”Vill du se Jesus förundras?” – Jesusbloggen #82

Idag får vi lära känna Jesus genom mötet med den romerske officeren, som är helt fylld av tro på vad Jesus kan göra. Lägg märke till att de mirakler som sker runt Jesus, inte är ett resultat av planerade kampanjer eller evangelisationsinsatser. Istället är de spontana möten med människor. Ofta sker de stora undren i dessa oplanerade händelser i vardagen. Jesu mänskliga sida reagerar alltid först. Jesus förundras över den romerske officerens tro, och möter sedan hans behov.

När du läser berättelsen om den romerske officeren, så kan du fråga dig hur det kommer sig att han hade en så stark tro. Hade han kanske hört rykten om Jesus? Fundera sedan på vilka rykten om Jesus som du mest lyssnar på. Är det de som säger att undrens tid är förbi, eller de som säger att Jesus vill röra vid ALLA som söker honom? Vi läser från Lukasevangeliets sjunde kapitel (vers 1-9):

När Jesus hade slutat tala till folket gick han in i staden Kapernaum. Där fanns en romersk officer som hade en tjänare som han tyckte mycket om, och nu var tjänaren sjuk och låg för döden. När officeren därför fick höra talas om Jesus, sände han några av judarnas ledare till honom för att be honom komma och bota tjänaren.

Dessa kom nu till Jesus och bad ivrigt att han skulle följa med och hjälpa den romerske officeren. ”Om någon förtjänar din hjälp så är det han”, sa de. ”Han älskar vårt folk och har till och med byggt synagogan åt oss!”

Då följde Jesus med dem. Men innan han kom fram till huset, skickade officeren några vänner för att säga till Jesus: ”Herre, stanna där du är, jag är inte värd att du går in i mitt hus. Därför vågade jag inte heller komma till dig. Men säg bara ett ord, så blir min tjänare frisk. Jag vet det, för jag har själv överordnade officerare som ger mig order, och jag har andra soldater som är under mig. Om jag säger till en av dem: ’Gå’, så går han, och till en annan: ’Kom’, så kommer han, och om jag säger till min tjänare: ’Gör det här, eller det där’, så gör han det.”

När Jesus hörde den romerske officerens ord fylldes han av förundran, och vände sig till folket som följde honom och sa: ”Jag försäkrar er att inte ens bland Israels folk har jag sett en så stark tro.”

Och när officerens vänner kom tillbaka till huset, såg de att tjänaren var fullt frisk.

 

När du nu hört om vad Jesus gjort för den romerske officeren, fundera på vad du önskar att Jesus ska göra för dig. Fyll dig sedan med positiva vittnesbörd om människor, som fått sina böner besvarade av Jesus. Kanske kan Jesus då få förundras – också över din tro?

 

 

/Mia

Mia

 


 

Varför är Jesus intressant?

   • Jesu födelse är utgångspunkten för den tideräkning som har störst spridning i världen idag. Endast detta faktum i sig borde vara skäl nog att vilja veta mer om Jesus.
   • Jesu anspråk på att vara Gud i mänsklig form kan vara bra att förhålla sig till, om man ärligt söker efter vad som är sant. Är Jesus en guru, galning, eller Gud?
   • Jesu väl dokumenterade förmåga att förvandla människors liv. Och det är inte bara kriminella och missbrukare som blir räddade. Även välvårdade karriärsmänniskor finner frid – plus alla däremellan 🙂
   • Jesu eventuella inverkan på ditt liv efter döden. Citatet nedan kallar vi Lilla Bibeln. Det är taget från Johannesevangeliet 3:16-17. Här kan du läsa om Jesus i Johannesevangeliet >>

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin Son, utan för att världen ska bli räddad genom honom.” Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Jesus visar vem Gud är

I Jesus – hans liv, död och uppståndelse och i Bibelns berättelser om honom – finns i kristen tro den tydligaste bilden av vem och hur Gud är. Av kärlek till världen, skapelsen och människan blev Gud människa i Jesus Kristus. I djupaste närhet med människan och i fullständig solidaritet med människans villkor är Gud nära människan i brister, lidande och död. Men Gud visar också en vändpunkt – nämligen uppståndelsen – som även du kan bli en del av genom att födas på nytt in i Guds rike. Läs mer om detta i Johannesevangeliets kapitel tre.

”Hur ser Gud ut?” av Tomas Sjödin – författare och populär sommarpratare >>

En vanlig missuppfattning är att kristna tror att goda människor kommer till himlen och onda hamnar i helvetet. I själva verket är det nästan tvärtom. Bara när du inser att dina egna försök att vara god inte räcker, kan du bli frälst. Inte av egna meriter utan genom att ta emot Guds utsträckta hand – Jesus.

Att leva som kristen - ABC
Att leva som kristen – ABC

Acceptera att du är en syndare i behov av att bli benådad. ”Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud.” /Romarbrevet 3:23

Bekänn din tro på Jesus – ”Du blir räddad (frälst) om du med din mun bekänner Jesus som Herre över ditt liv och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda.” /Romarbrevet 10:9 – ”Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd”. /Markusevangeliet 16:16

Cellsyn – börja se dig själv som en cell i Guds kropp på jorden. ”Ni utgör alltså Kristi kropp, och var för sig är ni delar av den”. /Första Korintierbrevet 12:27 – ”Om ni väljer att leva i mig (Jesus), och mina ord (Bibeln) förblir i er, då kan ni be om vad ni vill, och det ska ske. Min Fader blir ärad när ni bär rikligt med frukt och på det sättet visar att ni är mina lärlingar.” /Johannesevangeliet 15:7


 

 

Kanske även detta intresserar dig?

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

arton + 19 =