JesusBloggen

”Jesus talar om framtiden” – JesusBloggen #48

Så här står det i Bibeln om när Jesus talar om framtiden:

”Se upp så att ingen förleder er! Många ska komma i mitt namn och säga: ’Det är jag’, och ’Tiden är nära.’ Men följ dem inte, utan var försiktiga. Och när ni får höra om krig och oroligheter, så grips inte av panik. Det måste ske först, men det betyder inte att slutet har kommit.”

Jesus fortsatte: ”Folk och länder ska resa sig mot varandra. Det blir allvarliga jordbävningar, epidemier och hungersnöd på den ena platsen efter den andra. Fruktansvärda saker ska hända och stora tecken ska visa sig på himlen.

Men innan allt detta inträffar, ska man gripa er och förfölja er. Ni ska dras inför domstol i synagogorna och kastas i fängelse, och ni ska ställas inför kungar och makthavare för mitt namns skull. Men detta ger er samtidigt tillfälle att vittna.

Bestäm därför i era hjärtan att inte i förväg planera några försvarstal, för jag ska ge er ord och visdom som ingen av era motståndare kan stå emot eller motbevisa. Ni ska bli förrådda till och med av föräldrar, syskon, släktingar och vänner, och några av er kommer att dödas. Ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Men inte ett hårstrå på ert huvud ska gå förlorat. Genom att hålla ut ska ni vinna ert liv.”

Dagens bibeltext beskriver en värld full av krig och oroligheter, naturkatastrofer och epidemier. När Jesus talar om framtiden varnar han kristna från att låta sig förledas, samtidigt som han förbereder oss på förföljelse. Viktigast blir förtröstan och uthållighet!

I tider av oro – haka i och håll ut…

När jag var liten flicka kände jag mig ibland rädd för det som Bibeln kallar de yttersta tiderna, men allt eftersom åren gått har min förtröstan på Gud ökat. När Jesus talar om framtiden vill han både varna och förbereda oss. Detta skapar en trygghet inom mig, och jag litar helt på att Gud har allt under kontroll.

Vi ska inte låta oss förledas av andliga strömningar som inte kommer från Gud, och vi ska inte gripas av panik. Vi kan helt och hållet haka i Gud och lita på att inte ens ett hårstrå på våra huvuden kommer att skadas. Jesus uppmanar oss att hålla ut, tills den slutgiltiga segern är vunnen och all ondska är krossad.

Tänker att jag idag vill släppa all oro, haka i Gud och hålla ut.

Vill även du välja detsamma?

Undrar vänligen
/Grubbelmia – Inspirerad av Lukasvangeliet 21:8-19 >>

Grubbelmia på JesusBloggen.se
Grubbelmia på JesusBloggen.se

 


 

Varför är Jesus intressant?

   • Jesu födelse är utgångspunkten för den tideräkning som har störst spridning i världen idag. Endast detta faktum i sig borde vara skäl nog att vilja veta mer om Jesus.
   • Jesu anspråk på att vara Gud i mänsklig form kan vara bra att förhålla sig till, om man ärligt söker efter vad som är sant. Är Jesus en guru, galning, eller Gud?
   • Jesu väl dokumenterade förmåga att förvandla människors liv. Och det är inte bara kriminella och missbrukare som blir räddade. Även välvårdade karriärsmänniskor finner frid – plus alla däremellan 🙂
   • Jesu eventuella inverkan på ditt liv efter döden. Citatet nedan kallar vi Lilla Bibeln. Det är taget från Johannesevangeliet 3:16-17. Här kan du läsa om Jesus i Johannesevangeliet >>

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin Son, utan för att världen ska bli räddad genom honom.” Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Jesus visar vem Gud är

I Jesus – hans liv, död och uppståndelse och i Bibelns berättelser om honom – finns i kristen tro den tydligaste bilden av vem och hur Gud är. Av kärlek till världen, skapelsen och människan blev Gud människa i Jesus Kristus. I djupaste närhet med människan och i fullständig solidaritet med människans villkor är Gud nära människan i brister, lidande och död. Men Gud visar också en vändpunkt – nämligen uppståndelsen – som även du kan bli en del av genom att födas på nytt in i Guds rike. Läs mer om detta i Johannesevangeliets kapitel tre.

”Hur ser Gud ut?” av Tomas Sjödin – författare och populär sommarpratare >>

En vanlig missuppfattning är att kristna tror att goda människor kommer till himlen och onda hamnar i helvetet. I själva verket är det nästan tvärtom. Bara när du inser att dina egna försök att vara god inte räcker, kan du bli frälst. Inte av egna meriter utan genom att ta emot Guds utsträckta hand – Jesus.

Att leva som kristen - ABC
Att leva som kristen – ABC

Acceptera att du är en syndare i behov av att bli benådad. ”Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud.” /Romarbrevet 3:23

Bekänn din tro på Jesus – ”Du blir räddad (frälst) om du med din mun bekänner Jesus som Herre över ditt liv och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda.” /Romarbrevet 10:9 – ”Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd”. /Markusevangeliet 16:16

Cellsyn – börja se dig själv som en cell i Guds kropp på jorden. ”Ni utgör alltså Kristi kropp, och var för sig är ni delar av den”. /Första Korintierbrevet 12:27 – ”Om ni väljer att leva i mig (Jesus), och mina ord (Bibeln) förblir i er, då kan ni be om vad ni vill, och det ska ske. Min Fader blir ärad när ni bär rikligt med frukt och på det sättet visar att ni är mina lärlingar.” /Johannesevangeliet 15:7


 

Kanske även detta intresserar dig?

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

två × 1 =