Molnet och klippan

Jesus i GT: Var han i molnet och klippan?

Tidigare i denna serie har vi pratat om hur Jesus visar sig i Gamla Testamentet i preinkarnerad form, och om hur Jesus är ”den osynlige Gudens avbild – och Gud i kroppslig gestalt” (Kolosserbrevet 1:15, 2:9). Men det finns även så kallade skuggbilder, som säger något om Kristus på andra sätt än rent kroppsligt. Exempelvis är molnet och klippan i Första Korinthierbrevet 10 och Andra Moseboken 13, rika på symbolik och teologisk betydelse – som jag nu ska försöka säga något om…

Vi läser från Första Korinthierbrevet 10:1-2: ”Bröder, jag vill att ni ska veta att våra fäder alla var under molnet och alla gick genom havet. Alla blev de i molnskyn och havet döpta till Mose”, och från Andra Moseboken 13:21-22: ”HERREN gick framför dem om dagen i en molnstod för att leda dem på vägen och om natten i en eldstod för att ge dem ljus, så att de kunde vandra både dag och natt.”

Vi läser vidare i Första Korinthierbrevet 10:4: ”Alla drack de samma andliga dryck, för de drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus”, och från Andra Moseboken 17:6: ”Där ska jag stå framför dig på klippan vid Horeb. Du ska slå på klippan, och ur den ska det komma vatten, så att folket får dricka.”

Paulus identifierar klippan i Gamla Testamentet som Kristus, vilket är en så kallad kristologisk tolkning. Kristus är den som ger andligt vatten, vilket symboliserar liv och frälsning. Genom att dra paralleller mellan klippan som gav vatten till israeliterna – och Kristus, betonas att Kristus är källan till allt andligt liv – både i Gamla och Nya Testamentet. Både för dig och mig idag.

Molnet som ledde israeliterna i öknen ses som en manifestation av Guds närvaro, i form av Kristus. I en kristologisk tolkning betraktas Kristus nämligen som den som förkroppsligar, Guds närvaro bland människor. Jesus är Immanuel, vilket betyder ”Gud med oss” (se Matteusevangeliet 1:23). Så om vi söker Kristus, finner vi Guds närvaro.

Vill du också dricka av klippan Kristus och känna Guds närvaro som i molnet?

Vill idag uppmuntra dig som läser detta, att söka ett eget personligt möte med Jesus. Genom dessa så kallade skuggbilder från Gamla Testamentet, ser du hur klippan Kristus är källan till allt andligt liv. Även molnet lever kvar som en symbol för Guds närvaro, genom Jesus.

Själv längtar jag efter mer levande vatten och mer av Guds närvaro…

Hur känner du?

 

Allt gott!
/Mia

 

 

 

Mia

1. ”Finns Jesus i Gamla Testamentet (GT)?” >>
2. Jesus i GT: ”Herrens ängel möter Hagar” >>
3. Jesus i GT: ”Abraham får besök av Jesus >>
4. Jesus i GT: Abraham ingår blodsförbund med Gud >>
5. Jesus i GT: Jakob brottas med Gud >>
6. Mötte Mose Jesus i den brinnande busken? >>

 

 


 

Varför är Jesus intressant?

   • Jesu födelse är utgångspunkten för den tideräkning som har störst spridning i världen idag. Endast detta faktum i sig borde vara skäl nog att vilja veta mer om Jesus.
   • Jesu anspråk på att vara Gud i mänsklig form kan vara bra att förhålla sig till, om man ärligt söker efter vad som är sant. Är Jesus en guru, galning, eller Gud?
   • Jesu väl dokumenterade förmåga att förvandla människors liv. Och det är inte bara kriminella och missbrukare som blir räddade. Även välvårdade karriärsmänniskor finner frid – plus alla däremellan 🙂
   • Jesu eventuella inverkan på ditt liv efter döden. Citatet nedan kallar vi Lilla Bibeln. Det är taget från Johannesevangeliet 3:16-17. Här kan du läsa om Jesus i Johannesevangeliet >>

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin Son, utan för att världen ska bli räddad genom honom.” Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Jesus visar vem Gud är

I Jesus – hans liv, död och uppståndelse och i Bibelns berättelser om honom – finns i kristen tro den tydligaste bilden av vem och hur Gud är. Av kärlek till världen, skapelsen och människan blev Gud människa i Jesus Kristus. I djupaste närhet med människan och i fullständig solidaritet med människans villkor är Gud nära människan i brister, lidande och död. Men Gud visar också en vändpunkt – nämligen uppståndelsen – som även du kan bli en del av genom att födas på nytt in i Guds rike. Läs mer om detta i Johannesevangeliets kapitel tre.

”Hur ser Gud ut?” av Tomas Sjödin – författare och populär sommarpratare >>

En vanlig missuppfattning är att kristna tror att goda människor kommer till himlen och onda hamnar i helvetet. I själva verket är det nästan tvärtom. Bara när du inser att dina egna försök att vara god inte räcker, kan du bli frälst. Inte av egna meriter utan genom att ta emot Guds utsträckta hand – Jesus.

Att leva som kristen - ABC
Att leva som kristen – ABC

Acceptera att du är en syndare i behov av att bli benådad. ”Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud.” /Romarbrevet 3:23

Bekänn din tro på Jesus – ”Du blir räddad (frälst) om du med din mun bekänner Jesus som Herre över ditt liv och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda.” /Romarbrevet 10:9 – ”Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd”. /Markusevangeliet 16:16

Cellsyn – börja se dig själv som en cell i Guds kropp på jorden. ”Ni utgör alltså Kristi kropp, och var för sig är ni delar av den”. /Första Korintierbrevet 12:27 – ”Om ni väljer att leva i mig (Jesus), och mina ord (Bibeln) förblir i er, då kan ni be om vad ni vill, och det ska ske. Min Fader blir ärad när ni bär rikligt med frukt och på det sättet visar att ni är mina lärlingar.” /Johannesevangeliet 15:7


 

 

Kanske även detta intresserar dig?

One thought on “Jesus i GT: Var han i molnet och klippan?

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × ett =