JesusBloggen

”Varför kallas Jesus herde?” – JesusBloggen #64

 

Bilden av Gud som vår herde, är en av de allra mest älskade – bland både judar och kristna (efterföljare till Jesus Kristus). Det börjar redan i Gamla Testamentets tjugotredje psalm med orden ”Herren är min herde, ingenting ska fattas mig”. Att se på Gud som herde och beskyddare, har i alla tider skänkt frid och trygghet – till en orolig mänsklighet. Ock kan så göra än idag.

Men… som moderna västerlänningar har vi ganska vaga uppfattningar om herdebildens starka symbolik, så det kan därför vara bra att påminna sig om hur tillvaron såg ut för fåren och herden – på Jesu tid.

Fårhagen var en gård med bara en ingång, som var omgärdad av stenmur eller stängsel. På kvällen fördes fåren in i fållan, och var där skyddade från vilda djur. Ibland använde flera herdar samma större fålla (hage) för sina får, och turades om att vakta vid grinden. På morgonen kallade herden på sina egna får, som kände igen hans röst och följde med honom ut på bete. Herdens uppgift var att leda, föda, vårda och beskydda fåren.

 

Vi läser i Johannesevangeliet:

Jesus sa: ”Jag försäkrar er, att jag är grinden in till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och brottslingar, men fåren lyssnade inte till dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad (frälst). Han ska bli ett av mina får, och kan gå in och ut och hitta bete.

Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Men jag har kommit för att ge liv, och liv i överflöd. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren.”

 

I dagens bibelberättelse säger Jesus själv att han är den gode herden, som alltid vill fårens bästa. Men för att Jesus ska kunna ta hand om dig och mig och ge oss ett överflödande liv, måste vi VÄLJA att lyssna till rätt röst.

Jag vill idag stänga av allt annat brus som stör. Jag vill lyssna till den gode herden som har lovat att leda och beskydda mig. Genom att hålla mig nära herden, vill jag också bli räddad från allt ont.

Vill inte du?

/Mia
Inspirerad av Johannesevangeliet 10:7-11

 

Mia

 


 

Varför är Jesus intressant?

   • Jesu födelse är utgångspunkten för den tideräkning som har störst spridning i världen idag. Endast detta faktum i sig borde vara skäl nog att vilja veta mer om Jesus.
   • Jesu anspråk på att vara Gud i mänsklig form kan vara bra att förhålla sig till, om man ärligt söker efter vad som är sant. Är Jesus en guru, galning, eller Gud?
   • Jesu väl dokumenterade förmåga att förvandla människors liv. Och det är inte bara kriminella och missbrukare som blir räddade. Även välvårdade karriärsmänniskor finner frid – plus alla däremellan 🙂
   • Jesu eventuella inverkan på ditt liv efter döden. Citatet nedan kallar vi Lilla Bibeln. Det är taget från Johannesevangeliet 3:16-17. Här kan du läsa om Jesus i Johannesevangeliet >>

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin Son, utan för att världen ska bli räddad genom honom.” Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Jesus visar vem Gud är

I Jesus – hans liv, död och uppståndelse och i Bibelns berättelser om honom – finns i kristen tro den tydligaste bilden av vem och hur Gud är. Av kärlek till världen, skapelsen och människan blev Gud människa i Jesus Kristus. I djupaste närhet med människan och i fullständig solidaritet med människans villkor är Gud nära människan i brister, lidande och död. Men Gud visar också en vändpunkt – nämligen uppståndelsen – som även du kan bli en del av genom att födas på nytt in i Guds rike. Läs mer om detta i Johannesevangeliets kapitel tre.

”Hur ser Gud ut?” av Tomas Sjödin – författare och populär sommarpratare >>

En vanlig missuppfattning är att kristna tror att goda människor kommer till himlen och onda hamnar i helvetet. I själva verket är det nästan tvärtom. Bara när du inser att dina egna försök att vara god inte räcker, kan du bli frälst. Inte av egna meriter utan genom att ta emot Guds utsträckta hand – Jesus.

Att leva som kristen - ABC
Att leva som kristen – ABC

Acceptera att du är en syndare i behov av att bli benådad. ”Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud.” /Romarbrevet 3:23

Bekänn din tro på Jesus – ”Du blir räddad (frälst) om du med din mun bekänner Jesus som Herre över ditt liv och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda.” /Romarbrevet 10:9 – ”Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd”. /Markusevangeliet 16:16

Cellsyn – börja se dig själv som en cell i Guds kropp på jorden. ”Ni utgör alltså Kristi kropp, och var för sig är ni delar av den”. /Första Korintierbrevet 12:27 – ”Om ni väljer att leva i mig (Jesus), och mina ord (Bibeln) förblir i er, då kan ni be om vad ni vill, och det ska ske. Min Fader blir ärad när ni bär rikligt med frukt och på det sättet visar att ni är mina lärlingar.” /Johannesevangeliet 15:7


 

Kanske även detta intresserar dig?

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ett + två =