JesusBloggen

JesusBloggen #8 – ”Sändningstalet: Gå och tala om för människor att himmelriket är nära”

Sändningstalet är det andra av Jesu fem tal i Matteusevangeliet, och handlar om den arbetsuppgift Gud kallar alla Jesu efterföljare till. Det första sändningsuppdraget var riktat till judarna. Efter Jesu uppståndelse utvidgar Gud uppdraget till att gälla hela världen. De kristna kallas här att gå ut två och två och predika att himmelriket (Guds rike) är nära.

Jesus sa till sina lärjungar: ”Gå och tala om för för människor att himmelriket är nära. Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska friska och driv ut onda andar. Gör allt utan betalning, för ni har fått denna förmåga av mig helt gratis. Ta inga pengar med er, och packa ingen väska för vandringen. Ta inte med några extra kläder eller skor och inte heller någon vandringsstav. Ni kommer att få allt ni behöver, för arbetaren är värd sin mat.

Varje gång ni kommer in i en stad eller en by, så sök upp någon som tar emot er och lyssnar till ert budskap. Stanna sedan i hans hus tills ni fortsätter till nästa stad. Önska familjen frid ifrån Gud när ni stiger in, och om de är värda att få del av hans frid, ska han ge dem av den. Men om de inte är värda att få av hans frid, får ni själva behålla det ni önskade dem. Tar man inte emot er i en stad eller i ett hem, så gå bara därifrån.”

Guds rike – himmelriket – står i centrum för Jesu förkunnelse…

Jesus förutsätter att åhörarna är bekanta med Gamla Testamentets undervisning om detta, som enligt honom betecknar uppfyllandet av förbundet med Abraham och David. Jorden ska förnyas och de trogna ska tjäna Gud under ledarskap av en rättfärdig kung av Davids ätt. Guds rike beskrivs också som den plats där de rättfärdiga ska leva redan här och nu.

I sin nuvarande form visar sig Guds rike i den förvandling av sinne och liv som sker hos den troende när hon kommer till insikt om sin synd, ångrar den och väljer att göra bättring. De underverk som beskrivs i evangelierna och förkunnelsen om ett nytt hopp för såväl rika som fattiga, starka som svaga – har för avsikt att visa att Guds rike är i aktiv verksamhet. Detta Guds rike är av evig natur. Himmelriket har alltid funnits och kommer alltid att finnas.

Läs Jesu andra tal i sin helhet –
Matteusevangeliet 10 >>

Önskar du bli en del av Guds rike?
/Grubbelmia


Om oss…

Vi bygger ständigt vidare på JesusPeople, Jesusbloggen, Jesuspodden och Webbkyrkan. Vi välkomnar dig att komma tillbaka då och då för att se hur innehållet på denna sajt utvecklas. Om du inte vill missa publiceringar, kan du prenumerera på nya inlägg längst ner på sidan. Hör gärna av dig med frågor och tips!

Kontakta oss genom att kommentera, mejla JesusPeople.se@gmail.com eller sms:a nummer 072-430 99 11.

Med kärlek från redaktionen genom
/Tomas och Mia


 

Varför är Jesus intressant?
  • Jesu födelse är utgångspunkten för den tideräkning som har störst spridning i världen idag. Endast detta faktum i sig borde vara skäl nog att vilja veta mer.
  • Jesu anspråk på att vara Gud i mänsklig form kan vara bra att förhålla sig till, om man ärligt söker efter vad som är sant. Är Jesus en galning, guru eller Gud?
  • Jesu väl dokumenterade förmåga att förvandla människors liv. Inte bara kriminella och missbrukare, utan även välvårdade slipsnissar och nissor finner frid.
  • Jesu eventuella inverkan på ditt liv efter döden. Citatet nedan brukar kallas Lilla Bibeln, och är taget från Johannesevangeliet 3:16-17. Läs själv hela Bibeln här >>

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin Son, utan för att världen skulle räddas genom honom. Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Jesus visar vem Gud är

I Jesus – hans liv, död och uppståndelse och i Bibelns berättelser om honom – finns i kristen tro den tydligaste bilden av vem och hur Gud är. Av kärlek till världen, skapelsen och människan blev Gud människa i Jesus Kristus. I djupaste närhet med människan och i fullständig solidaritet med människans villkor är Gud nära människan i brister, lidande och död. Men Gud visar också en vändpunkt – nämligen uppståndelsen.

”Hur ser Gud ut?” av Tomas Sjödin – författare och populär sommarpratare >>

En vanlig missuppfattning är att kristna tror att goda människor kommer till himlen och onda hamnar i helvetet. I själva verket är det nästan tvärtom. Bara när du inser att dina egna försök att vara god inte räcker, kan du bli frälst. Inte av egna meriter utan genom att ta emot Guds utsträckta hand – Jesus.

Att leva som kristen - ABC
Att leva som kristen – ABC

Acceptera att du är en syndare i behov av att bli benådad – ”Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud.” /Rom 3:23

Bekänn din tro på Jesus – ”Du blir räddad (frälst, upprättad, får tillbringa evigheten med Gud) om du med din mun bekänner Jesus som Herre över ditt liv och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda.” /Rom 10:9

Cellsyn – börja se dig själv som en cell i Guds kropp på jorden. ”Om ni väljer att leva i mig (Jesus), och mina ord (Bibeln) förblir i er, då kan ni be om vad ni vill, och det ska ske. Min Fader äras när ni bär rikligt med frukt och på det sättet visar att ni är mina lärlingar.” /Joh 15:7

Kanske även detta intresserar dig?

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

tjugo − 19 =