JesusBloggen

De judiska ledarna ifrågasätter Jesus fullmakt – JesusBloggen #21

Medan Jesus går omkring i templet kommer översteprästerna och folkets ledare fram till honom. De frågar Jesus: ”Vad har du för fullmakt att göra det du gör? Jesus svarar: ”Jag vill också ställa en fråga till er. Om ni svarar på den, ska jag tala om för er vad jag har för fullmakt att göra det jag gör. Var Johannes dop från himlen eller från människor? Svara mig.”

Frågan om fullmakt…

Översteprästerna och folkets ledare börjar nu genast diskutera och säga till varandra: ”Om vi säger att Johannes dop var från himlen, så kommer Jesus att fråga varför vi inte trodde på honom. Men kan vi säga att det var från människor?” Det vågade de inte för folket, eftersom alla ansåg att Johannes Döparen faktiskt var en profet. Därför svarar de till slut Jesus: ”Vi vet inte.” Då säger Jesus till dem: ”I så fall säger inte jag heller, vad jag har för fullmakt att göra det jag gör.”

Det är så intressant att läsa om hur Jesus inte låter sig snärjas av frågor med dunkla motiv. De judiska ledarna var fast i ett dilemma som de själva skapat. Deras försök att snärja Jesus genom frågan om fullmakt, bottnar inte i ett ärligt sökande kring ”Vad är sant?” eller ”Vad är rätt?” – utan ”Vad är säkrast för oss?” Att inte ta ställning, är den väg hycklare och de som bara följer den rådande opinionen ofta tar. Jesus vägrar spela med i detta spel.

Jag ser de förvånade judiska ledarna framför min inre syn. De hade nog inte förväntat sig att Jesus skulle avslöja motiven bakom deras provocerande fråga.

Tror att alla vi som lever med Jesus, ibland känner att vi får provocerande frågor som bottnar i oärliga motiv. Av dagens berättelse kan vi lära oss att oftare svara med en fråga tillbaka. Bevisbördan ligger inte bara hos kristna, utan lika mycket hos den som valt att inte tro.

Tänker att jag på nytt idag vill be Jesus ge mig vishet i hur jag bäst svarar på de frågor jag får…
Vill även du välja detsamma?

Undrar vänligen
/Grubbelmia – Inspirerad av Markusevangeliet 11:27-33 >>

Grubbelmia på JesusBloggen.se
Grubbelmia på JesusBloggen.se

 


 

Varför är Jesus intressant?

  • Jesu födelse är utgångspunkten för den tideräkning som har störst spridning i världen idag. Endast detta faktum i sig borde vara skäl nog att vilja veta mer om Jesus.
  • Jesu anspråk på att vara Gud i mänsklig form kan vara bra att förhålla sig till, om man ärligt söker efter vad som är sant. Är Jesus en guru, galning, eller Gud?
  • Jesu väl dokumenterade förmåga att förvandla människors liv. Och det är inte bara kriminella och missbrukare som blir räddade. Även välvårdade karriärsmänniskor finner frid – plus alla däremellan 🙂
  • Jesu eventuella inverkan på ditt liv efter döden. Citatet nedan kallar vi Lilla Bibeln. Det är taget från Johannesevangeliet 3:16-17. Här kan du läsa om Jesus i Johannesevangeliet >>

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin Son, utan för att världen ska bli räddad genom honom.” Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Jesus visar vem Gud är

I Jesus – hans liv, död och uppståndelse och i Bibelns berättelser om honom – finns i kristen tro den tydligaste bilden av vem och hur Gud är. Av kärlek till världen, skapelsen och människan blev Gud människa i Jesus Kristus. I djupaste närhet med människan och i fullständig solidaritet med människans villkor är Gud nära människan i brister, lidande och död. Men Gud visar också en vändpunkt – nämligen uppståndelsen – som även du kan bli en del av genom att födas på nytt in i Guds rike. Läs mer om detta i Johannesevangeliets kapitel tre.

”Hur ser Gud ut?” av Tomas Sjödin – författare och populär sommarpratare >>

En vanlig missuppfattning är att kristna tror att goda människor kommer till himlen och onda hamnar i helvetet. I själva verket är det nästan tvärtom. Bara när du inser att dina egna försök att vara god inte räcker, kan du bli frälst. Inte av egna meriter utan genom att ta emot Guds utsträckta hand – Jesus.

Att leva som kristen - ABC
Att leva som kristen – ABC

Acceptera att du är en syndare i behov av att bli benådad. ”Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud.” /Romarbrevet 3:23

Bekänn din tro på Jesus – ”Du blir räddad (frälst) om du med din mun bekänner Jesus som Herre över ditt liv och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda.” /Romarbrevet 10:9 – ”Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd”. /Markusevangeliet 16:16

Cellsyn – börja se dig själv som en cell i Guds kropp på jorden. ”Ni utgör alltså Kristi kropp, och var för sig är ni delar av den”. /Första Korintierbrevet 12:27 – ”Om ni väljer att leva i mig (Jesus), och mina ord (Bibeln) förblir i er, då kan ni be om vad ni vill, och det ska ske. Min Fader blir ärad när ni bär rikligt med frukt och på det sättet visar att ni är mina lärlingar.” /Johannesevangeliet 15:7


 

Kanske även detta intresserar dig?

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nio + 17 =