Abraham ingår blodsförbund med Gud

Jesus i GT: Abraham ingår blodsförbund med Gud

Nu har vi pratat några gånger om hur Jesus visar sig i Gamla Testamentet i preinkarnerad form, och om hur Jesus är ”den osynlige Gudens avbild – och Gud i kroppslig gestalt” (Kolosserbrevet 1:15, 2:9). Idag går vi vidare in i ett nytt spännande fenomen, nämligen förebilder för Kristus och bekräftelsen på det blodsförbund som Gud – genom Abraham – ingår med människan.

Berättelsen om när Abraham ingår blodsförbund med Gud, kan du läsa om i Första Moseboken 22:1-18. Enligt Bibelns källor kan vi räkna ut att Abrahams son Isak är i samma ålder (cirka 33 år) som Guds son, när Herren cirka tvåtusen år senare är villig att offra sin älskade son Jesus för världens synder. Även platsen anses vara densamma som där Golgata kors senare stod – nämligen på Morias berg.

 

Gud prövade Abraham och sa ”Abraham”. ”Här är jag”, svarade han. ”Ta med dig din ende son Isak – som du älskar – och gå till landet Moria och offra honom där som ett brännoffer på ett berg som jag ska visa dig”.

Abraham lade veden till brännoffret på Isaks axlar, medan han själv bar elden och kniven. Tillsammans började de sin vandring mot Morias berg. ”Far”, sa Isak. ”Ja, min son”, svarade Abraham. Då frågade Isak: ”Vi har ved och eld, men var är lammet till offret?” ”Gud ska utse ett offerlamm, min son”, svarade Abraham, medan de gick vidare.

När de kom fram till platsen som Gud hade talat om för Abraham, byggde han ett altare och på det lade han i ordning veden. Sedan band han Isak och lade honom på altaret över veden. Så höjde Abraham kniven för att slakta sin son.

Då ropade Herrens ängel från himlen: ”Abraham, Abraham!” ”Här är jag” svarade han. ”Rör inte pojken och skada inte honom på något sätt. Nu vet jag att du fruktar Gud, när du inte ens undanhållit från mig din son, din ende son.”

Abraham fick då syn på en bagge, som hade fastnat med hornen i en buske. Han gick och tog baggen och offrade den som ett brännoffer på altaret i stället för sin son. Abraham kallade platsen ”Herren utser”. I dag har det blivit till ett ordspråk: ”Herren utser på sitt berg”.

Sedan ropade Herrens ängel än en gång på Abraham från himlen och sa: ”Jag, Herren, svär vid mig själv att eftersom du har varit lydig och inte ens undanhållit mig din son, din ende son från mig, ska jag välsigna dig och göra dina efterkommande så många att de blir lika omöjliga att räkna som stjärnorna på himlen eller som sanden på havsstranden. Dina efterkommande kommer att inta sina fienders städer. Genom din avkomma ska alla världens folk bli välsignade, eftersom du har varit lydig mot mig.”

 

En av Bibelns svåraste och vackraste texter

I Bibeln finns flera passager som uttrycker att offer av människor inte är tillåtet, så Abraham måste ha blivit ganska förvånad över att Gud ber honom att göra just detta. Så nu tillbaka till själva offersituationen på  Morias berg, vad var det egentligen som hände där?

Ordet för älska ”ahava” används första gången i Gamla Testamentet just här. Ahava betyder att älska eller ”att känna stark kärlek”. Det är signifikativt att på samma sätt som Abraham älskar Isak, är Jesus Guds älskade Son. Hela detta kapitel är en bild på hur Gud – genom sin stora kärlek – kommer att offra Jesus för hela mänskligheten, men ändå rädda honom genom att låta Jesus besegra dödens makt en gång för alla. In i minsta detalj ser vi här sååå många förebilder, till det som kommer ske längre fram genom Jesus.

Isak hade lätt kunnat göra motstånd och övermannat sin gamle far, men går villigt med på att låta sig bindas. Isaks agerande utgör en förebild till Jesu offer på Golgata, där Jesus frivilligt låter sig offras. Isak bär själv upp veden (trät) till offret, på samma sätt som Jesus själv bär korsets trä. Platsen är också densamma. Moria berg är höjden i Jerusalem där templet stod, vilket möjliggör att Jesus faktiskt korsfästes på precis samma plats som där Abraham byggde altaret för Isak.

Här läggs grunden för blodsförbundet

När Abraham som en representant för hela mänskligheten, visar sin villighet att offra sin älskade son på Guds befallning, lägger han grunden för det blodsförbund som Gud senare ingår med dig och mig. I ett blodsförbund måste båda parter vara villiga till samma uppoffringar för varandra. Om Abraham är villig att (som representant för människan) offra sin son – är Gud beredd att göra samma sak, vilket också sker 2000 år senare genom Jesu offer på Golgata kors.

 

Blodsförbundet innebär att Jesus offrade sitt blod –
för att Nya Testamentet skulle bli giltigt!

Men nu har alltså Jesus Kristus kommit som överstepräst för detta nya förbund, med allt det goda det för med sig. En gång för alla gick han in med blod i helgedomen, inte med blod från getter och kalvar, utan med sitt eget blod, och åstadkom så en evig återlösning (frälsning). Kristus bar ju fram sig själv som ett felfritt offer åt Gud genom kraften i den evige Anden (hela treenigheten fanns med).

Kristus är alltså medlare i ett nytt förbund, för att de kallade ska få det utlovade eviga arvet, nu när han dött för att befria dem från överträdelserna som de begått under det första förbundet. Där ett testamente finns, måste det bevisas att personen som skrev det är död. Testamentet gäller ju först efter hans död, det träder inte i kraft så länge han lever. Därför kunde inte heller det första förbundet instiftas utan Jesu blod.

/Hebreerbrevet 9:11-18

 

Det är inte helt enkelt för oss västerlänningar att förstå oss på blodsförbund, och dess starka mandat. Men… att en person måste vara död för att vi ska kunna få del av hans testament, det förstår vi. Tack vare Jesu död och uppståndelse, har vi nu ett erbjudande både om evigt liv och ett arv i himmelen.

Vad säger du, vill du också ta del av detta Nya Testament?

Allt gott!
/Mia

Mia

”Finns Jesus i Gamla Testamentet (GT)?” >>
Jesus i GT: ”Herrens ängel möter Hagar” >>
Jesus i GT: ”Abraham får besök av Jesus >>

 

 


 

Varför är Jesus intressant?

   • Jesu födelse är utgångspunkten för den tideräkning som har störst spridning i världen idag. Endast detta faktum i sig borde vara skäl nog att vilja veta mer om Jesus.
   • Jesu anspråk på att vara Gud i mänsklig form kan vara bra att förhålla sig till, om man ärligt söker efter vad som är sant. Är Jesus en guru, galning, eller Gud?
   • Jesu väl dokumenterade förmåga att förvandla människors liv. Och det är inte bara kriminella och missbrukare som blir räddade. Även välvårdade karriärsmänniskor finner frid – plus alla däremellan 🙂
   • Jesu eventuella inverkan på ditt liv efter döden. Citatet nedan kallar vi Lilla Bibeln. Det är taget från Johannesevangeliet 3:16-17. Här kan du läsa om Jesus i Johannesevangeliet >>

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin Son, utan för att världen ska bli räddad genom honom.” Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Jesus visar vem Gud är

I Jesus – hans liv, död och uppståndelse och i Bibelns berättelser om honom – finns i kristen tro den tydligaste bilden av vem och hur Gud är. Av kärlek till världen, skapelsen och människan blev Gud människa i Jesus Kristus. I djupaste närhet med människan och i fullständig solidaritet med människans villkor är Gud nära människan i brister, lidande och död. Men Gud visar också en vändpunkt – nämligen uppståndelsen – som även du kan bli en del av genom att födas på nytt in i Guds rike. Läs mer om detta i Johannesevangeliets kapitel tre.

”Hur ser Gud ut?” av Tomas Sjödin – författare och populär sommarpratare >>

En vanlig missuppfattning är att kristna tror att goda människor kommer till himlen och onda hamnar i helvetet. I själva verket är det nästan tvärtom. Bara när du inser att dina egna försök att vara god inte räcker, kan du bli frälst. Inte av egna meriter utan genom att ta emot Guds utsträckta hand – Jesus.

Att leva som kristen - ABC
Att leva som kristen – ABC

Acceptera att du är en syndare i behov av att bli benådad. ”Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud.” /Romarbrevet 3:23

Bekänn din tro på Jesus – ”Du blir räddad (frälst) om du med din mun bekänner Jesus som Herre över ditt liv och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda.” /Romarbrevet 10:9 – ”Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd”. /Markusevangeliet 16:16

Cellsyn – börja se dig själv som en cell i Guds kropp på jorden. ”Ni utgör alltså Kristi kropp, och var för sig är ni delar av den”. /Första Korintierbrevet 12:27 – ”Om ni väljer att leva i mig (Jesus), och mina ord (Bibeln) förblir i er, då kan ni be om vad ni vill, och det ska ske. Min Fader blir ärad när ni bär rikligt med frukt och på det sättet visar att ni är mina lärlingar.” /Johannesevangeliet 15:7


 

 

Kanske även detta intresserar dig?

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 + 4 =