JesusBloggen

När Jesus kommer tillbaka – JesusBloggen #23

Så här står det i Bibeln om när Jesus kommer tillbaka:

”Om någon då säger till er: ’Här är Messias’, eller: ’Där är han’, så tro honom inte! Falska messiaser och falska profeter ska komma och göra tecken och under för att om möjligt lura de utvalda. Men var på er vakt. Se, jag har varnat er för allt i förväg. Men i de dagarna, efter den tidens lidande, ’kommer solen att förmörkas och månen att sluta lysa. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter skakas. Då ska man få se Människosonen (Jesus) komma bland molnen med stor makt och härlighet. Han ska sända ut sina änglar, och han ska samla ihop sina utvalda från alla väderstreck, från jordens gräns till himlens gräns.”

Det är så intressant att läsa om hur vi uppmanas att hålla utkik efter tecken på när Jesus kommer tillbaka. För oss kristna är det också en stor tröst att Jesus ska komma tillbaka och göra slut på all ondska och allt lidande.

Innan Jesus kommer tillbaka kommer falska ledare att visa sig…

Jag ser mycket förvirring i de kristna leden idag. Många falska profeter talar i Guds namn, och förleder människor. De skapar också stor oro, i en tid där vi mer än någonsin behöver frid. Jesus ger frid.

Tror att alla vi som lever med Jesus, kan känna både en bävan och en längtan till när Jesus ska komma tillbaka. Det kommer att bli en mäktig syn, när Jesus kommer på skyn med alla sina änglar.

Tänker att jag på nytt idag vill be Jesus göra mig redo för den dag då han ska komma tillbaka…
Vill även du välja detsamma?

Undrar vänligen
/Grubbelmia – Inspirerad av Markusevangeliet 13:21-27 >>

Grubbelmia på JesusBloggen.se
Grubbelmia på JesusBloggen.se

 


 

Varför är Jesus intressant?

  • Jesu födelse är utgångspunkten för den tideräkning som har störst spridning i världen idag. Endast detta faktum i sig borde vara skäl nog att vilja veta mer om Jesus.
  • Jesu anspråk på att vara Gud i mänsklig form kan vara bra att förhålla sig till, om man ärligt söker efter vad som är sant. Är Jesus en guru, galning, eller Gud?
  • Jesu väl dokumenterade förmåga att förvandla människors liv. Och det är inte bara kriminella och missbrukare som blir räddade. Även välvårdade karriärsmänniskor finner frid – plus alla däremellan 🙂
  • Jesu eventuella inverkan på ditt liv efter döden. Citatet nedan kallar vi Lilla Bibeln. Det är taget från Johannesevangeliet 3:16-17. Här kan du läsa om Jesus i Johannesevangeliet >>

”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende Son, för att de som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Det var inte för att döma världen som Gud sände sin Son, utan för att världen ska bli räddad genom honom.” Jesus säger: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kan komma till Gud utom genom mig.”

Jesus visar vem Gud är

I Jesus – hans liv, död och uppståndelse och i Bibelns berättelser om honom – finns i kristen tro den tydligaste bilden av vem och hur Gud är. Av kärlek till världen, skapelsen och människan blev Gud människa i Jesus Kristus. I djupaste närhet med människan och i fullständig solidaritet med människans villkor är Gud nära människan i brister, lidande och död. Men Gud visar också en vändpunkt – nämligen uppståndelsen – som även du kan bli en del av genom att födas på nytt in i Guds rike. Läs mer om detta i Johannesevangeliets kapitel tre.

”Hur ser Gud ut?” av Tomas Sjödin – författare och populär sommarpratare >>

En vanlig missuppfattning är att kristna tror att goda människor kommer till himlen och onda hamnar i helvetet. I själva verket är det nästan tvärtom. Bara när du inser att dina egna försök att vara god inte räcker, kan du bli frälst. Inte av egna meriter utan genom att ta emot Guds utsträckta hand – Jesus.

Att leva som kristen - ABC
Att leva som kristen – ABC

Acceptera att du är en syndare i behov av att bli benådad. ”Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud.” /Romarbrevet 3:23

Bekänn din tro på Jesus – ”Du blir räddad (frälst) om du med din mun bekänner Jesus som Herre över ditt liv och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda.” /Romarbrevet 10:9 – ”Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd”. /Markusevangeliet 16:16

Cellsyn – börja se dig själv som en cell i Guds kropp på jorden. ”Ni utgör alltså Kristi kropp, och var för sig är ni delar av den”. /Första Korintierbrevet 12:27 – ”Om ni väljer att leva i mig (Jesus), och mina ord (Bibeln) förblir i er, då kan ni be om vad ni vill, och det ska ske. Min Fader blir ärad när ni bär rikligt med frukt och på det sättet visar att ni är mina lärlingar.” /Johannesevangeliet 15:7


 

Kanske även detta intresserar dig?

Lämna ett svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × två =