Jesus i Gamla Testamentet

”Finns Jesus i Gamla Testamentet?” – Jesusbloggen #83

Idag börjar vi ett nytt tema på Jesusbloggen, som handlar om Jesus i Gamla Testamentet. Jesus dyker ofta upp i Gamla Testamentet – inte med det namnet och inte i samma form som vi ser honom i Nya Testamentet, men han är där ändå. Hela Bibelns tema och röda tråd är Jesus Kristus. En av de mest spännande upptäckterna för mig personligen, var när jag började studera Jesus i Gamla Testamentet. Både de över 300 profetiorna, förebilderna och de gånger Jesus verkligen visar sig rent fysiskt – ofta i form av en ”Herrens ängel”. Häng med på en spännande resa!

Jesus själv bekräftar det faktum att han finns i Gamla Testamentet. I Johannesevangeliet 5:46 förklarar Jesus för några religiösa ledare, att Gamla Testamentet talar om honom. Jesus säger: ”Om ni verkligen trodde på det Mose har skrivit, så skulle ni också tro på mig. För det är mig han har skrivit om”.

”Jag har kommit för att uppfylla det Gud har sagt”

När det gäller sitt förhållande till Gamla Testamentet gjorde Jesus flera mycket viktiga uttalanden. Till sina efterföljare säger Jesus: ”Tro inte att jag har kommit för att upphäva det Gud har sagt genom Moses lag och profeterna. Nej, jag har kommit för att uppfylla det, och göra det till verklighet” /Matteusevangeliet 5:17-18.

Ett annat viktigt uttalande av Jesus är i Johannesevangeliet 5:39-40. Jesus säger: ”Ni forskar i Skriften, eftersom ni tror att de ger er evigt liv. Men trots att det är just i Skriften (Gamla Testamentet) som Gud berättar vem jag är, så vägrar ni att komma till mig för att få evigt liv.”

”Tänk vad lite ni förstår!”

Efter sin uppståndelse tröstar och instruerar Jesus, sina efterföljare: Jesus säger till dem: ”Tänk vad lite ni förstår! Och hur svårt ni har för att tro på det som Gud har förutsagt genom profeterna. Har han inte förklarat att Messias den utlovade kungen, måste gå igenom detta lidande och efter det bli ärad och upphöjd? Sedan citerade Jesus stycke efter stycke ur det som Moses och alla profeterna skrivit, och förklarade vad Gud sagt om honom i alla böckerna i Skriften (Gamla Testamentet)” /Lukasevangeliet 24:25-27.

Gamla Testamentet talar om Jesus

Jesus visar alltså att Gamla Testamentet talar om honom – mänsklighetens utlovade frälsare. Jesus Kristus (den smorde Messias) gör det möjligt för oss alla att leva rätt, enligt den sanning som han har uppenbarat i hela Skriften – både i Nya och Gamla Testamentet.

När du nu hör om att Guds frälsningsplan går som en röd tråd genom HELA Bibeln, fundera på hur även du kan läsa Gamla Testamentet med nya ögon. Fråga dig själv ”på vilket sätt pekar denna text på Jesus”? Kanske kan Jesus då få bli ännu större i ditt liv – och visa nya sidor av sig själv för dig?

 

Allt gott!
/Mia

Mia

 


 

Varför är Jesus intressant?

   • Jesu födelse är utgångspunkten för den tideräkning som har störst spridning i världen idag. Endast detta faktum i sig borde vara skäl nog att vilja veta mer om Jesus.
   • Jesu anspråk på att vara Gud i mänsklig form kan vara bra att förhålla sig till, om man ärligt söker efter vad som är sant. Är Jesus en guru, galning, eller Gud?
   • Jesu väl dokumenterade förmåga att förvandla människors liv. Och det är inte bara kriminella och missbrukare som blir räddade. Även välvårdade karriärsmänniskor finner frid – plus alla däremellan 🙂
   • Jesu eventuella inverkan på ditt liv efter döden. Citatet nedan kallar vi Lilla Bibeln. Det är taget från Johannesevangeliet 3:16-17. Här kan du läsa om Jesus i Johannesevangeliet >>

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin Son, utan för att världen ska bli räddad genom honom.” Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Jesus visar vem Gud är

I Jesus – hans liv, död och uppståndelse och i Bibelns berättelser om honom – finns i kristen tro den tydligaste bilden av vem och hur Gud är. Av kärlek till världen, skapelsen och människan blev Gud människa i Jesus Kristus. I djupaste närhet med människan och i fullständig solidaritet med människans villkor är Gud nära människan i brister, lidande och död. Men Gud visar också en vändpunkt – nämligen uppståndelsen – som även du kan bli en del av genom att födas på nytt in i Guds rike. Läs mer om detta i Johannesevangeliets kapitel tre.

”Hur ser Gud ut?” av Tomas Sjödin – författare och populär sommarpratare >>

En vanlig missuppfattning är att kristna tror att goda människor kommer till himlen och onda hamnar i helvetet. I själva verket är det nästan tvärtom. Bara när du inser att dina egna försök att vara god inte räcker, kan du bli frälst. Inte av egna meriter utan genom att ta emot Guds utsträckta hand – Jesus.

Att leva som kristen - ABC
Att leva som kristen – ABC

Acceptera att du är en syndare i behov av att bli benådad. ”Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud.” /Romarbrevet 3:23

Bekänn din tro på Jesus – ”Du blir räddad (frälst) om du med din mun bekänner Jesus som Herre över ditt liv och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda.” /Romarbrevet 10:9 – ”Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd”. /Markusevangeliet 16:16

Cellsyn – börja se dig själv som en cell i Guds kropp på jorden. ”Ni utgör alltså Kristi kropp, och var för sig är ni delar av den”. /Första Korintierbrevet 12:27 – ”Om ni väljer att leva i mig (Jesus), och mina ord (Bibeln) förblir i er, då kan ni be om vad ni vill, och det ska ske. Min Fader blir ärad när ni bär rikligt med frukt och på det sättet visar att ni är mina lärlingar.” /Johannesevangeliet 15:7


 

 

Kanske även detta intresserar dig?

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 − två =