JesusBloggen

”Lugna er. Var inte rädda” – JesusBloggen #16

Jesus hade just mättat tusentals hungriga åhörare med fem bröd och två fiskar. Det började skymma och Jesus bad sina lärlingar att sätta sig i båten och åka i förväg, till andra sidan sjön. När sedan Jesus fått iväg folket, gick han upp på ett berg för att be. Det blev sent och lärlingarna var fortfarande långt ute på sjön, i sin båt. Strax innan det började ljusna kom Jesus, gående mot dem på vattnet. Men när de såg honom gå på vattnet skrek de till av rädsla, för de trodde det var ett spöke. Men Jesus talade genast till dem och sa: ”Lugna er, det är jag. Var inte rädda.”

Det är så intressant att läsa om hur Jesu lärlingar, trots att de ser mirakel efter mirakel – har svårt att tro. De har lättare att tro på spöken, än på Gud. Hela vitsen med att de följer Jesus är ju att de tror att han är Gud Messias, kommen i mänsklig form. Och om nu Gud kan skapa hela världen vi lever i, är det väl inte så konstigt att Jesus kan gå på vatten?

Varför vi inte ska vara rädda…

Lärlingarna skriker, när Jesus kommer gåendes på vattnet. Han lugnar dem med uppmaningen att inte vara rädda, och ger samtidigt förklaringen till det de ser. Jesus säger till dem ”Jag är” (”det är jag” i ovanstående översättning).

Vad som slår mig med denna berättelse är att Jesus säger ”Jag är”, som är det sedan länge uppenbarade namnet på Gud. Jesus förklarar på så sätt för sina lärlingar att skälet till att han kan gå på vatten, är att han är Gud. I Andra Mosebokens tredje kapitel står det så här:

”Men”, sa Mose till Gud, ”om jag nu går till israeliterna och talar om för dem att deras förfäders Gud har sänt mig, så kommer de att fråga: ’Vad är hans namn?’ Vad ska jag svara då?” ”Jag är den jag är”, sa Gud. ”Säg till israeliterna att han som heter ”Jag är” har sänt dig.”

Personligen tror jag att alla vi som känner oro och rädsla, behöver påminna oss om att Jesus är Gud. För dig och mig som inte förstår vad som händer i världen just nu, är det extra viktigt att våga tro att Jesus har makt över himmel och jord.

Tänker att jag på nytt idag vill bekänna min tro på att Jesus har makt över alla omständigheter. Vill även du välja detsamma?

Undrar vänligen
/Grubbelmia – Inspirerad av Markusevangeliet 6:45-52 >>

Grubbelmia på JesusBloggen.se
Grubbelmia på JesusBloggen.se

 


Varför är Jesus intressant?

  • Jesu födelse är utgångspunkten för den tideräkning som har störst spridning i världen idag. Endast detta faktum i sig borde vara skäl nog att vilja veta mer.
  • Jesu anspråk på att vara Gud i mänsklig form kan vara bra att förhålla sig till, om man ärligt söker efter vad som är sant. Är Jesus en galning, guru eller Gud?
  • Jesu väl dokumenterade förmåga att förvandla människors liv. Inte bara kriminella och missbrukare, utan även välvårdade slipsnissar och nissor finner frid.
  • Jesu eventuella inverkan på ditt liv efter döden. Citatet nedan brukar kallas Lilla Bibeln, och är taget från Johannesevangeliet 3:16-17. Här kan du läsa om Jesus i Johannesevangeliet >>

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin Son, utan för att världen skulle räddas genom honom. Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Jesus visar vem Gud är
I Jesus – hans liv, död och uppståndelse och i Bibelns berättelser om honom – finns i kristen tro den tydligaste bilden av vem och hur Gud är. Av kärlek till världen, skapelsen och människan blev Gud människa i Jesus Kristus. I djupaste närhet med människan och i fullständig solidaritet med människans villkor är Gud nära människan i brister, lidande och död. Men Gud visar också en vändpunkt – nämligen uppståndelsen.

”Hur ser Gud ut?” av Tomas Sjödin – författare och populär sommarpratare >>

En vanlig missuppfattning är att kristna tror att goda människor kommer till himlen och onda hamnar i helvetet…

I själva verket är det nästan tvärtom. Bara när du inser att dina egna försök att vara god inte räcker, kan du bli frälst. Inte av egna meriter utan genom att ta emot Guds utsträckta hand – Jesus.

Att leva som kristen - ABC
Att leva som kristen – ABC

Acceptera att du är en syndare i behov av att bli benådad – ”Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud.” /Rom 3:23

Bekänn din tro på Jesus – ”Du blir räddad (frälst, upprättad, får tillbringa evigheten med Gud) om du med din mun bekänner Jesus som Herre över ditt liv och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda.” /Rom 10:9

Cellsyn – börja se dig själv som en cell i Guds kropp på jorden. ”Om ni väljer att leva i mig (Jesus), och mina ord (Bibeln) förblir i er. Då kan ni be om vad ni vill, och det ska ske. Min Fader äras när ni bär rikligt med frukt. På det sättet visar ni att ni är mina lärlingar.” /Joh 15:7


Vill du finna varaktig frid och glädje i livet? Då behöver du försonas med Gud genom att möta Jesus.

För i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning (Kol 2:9). Du måste även vända dig bort från synden och låta döpa dig i Jesu Kristi namn, så att dina synder blir förlåtna. Då ska du få den helige Ande som gåva (Apg 2:38). Känns det svårt att tro? Be Gud om hjälp och lyssna på föreläsningen Varför Jesus? >>

Tro och döp dig så blir du frälst, om du inte tror blir du dömd (Mark 16:16). Dock var det inte för att döma världen som Gud sände Jesus, utan för att världen skulle räddas (frälsas) genom honom (Joh 3:17). Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Vill du prata om tro, tvivel, dop och frälsning  – vi finns här för dig ♡
Kommentera, mejla JesusPeople.se@gmail.com eller sms:a nummer 072-430 99 11.


 

Kanske även detta intresserar dig?

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 + 11 =