bibeln. Det är taget från Johannesevangeliet 3:16-17. Här kan du läsa om Jesus i Johannesevangeliet >>

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin Son, utan för att världen ska bli räddad genom honom.” Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Jesus visar vem Gud är

I Jesus – hans liv, död och uppståndelse och i Bibelns berättelser om honom – finns i kristen tro den tydligaste bilden av vem och hur Gud är. Av kärlek till världen, skapelsen och människan blev Gud människa i Jesus Kristus. I djupaste närhet med människan och i fullständig solidaritet med människans villkor är Gud nära människan i brister, lidande och död. Men Gud visar också en vändpunkt – nämligen uppståndelsen – som även du kan bli en del av genom att födas på nytt in i Guds rike. Läs mer om detta i Johannesevangeliets kapitel tre.

”Hur ser Gud ut?” av Tomas Sjödin – författare och populär sommarpratare >>

En vanlig missuppfattning är att kristna tror att goda människor kommer till himlen och onda hamnar i helvetet. I själva verket är det nästan tvärtom. Bara när du inser att dina egna försök att vara god inte räcker, kan du bli frälst. Inte av egna meriter utan genom att ta emot Guds utsträckta hand – Jesus.

Att leva som kristen - ABC
Att leva som kristen – ABC

Acceptera att du är en syndare i behov av att bli benådad. ”Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud.” /Romarbrevet 3:23

Bekänn din tro på Jesus – ”Du blir räddad (frälst) om du med din mun bekänner Jesus som Herre över ditt liv och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda.” /Romarbrevet 10:9 – ”Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd”. /Markusevangeliet 16:16

Cellsyn – börja se dig själv som en cell i Guds kropp på jorden. ”Ni utgör alltså Kristi kropp, och var för sig är ni delar av den”. /Första Korintierbrevet 12:27 – ”Om ni väljer att leva i mig (Jesus), och mina ord (Bibeln) förblir i er, då kan ni be om vad ni vill, och det ska ske. Min Fader blir ärad när ni bär rikligt med frukt och på det sättet visar att ni är mina lärlingar.” /Johannesevangeliet 15:7


 

Kanske även detta intresserar dig?

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

17 − fjorton =