Herrens ängel möter Hagar

Jesus i GT: Herrens ängel möter Hagar

Vi fortsätter vårt nya tema på Jesusbloggen #84 , som handlar om Jesus i Gamla Testamentet (GT). Huvudargumentet för dessa preinkarnationer av Kristus, är hans egna ord om att Gamla Testamentets skrifter vittnar om honom (Joh 5:39).  Men även Bibelns konsekventa upprepning av att ingen någonsin har sett Gud Fadern (Joh 1:18), visar att de gånger vi ser Gud uppenbara sig – så är det högst sannolikt Jesus vi möter. Jesus är nämligen den osynlige Gudens avbild (Kol 1:15). Så med detta sagt vill jag berätta om, när en ”Herrens ängel” möter den flyende slavinnan Hagar.

…Då sa Sara till sin man Abram: ”Allt är ditt fel! Jag gav min slavinna i din famn, men när hon blev gravid började hon se ner på mig. Må Herren döma mellan mig och dig!” ”Slavinnan är i dina händer. Gör vad du tycker är bäst”, svarade Abram. Då bestraffade Sara Hagar så svårt att hon flydde.

Herrens ängel fann Hagar vid en brunn i öknen, på vägen till Shur. Ängeln frågade: ”Hagar, Saras slavinna, var har du kommit ifrån och vart är du på väg?” ”Jag är på flykt från min husmor Sara”, svarade Hagar. Då sa Herrens ängel: ”Gå tillbaka till din husmor och underkasta dig henne!” Herrens ängel sa vidare: ”Jag ska göra dina ättlingar så talrika att ingen kan räkna dem.” Och Herrens ängel sa vidare till henne:

”Du är med barn och du kommer att få en son,
som du ska kalla Ismael.
Herren har nämligen hört din klagan.
Denne din son kommer att vara som en vildåsna.
Han kommer att vara emot alla,
och alla kommer att vara emot honom.
Han ska leva öster om sina bröder.”

Därefter kallade Hagar Herren som talat med henne för ”den Gud som ser mig”, eftersom hon tänkte: ”Jag har sett den som ser mig.”

Källa: Första Moseboken 16:5-13

 

Hagar: ”Jag har sett den som ser mig”

Jag älskar denna berättelse om hur Gud själv griper in, för att rädda och uppmuntra en slavinna i nöd. Hagars omständigheter var hemska, och hade hon inte mött Herren – så hade hon nog dött där i öknen. Men det är ingen modlös kvinna som vänder tillbaka till sin husmor. Det är en kvinna som har mött Jesus, fått ett löfte och gett Herren ett nytt namn!

Så varför tror jag då att det var Gud i mänsklig form (Jesus) som Hagar mötte? Jo, Herrens ängel uttalar en mäktig profetisk hälsning i jag-form. Ängeln säger inte ”Herren ska göra”… utan ”Jag ska göra…” Sedan tycker jag även att Hagars reaktion pekar på hennes känsla av att det var en gudom hon mötte. Hagar säger ”Jag har sett den som ser mig”. I Kolosserbrevet 2:9 läser vi ”För i Jesus bor Gudomens hela fullhet kroppsligen”.

Är det inte mäktigt att Gud ser denna utsatta kvinna på flykt, som senare kommer att bli stammoder till hela det arabiska folket? Han inte bara SER Hagar, han sänder Jesus för att ge henne tröst och hopp.

Kanske du som läser detta är på flykt från något? Eller kanske känner du bara att du skulle behöva möta Jesus, för att få nytt hopp inför framtiden? Knäpp då dina händer och be en bön – vem vet vad som kan hända!

 

 

Läs gärna förra posten ”Finns Jesus i Gamla Testamentet?” >>

Allt gott!
/Mia

Mia

 


 

Varför är Jesus intressant?

   • Jesu födelse är utgångspunkten för den tideräkning som har störst spridning i världen idag. Endast detta faktum i sig borde vara skäl nog att vilja veta mer om Jesus.
   • Jesu anspråk på att vara Gud i mänsklig form kan vara bra att förhålla sig till, om man ärligt söker efter vad som är sant. Är Jesus en guru, galning, eller Gud?
   • Jesu väl dokumenterade förmåga att förvandla människors liv. Och det är inte bara kriminella och missbrukare som blir räddade. Även välvårdade karriärsmänniskor finner frid – plus alla däremellan 🙂
   • Jesu eventuella inverkan på ditt liv efter döden. Citatet nedan kallar vi Lilla Bibeln. Det är taget från Johannesevangeliet 3:16-17. Här kan du läsa om Jesus i Johannesevangeliet >>

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin Son, utan för att världen ska bli räddad genom honom.” Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Jesus visar vem Gud är

I Jesus – hans liv, död och uppståndelse och i Bibelns berättelser om honom – finns i kristen tro den tydligaste bilden av vem och hur Gud är. Av kärlek till världen, skapelsen och människan blev Gud människa i Jesus Kristus. I djupaste närhet med människan och i fullständig solidaritet med människans villkor är Gud nära människan i brister, lidande och död. Men Gud visar också en vändpunkt – nämligen uppståndelsen – som även du kan bli en del av genom att födas på nytt in i Guds rike. Läs mer om detta i Johannesevangeliets kapitel tre.

”Hur ser Gud ut?” av Tomas Sjödin – författare och populär sommarpratare >>

En vanlig missuppfattning är att kristna tror att goda människor kommer till himlen och onda hamnar i helvetet. I själva verket är det nästan tvärtom. Bara när du inser att dina egna försök att vara god inte räcker, kan du bli frälst. Inte av egna meriter utan genom att ta emot Guds utsträckta hand – Jesus.

Att leva som kristen - ABC
Att leva som kristen – ABC

Acceptera att du är en syndare i behov av att bli benådad. ”Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud.” /Romarbrevet 3:23

Bekänn din tro på Jesus – ”Du blir räddad (frälst) om du med din mun bekänner Jesus som Herre över ditt liv och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda.” /Romarbrevet 10:9 – ”Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd”. /Markusevangeliet 16:16

Cellsyn – börja se dig själv som en cell i Guds kropp på jorden. ”Ni utgör alltså Kristi kropp, och var för sig är ni delar av den”. /Första Korintierbrevet 12:27 – ”Om ni väljer att leva i mig (Jesus), och mina ord (Bibeln) förblir i er, då kan ni be om vad ni vill, och det ska ske. Min Fader blir ärad när ni bär rikligt med frukt och på det sättet visar att ni är mina lärlingar.” /Johannesevangeliet 15:7


 

 

Kanske även detta intresserar dig?

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × ett =