JesusBloggen

”Sackaios blev lycklig när han tog emot Jesus” – JesusBloggen #45

Så här står det i Bibeln om när Sackaios klättrar upp i ett träd för att kunna se Jesus:

Jesus kom in i Jeriko och gick genom staden. Där bodde en man som hette Sackaios. Han var chef för tullindrivarna och en rik man. Sackaios ville gärna få en skymt av Jesus, men han var för kort för att kunna se över folkmassan. Därför sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd vid sidan av vägen, för att kunna se Jesus komma förbi.

När Jesus efter en stund kom dit fram såg han upp mot Sackaios och ropade: ”Sackaios! Skynda dig ner, jag måste gästa ditt hem idag.”

Då skyndade sig Sackaios ner, och lycklig tog han emot Jesus. Detta retade dem som såg det, och de muttrade: ”Varför ska han gå hem till en sådan syndare?”

Men Sackaios ställde sig upp och sa till Jesus: ”Herre, jag ska ge hälften av det jag äger till de fattiga. Och om jag tagit ut för mycket av någon, ska jag betala tillbaka fyra gånger så mycket.”

Jesus sa då till Sackaios: ”Idag har räddning kommit till detta hem. Han är ju också son till Abraham. För Människosonen har kommit för att söka upp och rädda det som var förlorat.”

Dagens bibelberättelse var en av mina favoriter, när jag som liten flicka gick i söndagsskolan. Sackaios var inte populär bland stadens invånare, men hade som jag ser det – en så härlig personlighet. Sackaios var ivrig, han springer före och klättrar upp i ett träd för att se Jesus bättre. Jag ville också se Jesus bättre.

När Sackaios tog emot Jesus blev han lycklig

Nu är det ju inte så att Jesus utlovar lycka till alla som följer honom. Det står i dagens text att Sackaios var en rik man, men uppenbarligen kunde dessa pengar inte tillfredsställa honom. Han behövde bli sedd av Jesus – och det var just detta som gjorde honom lycklig.

Vi har mycket att lära av Sackaios. Han sökte ivrigt efter Jesus. Han svarade ja när Jesus kallade på honom.  Han omvände sig, och försökte sedan gottgöra alla dem han felat mot. Sackaios är en bra förebild än idag.

Tänker att jag just nu ivrigt vill söka efter Jesus, och göra allt i min makt för att se honom bättre.

Vill även du välja detsamma?

Undrar vänligen
/Grubbelmia – Inspirerad av Lukasvangeliet 19:1-10 >>

Grubbelmia på JesusBloggen.se
Grubbelmia på JesusBloggen.se

 


 

Varför är Jesus intressant?

   • Jesu födelse är utgångspunkten för den tideräkning som har störst spridning i världen idag. Endast detta faktum i sig borde vara skäl nog att vilja veta mer om Jesus.
   • Jesu anspråk på att vara Gud i mänsklig form kan vara bra att förhålla sig till, om man ärligt söker efter vad som är sant. Är Jesus en guru, galning, eller Gud?
   • Jesu väl dokumenterade förmåga att förvandla människors liv. Och det är inte bara kriminella och missbrukare som blir räddade. Även välvårdade karriärsmänniskor finner frid – plus alla däremellan 🙂
   • Jesu eventuella inverkan på ditt liv efter döden. Citatet nedan kallar vi Lilla Bibeln. Det är taget från Johannesevangeliet 3:16-17. Här kan du läsa om Jesus i Johannesevangeliet >>

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin Son, utan för att världen ska bli räddad genom honom.” Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Jesus visar vem Gud är

I Jesus – hans liv, död och uppståndelse och i Bibelns berättelser om honom – finns i kristen tro den tydligaste bilden av vem och hur Gud är. Av kärlek till världen, skapelsen och människan blev Gud människa i Jesus Kristus. I djupaste närhet med människan och i fullständig solidaritet med människans villkor är Gud nära människan i brister, lidande och död. Men Gud visar också en vändpunkt – nämligen uppståndelsen – som även du kan bli en del av genom att födas på nytt in i Guds rike. Läs mer om detta i Johannesevangeliets kapitel tre.

”Hur ser Gud ut?” av Tomas Sjödin – författare och populär sommarpratare >>

En vanlig missuppfattning är att kristna tror att goda människor kommer till himlen och onda hamnar i helvetet. I själva verket är det nästan tvärtom. Bara när du inser att dina egna försök att vara god inte räcker, kan du bli frälst. Inte av egna meriter utan genom att ta emot Guds utsträckta hand – Jesus.

Att leva som kristen - ABC
Att leva som kristen – ABC

Acceptera att du är en syndare i behov av att bli benådad. ”Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud.” /Romarbrevet 3:23

Bekänn din tro på Jesus – ”Du blir räddad (frälst) om du med din mun bekänner Jesus som Herre över ditt liv och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda.” /Romarbrevet 10:9 – ”Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd”. /Markusevangeliet 16:16

Cellsyn – börja se dig själv som en cell i Guds kropp på jorden. ”Ni utgör alltså Kristi kropp, och var för sig är ni delar av den”. /Första Korintierbrevet 12:27 – ”Om ni väljer att leva i mig (Jesus), och mina ord (Bibeln) förblir i er, då kan ni be om vad ni vill, och det ska ske. Min Fader blir ärad när ni bär rikligt med frukt och på det sättet visar att ni är mina lärlingar.” /Johannesevangeliet 15:7


 

Kanske även detta intresserar dig?

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nio + 12 =