JesusBloggen

Jesus föds i Betlehem – JesusBloggen #28

Så här står det i Bibeln om när Jesus föds i Betlehem:


Vid den här tiden har kejsaren Augustus gett order om att hela världen ska skattskrivas. Det är den första skattskrivningen, och den inträffar när Quirinius är landshövding i Syrien.

Var och en får då resa till sin hemstad för att registrera sig. Eftersom Josef tillhör Davids ätt, reser han från staden Nasaret i Galileen till Davids stad Betlehem i Judeen. Han tar med sig Maria, som han var trolovad med, och som nu väntar barn.

Men medan de var där blir det dags för Maria att föda, och hon föder sitt första barn, en pojke som får namnet Jesus. Hon lindar honom sedan med tygstycken och lägger honom i en krubba.

Det är så intressant och säkerligen ingen slump att staden Betlehem – där Jesus föds – ordagrant betyder ”brödhuset”. Jesus säger själv: ”Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta.”

Jesus föds i Betlehem – och erbjuder oss det bröd som stillar vår innersta hunger…

Jag hör om många som söker stilla sin innersta hunger och törst med olika saker, som enbart ger kortvarig tillfredsställelse. Det kan vara god mat, alkohol, konsumtion eller nöjen av olika slag. Det Jesus erbjuder är att stilla din och min innersta hunger – för alltid. När Jesus föds i Betlehem blir han det Guds bröd, som ger världen evigt liv.

Tror att alla vi som lever med Jesus, ofta känner oss mättade av att äta av det bröd som Gud ger. Genom relationen till Jesus och Guds ord – Bibeln – får vi en tillfredsställelse som varar.

Tänker att jag på nytt idag vill bestämma mig för att äta av det Guds bröd som ger världen liv…
Vill även du välja detsamma?

Undrar vänligen
/Grubbelmia – Inspirerad av Lukasvangeliet 2:1-8 >>

Grubbelmia på JesusBloggen.se
Grubbelmia på JesusBloggen.se

 


 

Varför är Jesus intressant?

  • Jesu födelse är utgångspunkten för den tideräkning som har störst spridning i världen idag. Endast detta faktum i sig borde vara skäl nog att vilja veta mer om Jesus.
  • Jesu anspråk på att vara Gud i mänsklig form kan vara bra att förhålla sig till, om man ärligt söker efter vad som är sant. Är Jesus en guru, galning, eller Gud?
  • Jesu väl dokumenterade förmåga att förvandla människors liv. Och det är inte bara kriminella och missbrukare som blir räddade. Även välvårdade karriärsmänniskor finner frid – plus alla däremellan 🙂
  • Jesu eventuella inverkan på ditt liv efter döden. Citatet nedan kallar vi Lilla Bibeln. Det är taget från Johannesevangeliet 3:16-17. Här kan du läsa om Jesus i Johannesevangeliet >>

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin Son, utan för att världen ska bli räddad genom honom.” Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Jesus visar vem Gud är

I Jesus – hans liv, död och uppståndelse och i Bibelns berättelser om honom – finns i kristen tro den tydligaste bilden av vem och hur Gud är. Av kärlek till världen, skapelsen och människan blev Gud människa i Jesus Kristus. I djupaste närhet med människan och i fullständig solidaritet med människans villkor är Gud nära människan i brister, lidande och död. Men Gud visar också en vändpunkt – nämligen uppståndelsen – som även du kan bli en del av genom att födas på nytt in i Guds rike. Läs mer om detta i Johannesevangeliets kapitel tre.

”Hur ser Gud ut?” av Tomas Sjödin – författare och populär sommarpratare >>

En vanlig missuppfattning är att kristna tror att goda människor kommer till himlen och onda hamnar i helvetet. I själva verket är det nästan tvärtom. Bara när du inser att dina egna försök att vara god inte räcker, kan du bli frälst. Inte av egna meriter utan genom att ta emot Guds utsträckta hand – Jesus.

Att leva som kristen - ABC
Att leva som kristen – ABC

Acceptera att du är en syndare i behov av att bli benådad. ”Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud.” /Romarbrevet 3:23

Bekänn din tro på Jesus – ”Du blir räddad (frälst) om du med din mun bekänner Jesus som Herre över ditt liv och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda.” /Romarbrevet 10:9 – ”Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd”. /Markusevangeliet 16:16

Cellsyn – börja se dig själv som en cell i Guds kropp på jorden. ”Ni utgör alltså Kristi kropp, och var för sig är ni delar av den”. /Första Korintierbrevet 12:27 – ”Om ni väljer att leva i mig (Jesus), och mina ord (Bibeln) förblir i er, då kan ni be om vad ni vill, och det ska ske. Min Fader blir ärad när ni bär rikligt med frukt och på det sättet visar att ni är mina lärlingar.” /Johannesevangeliet 15:7


 

Kanske även detta intresserar dig?

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

tretton − 11 =